121 a MÚLT idői

(I) "Rendes" igeidők

Az angolban hat múlt-szerű igeidő is van, és ezek egymással többnyire nem cserélhetők fel:

"valódi" múltidők:

ALAPMÚLT: ld 5

 

INGES MÚLT: ld 80

 

MÚLTIMÚLT: ld 123

 

INGES MÚLTIMÚLT: ld 79

 

jelenszerű múltidők:

MÚLTJELEN: ld 124

 

INGES MÚLTJELEN : ld 81

(Az utóbbi két igeidő a jelen kifejezésében is fontos szerepet játszik, erről ld 84)

 

Több szempont alapján kell eldöntenünk, hogy a felsorolt igeidők közül melyik felel meg egy-egy magyar múltidejű mondatnak. A jelen szócikk nem elsősorban az egyes igeidőket mutatja be (azokról külön szócikkek szólnak), hanem abban igazít el, hogyan választhatjuk ki közülük az éppen odavalót, amikor magyar szemmel csak annyi támpontunk van, hogy múltidőt kell használni.

 

(1) Ha van "jelen kapcsolat"

Az igeidő kiválasztásához legelőször el kell dönteni: a cselekvésnek vagy történésnek van-e valamilyen köze a jelenhez, azzal van-e valamilyen kapcsolata: van-e nyoma vagy eredménye a jelenben? Ezt gyakran valamilyen időhatározó is mutatja, ami megkönnyíti a választást.

 

(1a) "Időtlen" múlt, "hírközlő" múlt

 

Nehezebb a dolgunk, ha nem szerepel időhatározó a mondatban: ilyenkor főként kétfajta múltbeli eseményre mondhatjuk, hogy nyoma van a jelenben:

- A dolog a múltban történt ugyan, de mellékes (és esetleg nem is tudjuk), hogy mikor és hányszor; a lényeg az, hogy megtörtént, és ez hozzájárul a szóbanforgó személy vagy dolog mostani helyzetéhez, megítéléséhez, pl.:

Zolinak (már) volt bárányhimlője Þ (= Zoli HAS HAD chicken pox),
[tehát nem kell attól tartani, hogy megkapja].

- A dolog nemrég történt, nem tudjuk vagy nem lényeges, hogy pontosan mikor; a fontos az, hogy "hírértéke" van:

Feri eladta a mopedjét és vett egy terepjárót Þ
(= Feri HAS SOLD his moped and HAS BOUGHT a land rover),
[tehát most nincs mopedje; nem azzal jár; van viszont terepjárója]
A miniszterelnök fogadta a grubliai menekültek vezetőjét Þ
(= The Prime Minister HAS RECEIVED the leader of the Gublian refugees),
[tehát pl. most már szóba állnak, esetleg ismerik egymás álláspontját]

 

(1b) A szituáció szerepe

 

Ha például az akarjuk mondani, hogy 'X nyolc regényt írt', két alapeset van:

 

- X már nem élő író: ebben az esetben a nyolc regény lezárult, megváltoztathatatlan tény, tehát nyelvtani értelemben nincs köze a jelenhez, még akkor sem, ha akár mind a nyolc regény ma is népszerű és olvasott mű. Ekkor a "valódi" múltidők közül kell a megfelelőt kiválasztani, esetünkben az alapmúltat: X WROTE eight novels.

- X élő (és aktív) író: ebben az esetben nyilvánvaló, hogy X 'eddig' írt nyolc regényt; még írhat többet is, bár lehet, hogy nem fog. Mindenesetre nem végérvényesen lezárult múltbeli tényt állapítottunk meg, tehát elmondható, hogy a dolognak köze van a jelenhez, ezért itt a megfelelő múltjelent kell használni: X HAS WRITTEN eight novels.

Ha azonban múltra utaló időhatározó is szerepel a mondatban, pl. 'X 1980 és 1990 között nyolc regényt írt', akkor mindegy, hogy X élő író vagy sem, hiszen az adott korszak lezárult (az akkor megírt regények száma nem változhat), vagyis nyelvtani értelemben nem áll fenn kapcsolat a jelennel, így csak az alapmúlt használható: X WROTE eight novels between 1980 and 1990.

