81 inges múltjelen (Present Perfect Continuous)

 

Az inges múltjelent (és a "sima" múltjelent is) úgy szokás jellemezni, mint a jelen és a múlt között elhelyezkedő igeidőt. Magyar szemmel azonban lépten-nyomon döntenünk kell: "Ez most múlt vagy jelen?". Mivel mindkét esetre van példa, könyvünkben az inges múltjelen szerepel a MÚLT idői (121) és a JELEN idői (84) között is. Használata összevethető a többi jelen- és múlt-fajtával is:

Ld 4, 5, 78, 79, 80, 123, 124

(1) Az inges múltjelen képzése

Az inges múltjelen szerkezete:

have/has + been + a főige inges alakja

A has egyes szám harmadik személyben, a have az összes többi személyben használatos:

I/you/we/they

HAVE BEEN sleepING

he/she/it

HAS  BEEN sleepING

 

A have gyakran 've alakban tapad az őt megelőző alanyhoz, ha az névmás: I've, you've, stb. A has gyakran 's alakban tapad az őt megelőző alanyhoz, még akkor is, ha az nem névmás: he's, she's, it's, Tom's, the car's
Tagadáskor a have not és a has not összevonódhat haven't ill hasn't alakban.

A gyenge és összevont alakokról és kiejtéseikről ld 51

 

(2) Múlt vagy jelen?

Az inges múltjelent jellemzően akkor használjuk, ha a cselekvés/történés a múltban kezdődött és egészen a jelenig folytatódott. A jelenszerű vagy múltszerű használat aszerint válik ketté, hogy a cselekvés még jelenleg is tart-e, vagypedig nemrégiben végetért. Olykor magából az angol mondatból ez a különbség ki sem derül, csak a szövegkörnyezet igazít el. Pl.:
[még tart:]

I'VE BEEN LOOKING FOR my glasses for days; where the hell can they be?

[véget ért:]

I'VE BEEN LOOKING FOR my glasses for days; now at last I can read

Az esetek többségében azonban az inges múltjelen a magyar jelenidőnek felel meg.

 

(3) Az inges múltjelen jelenszerű használata

Az inges múltjelen leggyakrabban akkor használatos, ha azt akarjuk kifejezni, hogy a cselekvés vagy történés már valamennyi ideje vagy egy múltbeli időpont óta zajlik. Ilyenkor általában a már eltelt időszakot kifejező határozó is van a mondatban, amely vagy az eltelt időtartamra utal, vagy pedig arra az időpontra, amikor a cselekvés/történés megkezdődött.

A két leggyakoribb ilyen határozótípus:

for + időtartam:

for two minutes

for a few days

for years

for ages

 

 

 

 

 

since + időpont:

since this morning

since 1990

since five years ago

 

 

ld még 65, 66, 67, 71

Példák:

Norman HAS BEEN STUDYING that book for 5 days

Norman HAS BEEN STUDYING that book for days

Norman HAS BEEN STUDYING that book since Monday

HAS Joan BEEN COOKING a lot lately?
Timothy HASN'T BEEN DRINKING whisky since he married Jennifer
How long HAVE Jack and Jill BEEN GOING OUT together?

Since when  HAVE Jack and Jill BEEN GOING OUT together?

 

Vigyázat!: Félreértéshez vezethet, ha az inges múltjelent összetévesztjük az inges jelennel, különösen, ha az időhatározó for + időtartam típusú kifejezés vagy a How long? kérdőelem. Ilyenkor ugyanis mindkét esetben helyes, ám eltérő jelentésű mondatot kaphatunk, pl.:

I'VE BEEN STAYING here for two weeks   de:
I'M STAYING here for two weeks
How long HAVE you BEEN USING the iron?
How long ARE you USING the iron?

 

(4) Az inges múltjelen múltszerű használata

Az inges múltjelen főként akkor használatos már lezárult cselekvésre, ha az nem régen és folyamatosan zajlott, és gyakran a jelenben valamilyen hatása vagy látható jele van. Ha a mondat állító, a beszélő magyarázatot ad, ha pedig kérdő, akkor magyarázatot vár valami negatív ténnyel kapcsolatban. (A kérdésekben gyakran panasz, neheztelés fejeződik ki.) Pl.:

She does look worn-out; HAS she BEEN WORKING a lot of overtime lately?
Excuse my clothes, darling; I'VE BEEN FEEDING the pigs all afternoon
Who HAS BEEN SITTING on my chair?
What's this awful smell? Someone'S BEEN COOKING mutton in here

 

(5) Az inges múltjelen jövőszerű használata

A jövőre utaló időhatározói mellékmondatokban inges múltjelent kell használni az inges múltjövő (will have been + -ing) helyett, mivel az ilyen mondatokban a will-lel képzett jövő-fajták nem használhatók. Ilyenkor arra utalnak, hogy a cselekvés majd már egy ideje folyni fog. Pl.:

You'll be promoted when you'VE BEEN WORKING for us for twenty years

ld 67, 85

 

(6) Az inges múltjelen kerülése

(a) Az inges múltjelen helyett egyszerű múltjelent kell használni olyan igék esetében, amelyek inges időkben nem állhatnak (ld 77):

Roberta HAS KNOWN Mr Robertson for more than ten years
(nem lehet ...HAS BEEN KNOWING...)

 

(b) Az inges múltjelen nem használatos passzív mondatokban (ld 138). Bár az ilyen szerkezet elvileg lehetséges, bonyolultságánál fogva az angol anyanyelvűek számára is nehezen követhető, ezért helyette az egyszerű múltjelen, vagy esetleg aktív inges múltjelen szerkezet használatos, pl.:

The bridge HAS BEEN BEING MODERNIZED for nearly two years now

 

helyett:

Þ The bridge HAS BEEN MODERNIZED for nearly two years now  vagy:

 

Þ They'VE BEEN MODERNIZING the bridge for nearly two years now