16 can

A can az egyik leggyakoribb egyalakú segédige ( ld 28), számos funkciót tölt be. Szófajából eredően:
- harmadik személyben nem kap -s ragot
- nem tehető múlt időbe

Múlt időben olykor a could felel meg neki: erről, valamint egyéb hiányzó alakjainak "pótlásáról" ld 18, 157, valamint a (8) pontot alább.

- nem állhat együtt másik egyalakú segédigével
- mindig pőreigenév követi (ld 146)
- mindig ő tölti be a funkcióige szerepét (ld 46)
Tagadó alakjai a can't és a cannot. Kiejtéseiről ld 51

 

 

I. A can funkciói

 

(1) 'Tud', 'képes' jelentésben

ld még 188

Csak másik igével használható, pl:

Olga can't sing in tune
Can somebody take shorthand?
Mother can cook the best fish soup

Nem használható tehát a can 'valamit tud' jelentésben. Erre a know ige használatos, pl:

Lajos mindent tud  Þ Lajos knows everything

 

(2) 'Szabad', '-hat/-het' jelentésben

Bobby's all right now, I think he can go to school tomorrow

 

Használható engedély illetve tiltás kifejezésére, pl.:

You can take the car if you drive carefully
You can't touch anything until I come back

 

Gyakran a can-t használjuk engedély kérésére is közvetlen stílusban (udvariasabb, távolságtartóbb ilyenkor pl. a may):

Can I borrow your lighter?

May I borrow your lighter?

 

Olykor nem nyilvánvaló, hogy a can a 'képes' vagy a 'szabad' jelentésében szerepel-e a mondatban, pl.:

I can't use my father's computer

 

Ilyenkor vagy a szituáció segít, vagy másképp kell fogalmaznunk a mondatot, pl.:

I'm not able to use...
I'm not allowed to use...                                                                                                                                                                                                                              ld 157

 

(3) Udvarias kérésekben

ld még 43

Gyakori - de nem a leggyakoribb - a can használata udvarias felszólításokban és kérésekben. Ilyenkor általában a please szó, a partner neve, esetleg mind a kettő szerepel a mondatban. Pl:

Can you please come here a second?
Do you think you can pick me up after work, Bob?

 

(4) "Ing-pótló" can

Főleg a brit angolban gyakori a can használata az inges jelen helyett egyes olyan igék mellett, amelyek inges időkben nem használhatók. Ezeknek az igéknek a jelentése vagy az érzékeléssel, vagy valamilyen elmebeli tevékenységgel kapcsolatos. A legfontosabbak:

see, hear, smell, feel, sense, recognize, remember, recall, understand

A szerkezet ilyenkor arra utal, hogy a cselekvő nem általában, hanem éppen most lát, érez, ért, stb valamit. A can-t ilyenkor sosem fordítjuk magyarra. Példák:

Can you see that huge cloud over there?
I can't hear a word with this noise!
I can remember every single detail

ld még 39, 77, 78

 

(5) 'Lehetetlen, hogy...' jelentésben

A can't használatos a must tagadásaként akkor, amikor a must jelenbeli valószínűséget vagy bizonyosságot fejez ki (főként a be és have igékkel), pl.:

 

[párbeszéd:]

A:

It must be Jack: he always rings twice

 

B:

It can't be Jack: he rings three times

 

She can't have three children, she isn't even married

Ugyanez have-es igenévvel (ld 57) is lehetséges múltbeli események valószínűségének vagy bizonyosságának a kifejezésére, ilyenkor nemcsak a be és have igékkel, pl:

 

[párbeszéd:]

A:

You must've left your wallet in the pub

 

B:

I can't have left it there, I still had it in the car

ld még 119

 

(6) Célhatározói mellékmondatokban

pl.: Let me give you a key so you can come in any time

ld 17

 

(7) Idiómákban

A can tagadó (esetleg kérdő) alakban mindig jelen van az alábbi három kifejezésben:

can't bear

+ főnév / inges alak / to-igenév

can't stand

+ főnév / inges alak

can't help

+ inges alak

 

Példák:

Sheila can't bear  Jack

Sheila can't bear seeing Jack

Sheila can't bear to see Jack

Sheila can't stand  Jack

Sheila can't stand  seeing Jack

How can you help laughing when you hear Jock speak French?

II. A can múltideje

A can-nek csak történetileg múltideje a could: a could-nak önálló használata van; a could csak bizonyos esetekben a can múlt megfelelője.

 

(1) A fenti (4)-es pont "ing-pótló" és a (6)-os pont célhatározói értelemben:

I could hear everything through the wall
I gave her a key so she could come in any time

 

(2) Tagadó alakban a fenti (1)-es, (2)-es és (7)-es értelemben is, de főként valamilyen múltra utaló határozóval, pl:

She couldn't sing in tune when she was ten
Sheila couldn't bear seeing Jack

 

Kivált kérdésben kerüljük a 'tudott' és 'szabad volt' értelmű couldot.Helyette használhatjuk pl. a be able to és a be allowed to szerkezeteket, melyek a can egyéb hiányzó alakjainak kifejezésére is alkalmasak.

Bővebben ld 18, 157

 

(3) Kötelezően could áll a can helyett függő beszédben, ha a főmondat (említő mondat) alapmúltban vagy inges múltban áll, pl:

Laura asked me if I could play chess
We were talking about why Vera couldn't find a proper job

ld 47, 48