Egy másik példa: 'Béla elvitte a gyerekeket az állatkertbe'. A mondatból önmagában ismét nem derül ki, hogy a benne szereplő esemény kötődik-e valamiképp a jelenhez, ezért megint csak a szituációval kell tisztában lennünk:

- Ha múltbeli eseménysorba illeszkedik, akkor független a jelentől, pl.:

'Gyönyörű idő volt. Béla elvitte a gyerekeket az állatkertbe, Margó pedig kiült a kertbe napozni... stb.' Angolul tehát alapmúltat kell használni: The weather was beautiful. Béla TOOK the children to the zoo and Margó sat down in the garden to get a suntan.

- Van köze a jelenhez, ha egy mostani szituációt magyarázunk meg, pl. azt, hogy most épp miért nincs otthon senki: - 'Egyedül vagy, Margó? - Igen, Béla elvitte a gyerekeket az állatkertbe'. A magyar múltidő angol megfelelője ezúttal ismét múltjelen: 'Are you on your own, Margó?' — 'Yes, Béla'S TAKEN the children to the zoo'.

 

(1c) Az időhatározó szerepe

 

Könnyebb tehát észrevenni, hogy a múltban lezajlott eseménynek kapcsolata van a jelennel, ha erre utaló időhatározó szerepel a mondatban, vagy abba értelmileg beleilleszthető. Ilyenkor a jelenszerű múltidők egyikét kell használni: többnyire a MÚLTJELENt, ritkábban az INGES MÚLTJELENt.

(Az időhatározók fajtáiról részletesen ld 65, 66, 77; az igeidőkkel való összefüggésükről ld még 71)

 

(1d) Néhány tipikus határozó

Az alábbi határozók, ha mellettük magyarul múltidő áll, többnyire múltjelent "hívnak le" az angol mondatban:

épp most / az imént: just
mostanában / az utóbbi időkben: recently/lately
már (ld még 99): already [állításban]; yet [kérdésben]; gyakran Æ
még (ld még 99): yet [tagadásban]; gyakran Æ
(már) valaha: ever [kérdésben]
(már) ezelőtt: (ever) before [kérdésben]; before [állításban]
(még) soha: never (before)
(már) egyszer/kétszer/x-szer/sokszor: once/twice/ x times / lots of times
eddig/mostanáig/ezidáig: so far / up till now / up to the present moment
(már) x perce/órája/napja/hete/stb.: for x minutes/hours/days/weeks/etc.
egész nap/héten/hónapban/évben: all day/week/month/year
egész életemben: all my life
(már) ... óta: since...[+ időpont]
amióta / azóta, hogy...: since [+ mellékmondat]
mindig is: always
ma: today
ma reggel/délután/este [ha még tart]: this morning/afternoon/evening
(ezen) a héten/nyáron/stb. [ha még tart]: this week/summer/etc.
ebben a hónapban/évben: this month/year
az idén: this year

 

(1e) Múltjelen

Általában elmondható, hogy ha a magyar mondatban múltidő fejezi ki a cselekvést/történést, amely valamelyik fent vázolt módon kapcsolódik a jelenhez, akkor a "sima" múltjelen a leggyakoribb. Példák:

 

Az imént találkoztam Andorral  Þ I'VE just MET Andor
Találkoztál mostanában Andorral? Þ HAVE you SEEN Andor recently/lately?
Albert már megette a levesét Þ Albert HAS already FINISHED his soup
Olvastad már a mai újságot? Þ HAVE you READ today's paper yet?
Még nem vettem be az altatómat Þ I HAVEN'T TAKEN my sleeping pill yet
Evett már (valaha) vízigesztenyét? Þ HAS he ever EATEN water chestnuts?
Még soha nem láttam ennyi pénzt Þ I'VE never SEEN so much money before
Csilla már kétszer volt börtönben Þ Csilla HAS BEEN PUT in prison twice
Eddig még nem mondtál semmi újat Þ You HAVEN'T SAID anything new so far
Ali két hete nem mosott lábat Þ Ali HASN'T WASHED his feet for two weeks
Lali kedd óta nem borotválkozott Þ Lali HASN'T SHAVED since Tuesday
Egész nap nem csináltál semmit Þ You HAVEN'T DONE anything all day
Mindig is szerette az ó-lábú nőket Þ He'S always LIKED bow-legged women
Ila ma (már) nyolcszor telefonált Þ Ila HAS PHONED eight times today
Az idén (még) nem voltam nyaralni Þ I HAVEN'T BEEN on holiday this year

