80 inges múlt (Past Continuous)

Az inges múlt a múltban zajló események kifejezésének egyik eszköze; rajta kívül még további, a múlt kifejezésére (is) használható igeidők léteznek, melyek egymással általában nem cserélhetők fel. Ezek összevetéséről ld 121, a többi múlt-fajtáról ld 5, 79, 81, 123, 124.

 

(1) Az inges múlt képzése

Az inges múlt a be segédige megfelelő múltidejű alakjából (was/were) és a főige inges alakjából tevődik össze.

I WAS workING

we WERE workING

he WAS workING

you WERE workING

she WAS workING

they WERE workING

it WAS workING

 


A was/were a funkcióige szerepét is betölti (ld 46), tehát segítségével történik a kérdezés és a tagadás:

WAS

I/he/she/it

workING?

WERE

we/you/they

workING?

 

A tagadó not szóval gyakran összevonódik a was/were segédige:

I/he/she/it

WASN'T

workING

we/you/they

WEREN'T

workING

A gyenge és összevont alakokról és kiejtéseikről ld 51

 

Az inges alakokban helyesírási változások történhetnek. Ezek közül a legfontosabb, hogy az -ing előtt többnyire elmarad a szó végi néma e betű, valamint, hogy egyes esetekben a szó végi mássalhangzó megkettőződik. Pl:

TAKE Þ TAKing; SIT Þ SITTing

Erről részletesen ld 59

(2) Inges múlt és inges jelen

Az inges múlt használata nagymértékben hasonlít az inges jelen használatához (ld 78): az inges jelen leggyakrabban azt fejezi ki, hogy a cselekvés éppen most, a kimondás pillanatában zajlik, vagy tágabb értelemben mostanában, manapság folyamatban van. Az inges múlt lényege ugyanez, csak a viszonyítási időpont nem a jelen pillanat vagy időszak, hanem a múlt egy adott pillanata vagy időszaka:

He'S LEARNING Chinese Þ [éppen most, könyvvel a kezében; vagy mostanában, pl. tanfolyamra jár]
He WAS LEARNING Chinese Þ [éppen akkor, könyvvel a kezében; vagy akkoriban, pl. tanfolyamra járt]

 

Az inges jelen többi, kevésbé gyakori használati köre is hasonlóképp alkalmazható az inges múltra, és a különbség mindig ugyanez: a jelen helyett a múlthoz viszonyítunk.

 

(3) Az inges múlt leggyakoribb használata

A fentiekből is következik, hogy az inges múlt nem igazán önálló igeidő: vagy egy megadott múltbeli időponthoz/időszakhoz képest, vagypedig valamilyen másik, alapmúltban kifejezett cselekvéshez képest használjuk.

Do you remember last December? You WERE WRITING the last chapters of your novel, I WAS PREPARING for my exams, and Billy WAS CRYING in his cot all the time

When the bomb exploded, the chef WAS GIVING orders to a cook, an old couple WERE PAYING the head-waiter, two women WERE LEAVING and the rest of the guests WERE EATING their food


Mint e két példa is mutatja, a viszonyítási időpont lehet tágabb (hónapok, évek, stb.), és lehet egészen rövid (mint pl. 'az a pillanat, amikor a bomba robbant'). A magyarban ilyenkor gyakran szerepel valamilyen határozó, pl.: 'éppen (akkor)', 'akkoriban', 'akkortájt', 'azidőtájt', míg ezek angol megfelelője nem mindig szükséges, hiszen az igeidő ezt a fogalmat önmagában is kifejezi. Pl:

Mit csináltak ÉPPEN a vendégek, mikor a bomba robbant? Þ

What WERE the guests DOING when the bomb exploded?

 

Az utóbbi példa merőben más jelentésű volna, ha az inges jelen helyett alapjelent használnánk benne:

What DID the guests DO when the bomb exploded?

Ez a kérdés tehát nem az esemény hátterére, hanem a következményére irányulna.

 

(4) Az inges múlt egyéb előfordulásai

(a) Párhuzamos cselekvésekben
Ha azt akarjuk hangsúlyozni, hogy két (vagy több) múltbeli cselekvés egyidőben és tartósan zajlott, akkor ezekre a cselekvésekre egyaránt inges múltat használunk. A tagmondatokat ilyenkor while vagy at the time (that) kapcsolja össze. Pl.:

While the boys WERE WORKING in the mine, Ada WAS SUNBATHING on the beach

 

(b) 'Ha/'Amikor éppen' értelemben
Az inges múlt köthető olyan másik múltbeli eseményhez is, ami nem egyszer, hanem akárhányszor és akármikor előfordult, pl.:

You couldn't talk to Dad if he WAS WATCHING television

You couldn't talk to Dad when(ever) he WAS WATCHING television

You couldn't talk to Dad while he WAS WATCHING television

 

(c) 'Állandóan', 'folyton' értelemben
Jóllehet a rendszeresen ismétlődő múltbeli cselekvések kifejezésére az alapmúlt használatos, néha az inges múlt is betölthet ilyen funkciót. Az ilyen mondatok akkor használatosak, ha a cselekvést a beszélő kellemetlennek, idegesítőnek tartja, és a mondatban szerepelnie kell olyan időhatározónak, amely a cselekvés folyton visszatérő, ismétlődő voltára utal, pl.:

When Aunt Rebecca stayed with us, she WAS always CRITICIZING everything

 

Ez a használat megfelel az inges jelen ilyen jelentésű előfordulásainak.

Erről bővebben ld 78

 

(d) Udvarias kifejezésekben
Bizonytalankodóbbá, és ezáltal udvariasabbá tehető a kérés vagy javaslat, ha inges múlttal vezetjük be. A leggyakoribb ilyen nyitó kifejezések:

I WAS WONDERING if...

I WAS WONDERING whether...
I WAS THINKING...
I WAS HOPING...

Például:

I WAS WONDERING if I could borrow your car for a couple of days

 

(5) Az inges múlt nem múltszerű használata

Az inges múlt használható az if2 típusú feltételes mondatok if-es tagmondatában valamint az I wish / if only kezdetű szerkezetekben. Ilyenkor arra utal, hogy a cselekvés/történés most épp folyamatban lenne vagy nem lenne. Pl.:

We wouldn't be late if you WERE DRIVING faster

ld 44

I wish it WASN'T RAINING so heavily

If only it WASN'T RAINING so heavily

ld 9

(6) Passzív szerkezetek

Az inges múlt természetesen használható passzív mondatokban is (ld 138). Az ilyen szerkezet "furcsasága", hogy egymás mellett két be-alak szerepel: was/were + being + a főige 3. alakja. Pl.:

The book WAS BEING PRINTED when the censor arrived

 

(7) Az inges múlt kerülése

Az inges múlt helyett alapmúltat kell használni olyan igék esetében, amelyek inges időkben nem állhatnak (ld 77):

DID that fish SMELL all right when you bought it?
Olga DIDN'T LIKE symphonic music at the time she first met the Maestro

 

Néhány ilyen ige esetében a could segédige használatával fejezhetjük ki, hogy a cselekvés nem általában, hanem 'éppen akkor' zajlott, pl.:

She COULD SEE a lot better when she was wearing her sunglasses

ld még 16, 18