71 igeidő-kényes határozók

Kapcsolódó szócikkek: 54, 65, 66, 67, 84, 121

A nyelvtanárok és a nyelvkönyvek gyakran azzal bátorítják az igeidők használatában bizonytalan tanulót, hogy az egyes igeidők szinte automatikusan adódnak a mondatban használt időhatározóból (e könyvben is olvashatók hasonló utalások). Sajnos a dolog lényegesen bonyolultabb. Például az always szót szokás az alapjelen tipikus határozójának tekinteni:

I always GET UP early

Ugyanakkor az always szinte minden más igeidővel is előfordulhat:

 

[inges jelen:]

Jessie IS always LOSING her purse

 

[alapmúlt:]

Grannie always GOT UP very early

 

[inges múlt:]

Jessie WAS always LOSING her purse

 

[múltjelen:]

She HAS always LOVED Beethoven

 

[múltimúlt:]

He said he HAD always LOVED Bach

 

[will-jövő:]

You WILL always REMEMBER this day

 

Maga az always szó (és az időhatározók többsége) tehát nem "súgja meg" a megfelelő igeidőt: tudnunk kell, hogy jelenre, múltra vagy jövőre utal-e; tudnunk kell, hogy a cselekvés rendszeresen ismétlődő vagy egyszeri, tartós vagy átmeneti; főmondatban vagy mellékmondatban említjük-e; használható-e az ige inges időben; sőt, esetleg azt is tudnunk kell, hogy a szóbanforgó cselekvés bosszantó-e, meglepő-e, vagy pedig semlegesen viszonyulunk hozzá. Más szóval az időhatározók többsége csak a körülményeknek és az igeidők alapszabályainak az együttes ismeretében lehet segítségünkre a választásban.
A jelen szócikk tehát összefoglaló, "tipp-adó" jellegű. Az egyes igeidők alatt felsorolt határozók gyakran értelemszerűen használhatók egyéb időkkel is, maguk a listák pedig nem teljesek, hanem csak a legjellemzőbb határozó-fajtákat tartalmazzák. Csak azokat az igeidőket tüntettük fel, melyekre bizonyos határozók jellemzők lehetnek, így a jövőt kifejező idők többsége nem szerepel, mivel esetükben gyakorlatilag minden olyan határozó lehetséges, amely egyáltalán a jövőre is utalhat.

 

(1) ALAPJELEN (ld 4)

 

tipikus, de nem kizárólagos; gyakoriságot kifejezők:

always

normally

annually

now and then

daily

often

ever [kérdésben]

once a day

once a week

twice a day

twice a week stb

ever [tagadásban]

 

every day

every summer

every year stb.

rarely

 

regularly

generally

seldom

monthly

sometimes

never

usually

 

 

(2) ALAPMÚLT (ld 5)

 

Az (1)-es pont határozói, ha a cselekvés lezárult múltbeli időszakra vonatkozik, továbbá:

(the day before) yesterday

just now (a just viszont inkább múltjelennel jár!)

 

LAST Monday etc.
LAST week

LAST month

LAST year
LAST January etc.
LAST winter etc.
LAST Christmas etc.

 

a minute AGO
two hours AGO
centuries AGO
how long AGO                            

 

mindenfajta múltra utaló dátumok:

on Monday etc.
in January etc.
on July 4th
in 1953
from 1953 to 1958

 

mellékmondatok:

when /

before /

after /

as soon as etc.

the trouble began

 

 

kérdések:

When? /

What time? /

How long ago?

 

(3) MÚLTJELEN (ld 124)

 

already (ld 99)

so far

before

this month  
this year
[ha még tart a cselekvés]

ever [kérdésben]

 

ever [tagadásban]

this morning

this afternoon

this evening

ever before  [kérdésben]

this week  
this summer etc.

just

today  

(de just now: alapmúlt!)

up till now

lately 

up to the present moment

never (before)

 

once

twice

x times

lots of times

yet [kérdésben];

recently 

yet [tagadásban] (ld 99)

 

alárendelésben:

this is the first etc. time (that)...

pl: This is the second time I'VE TRIED kiwi fruit

(viszont nem kell múltjelen a for the first/etc. time határozóval:

I'm eating kiwi fruit for the second time)

 

(4) MÚLTIMÚLT (ld 123)

 

already  (ld 99)

once

x times

lots of times

before [+ mellékmondat:] mielőtt

up to that moment

by then

up until

ever [kérdésben];

 

ever [tagadásban]

yet [kérdésben];

ever before [kérdésben]

yet [tagadásban] (ld 99)

just 

 

never (before)

 

A for és a since használatáról ld 124

alárendelésben (vö. a fenti (3)-as ponttal):

that was the first [etc.] time (that)...  
pl: That was the first time I'D TRIED kiwi fruit
(viszont nem kell múltimúlt a for the first/etc. time határozóval:
I was eating kiwi fruit for the third time)

 

(5) INGES JELEN (ld 78)

at present

nowadays

currently

presently

just

right now  

just now

these days  

now  

 

 

(6) INGES MÚLTJELEN (ld 81)
for + időtartam [ha a cselekvés most is tart]:

for two minutes

for a few days

for years

for ages

for a long time

 

since + időpont:

since this morning

since 1990

since five years ago

since the war

 

(ever) since + múltidejű mellékmondat:

since I was born

ever since I met you

 

(ever) since + (inges) múltjelen mellékmondat:

since we've been going out together

ever since I've known you

 

(7) INGES MÚLTIMÚLT (ld 79)
for + időtartam: ld a fenti (6)-os pontot

since + időpont:

since that morning

since 1970

since five years before

since five years earlier

 

(8) MÚLTJÖVŐ (ld 85)
by + jövőbeli időpont:

by next week   by the year 2525

by the time + mellékmondat (alapmúltban)

by the time she arrives