 

Lényeges, hogy ha kifejezetten múltra utaló időhatározó van a mondatban, akkor már alapmúltat kell használnunk akkor is, ha úgy érezzük, hogy a cselekvésnek közvetlen kapcsolata van a jelennel, pl.:

Egy másodperce találkoztam Andorral nem lehet I'VE MET..., hanem csak
Þ I MET Andor a second ago
Tegnap nem csináltál semmit nem lehet You HAVEN'T DONE..., hanem csak
Þ you DIDN'T DO anything yesterday

 

(1f) Inges múltjelen

 

A fenti mondatok mind "sima" múltjelenben vannak. Az inges múltjelen azért lényegesen ritkább, mert az elsősorban a múltban kezdődött és folyamatosan mostanáig zajló eseményekre használatos: 'már három órája', 'kedd óta', stb. Bár az angol mondatból nem derül ki egyértelműen, hogy a cselekvés most is tart-e, vagy már véget ért, tehát inkább jelen-e vagy inkább múlt, az ilyen mondatok magyar megfelelői alapján célszerűbb az inges múltjelent a jelen kifejezőeszközei közé sorolni. Pl az I'VE BEEN WAITING here for hours mondat és jelenidejű magyar megfelelője - 'Órák óta várok itt' - egyaránt elhangozhat akkor is, ha még tart a várakozás, és akkor is, ha már megérkezett az a személy, akire vártunk.

Itt most csak arra az esetre szorítkozunk, amikor magyarul mindenképpen múltidőt használunk, és ennek angolul az inges múltjelen felel meg. Az alaphelyzet mindig az, hogy a cselekvés nem régen és folyamatosan zajlott, és gyakran a jelenben valamilyen hatása vagy látható jele van. A beszélő magyarázatot vár (kérdésben), vagy magyarázatot ad (állításban) valami negatív ténnyel kapcsolatban. Pl.:

Ki evett a tányérkámból? Þ
Who HAS BEEN EATING from my plate?
Fáradtnak látszol; sokat dolgoztál mostanában? Þ
You look tired; HAVE you BEEN WORKING a lot lately?
Nézd el, hogy ilyen a ruhám, édes; egész délután a disznókat etettem Þ
Excuse my clothes, darling; I'VE BEEN FEEDING the pigs all afternoon

 

(2) Ha nincs "jelen kapcsolat"

Ha a cselekvés/történés a fenti módokon nem áll kapcsolatban a jelennel, akkor a "valódi" múltidők valamelyikét kell használni. Nincs az eseménynek köze a jelenhez, ha a mondatban határozottan múltra utaló (pl. mikor? kérdésre felelő) határozó szerepel: 'tegnap', 'tavaly', 'akkor', 'azután', 'a múlt héten'/kedden'/hónapban', 'egy/'öt perce'/órája'/napja'/hete'/hónapja'/éve', stb. Természetesen maga a 'Mikor...?' kezdetű kérdés is ide tartozik.

 

(Vigyázat! Az  'öt napja' típusú határozó a magyar múltidejű mondatban két dolgot jelent attól függően, hogy állító vagy tagadó szerkezettel áll-e:

- Öt napja találkoztunk = 'öt nappal ezelőtt', tehát tipikus múlt: angolul az ago-t és alapmúltat kell használni: We MET five days ago;

- Öt napja NEM találkoztunk = 'öt nappal ezelőtt ÓTA', tehát itt jelenbeli kapcsolat van: for-t és múltjelent kell használni: We HAVEN'T MET for five days. Ebben a pontban csak az első, ago-típusú esetről van szó.)

 

(2a) Melyik "valódi" múltat kell használni?

A négy "valódi" múlt-fajta közül legtöbbször az ALAPMÚLTat használjuk. Az ettől való eltérés fő szempontjai:

- Ha a cselekvés egy másik múltbeli cselekvés hátterét adja (pl. 'ÉPPEN KRUMPLIT PUCOLTAM, mikor Sanyi megjött'), vagy ha arra utal, hogy egy adott múltbeli időpontban éppen folyamatban volt (pl. '6 óra 15 perckor ÉPPEN KRUMPLIT PUCOLTAM'), akkor a leggyakoribb az INGES MÚLT.

- Ha a cselekvés egy másik múltbeli cselekvést előz meg (pl. 'MÁR MEGPUCOLTAM AZ EGÉSZ KRUMPLIT, mikor Sanyi megjött'), akkor a leggyakoribb a MÚLTIMÚLT.

- Ha a cselekvés egy másik múltbeli cselekvést megelőzően már egy ideje folyt (pl. ' MÁR ÓRÁK ÓTA PUCOLTAM A KRUMPLIT, mikor Sanyi megjött'), akkor a leggyakoribb az INGES MÚLTIMÚLT.

 

(2b) Alapmúlt

Az alapmúlt a lezárult, "ott és akkor" típusú esemény igeideje: a beszélő valamilyen egyszeri vagy ismétlődő, rövid vagy hosszú múltbeli időponthoz vagy időszakhoz köti mondandóját:

Tegnap/Tavaly/Gyerekkoromban rengeteg krumplit pucoltam Þ
I PEELED a lot of potatoes  yesterday / last year / when I was a child

 

Alapmúlt használatos az e fejezet elején felsorolt határozó-típusok esetében, és ez a múltbeli eseménysorok, történetek elmesélésének fő igeideje; a másik három "valódi" múltidő ehhez képest mindig "viszonyított" idő: a "hátteret" (inges jelen) vagy az előidejűséget (múltimúlt vagy inges múltimúlt) többnyire az alapmúlthoz képest fejezzük ki.
Ha a cselekvés régen és gyakran vagy hosszan tartóan történt, akkor szokásos a used to használata:

Gyerekkoromban rengeteg krumplit pucoltam Þ
I USED TO PEEL a lot of potatoes when I was a child

(ld 192)

(2c) Inges múlt

Az inges múlt nem igazán önálló igeidő: többnyire valamilyen alapmúltban kifejezett cselekvéshez viszonyítva használatos. Leggyakrabban akkor felel meg a magyar múltidőnek, ha a cselekvés/történés egy másik múltbeli esemény hátteréül szolgál, vagy ha arra utal, hogy egy adott múltbeli időpontban a cselekvés éppen folyamatban volt. A magyarban gyakran szerepel az 'éppen' szó, míg az angolban az igeidő ezt többnyire önmagában kifejezi. Pl.:

Éppen krumplit pucoltam, mikor Sanyi megjött Þ
I WAS PEELING potatoes when Sanyi arrived
6 óra 15 perckor éppen krumplit pucoltam Þ
At 6.15 I WAS PEELING potatoes

 

(2d) Múltimúlt

A múltimúlt szintén viszonyított, tehát nem önálló igeidő: főleg akkor használatos, ha az éppen szóbanforgó múltbeli idősíkból egy korábbi idősíkra lépünk vissza. Pl.:

Már megpucoltam az egész krumplit, mikor Sanyi megjött Þ
I HAD PEELED all the potatoes when Sanyi arrived
Lili megijedt. Ő A LÁBTÖRLŐ ALÁ TETTE A KULCSOT, s most nem volt ott Þ
Lili was scared. SHE'D PUT THE KEY UNDER THE DOORMAT and it wasn't there

 

Az ilyen idősík-eltolódás leggyakrabban az ún. függő beszédben fordul elő: a főmondatban szereplő cselekvéshez képest a mellékmondaté korábban történt (ld 47, 48). A múltimúlt ilyenkor az "eredeti" mondat alapmúlt vagy múltjelen szerkezetű igealakja helyett áll. Pl.:

Lili tudta/emlékezett/azt mondta, HOGY A LÁBTÖRLŐ ALÁ TETTE A KULCSOT Þ
Lili knew/remembered/said (THAT) SHE'D PUT THE KEY UNDER THE DOORMAT

 

(Múltimúlt használatos az if3 típusú - azaz múltidejű - feltételes mondatok if-es tagmondatában is: erről ld 44)

 

(2e) Inges múltimúlt

Az inges múltimúlt is az alapmúlt által kijelölt idősíkhoz képest használható: arra utal, hogy a cselekvés egy másik múltbeli cselekvést megelőzően már egy ideje folyamatban volt. Pl.:

Már órák óta pucoltam a krumplit, mikor Sanyi megjött Þ
I HAD BEEN PEELING the potatoes for hours when Sanyi arrived

A múltimúlthoz hasonlóan ez a szerkezet is függő beszédben a leggyakoribb: ekkor az "eredeti" mondat inges múlt vagy inges múltjelen szerkezetű igealakja helyett áll. Pl:

Lili elmondta a rendőröknek, HOGY A BETÖRŐ A KÁDBAN ALUDT, mikor belépett Þ
Lili told the police (THAT) THE BURGLAR HAD BEEN SLEEPING IN THE BATH when she entered

 

(II) Egyalakú segédigék

Amikor a magyar múltidejű mondatok nem egyszerű megtörtént tényt írnak le, hanem pl. feltételezéssel, következtetéssel, meggyőződéssel kapcsolódnak, akkor angol megfelelőjük gyakran nem a fenti igeidők valamelyikét tartalmazza, hanem egyalakú segédigét, melyet ilyenkor have-es igenév vagy have-es inges igenév követ, pl.:

 

biztos(, hogy) /

 

nyilván(valóan) itt dolgozott

he MUST HAVE WORKED here

itt kellett dolgoznia

he MUST HAVE BEEN WORKING here

 

 

(ld 16) can('t)

 

(ld 18) could

 

(ld 98) may

 

(ld 119) must

 

(ld 112) might

HAVE WORKED / HAVE BEEN WORKING

(ld 128) need(n't)

 

(ld 137) ought to

 

(ld 160) should

 

(ld 203) will

 

(ld 204) would

 

 

Ezek a szerkezetek nem valódi igeidők: bennük a fent vázolt hatféle igeidő mindössze kétfélévé mosódik össze, tehát nincs különbség sem a jelennel való kapcsolat megléte/nem-megléte, sem pedig az előidejűség szempontjából.
A szerkezetek használatáról részletesen ld 57, valamint az egyalakú segédigékről szóló külön szócikkeket.

A could/would/might have worked feltételes használatáról

ld még 44

(III) Igeneves szerkezetek

A magyar '...hogy vmi történt'/'...hogy vmit csinált' mellékmondatok angol megfelelői gyakran igeneves szerkezetek. Ezek egyes igék után választhatók (a that kezdetű mellékmondat helyett), mások után kötelezők. Pl.­­­:

úgy tűnik, / büszke, / bánja, HOGY itt dolgozott Þ
it seems / he is proud / he regrets THAT he (has) worked here

vagy: he seems / he is proud  TO HAVE WORKED here

he regrets HAVING WORKED here

 

- to-igenév

- segédigefélék után

(ld 156):

 

appear, happen, seem

 

 

BE likely, BE sorry, BE sure

TO HAVE WORKED

 

- melléknevek, igék után

TO HAVE BEEN WORKING

 

proud, happy, sad

 

 

claim, pretend

 

 

 

 

- have-es inges alak

- egyes igék után

 

 

remember, regret

 

 

- igével/mnévvel/főnévvel

HAVING WORKED

 

álló elöljáró után

 

 

boast, proud, the pleasure OF

 

Minderről ld 57, 63; II-2, II-3, III-2, III-3 Táblázat

 

(IV) Megjegyzések

(1) A MÚLTat kifejező legtöbb igeidő passzív szerkezettel is kifejezhető, pl.:

This gate USED TO BE OPENED at ten every day
This gate HAD never BEEN OPENED until the new road WAS BUILT
This keyboard SHOULD HAVE BEEN FIXED long ago
She claimed TO HAVE BEEN SEDUCED by a Martian

részletesen ld 138

 

(2) A 'Ha MEGETTED, (majd) kapsz csokit' típusú mondat soha nem lehet when/if you ATE it... A magyar múlt alak ilyenkor jövőbeli befejezettséget jelent, amit angolul többnyire múltjelen fejez ki:

When you HAVE EATEN it, you'll get some chocolate

ld 67

(a when you ATE it... a múltra utalna, pl:

Miért böfögtél, amikor megetted? Þ Why did you belch when you ate it?

az if you ATE it az if2 típusú feltételben használható, ld 44. Pl.:

Mi történne, ha megennéd? Þ What would happen if you ATE it?)