157 segédigepótlók

Ld még 28, 156

Segédigepótlóknak azok a kifejezések számítanak, amelyek helyettesíthetik a következő egyalakú segédigék hiányzó alakjait:

can                     may                           must                  needn't
(ld 16)               (ld 98)                      (ld 119)            (ld 128)

 

(1) Mit jelent az, hogy hiányzó alak? A választ az alábbi mondat különféle átalakításain szemléltetjük a must segédigével:

We must work hard today
Az egyalakú segédigék "hiányosak", mert:

 

   NEM LEHET tehát:

(a) Nincs múltidejük, pl.:

 

 

      tegnap sokat kellett dolgoznunk

Þ

...musted work hard yesterday

(b) Nincs harmadik alakjuk, pl.:

 

 

      hetek óta sokat kell dolgoznunk

Þ

...have musted work hard for weeks

(c) Nem állhatnak együtt másik

 

 

      egyalakú segédigével, pl.:

 

 

      lehet, hogy kell majd dolgoznunk

Þ

...may must work

(d) Nincs to-igenévi alakjuk, pl.:

 

 

      akarja, hogy kelljen dolgoznia

Þ

...wants to must work

(e) Nem létezik inges alakjuk, pl.:

 

 

      ellenzi, hogy dolgoznia kelljen

Þ

...objects to musting work

 

(2) A segédigepótlók nem csupán a hiányzó alakokat pótolhatják, hanem a létező alakokkal is váltakozhatnak:

You mustn't shout now = You're not supposed to shout now

Sőt: a jelenben is hasznunkra lehet, hogy a "pótlók" jelentése egyértelműbb, mint az egyalakú segédigéké. Például az I can use Daddy's computer now mondat két dolgot jelenthet:  'használhatom' (='szabad') illetve 'tudom használni'. A segédigepótló viszont egyértelművé teheti a jelentést: I'm allowed to use it now ('szabad'), illetve I'm able to use it now ('képes vagyok').

 

(3) Az egyalakú segédigék jelentéseinek megfelelő segédigepótlók áttekintése

Az alább megadott kifejezések listája nem teljes: ezek a leggyakoribbak. Természetesen egy-egy csoporton belül is lehetnek árnyalatnyi jelentés- és stíluskülönbségek:

 

Egyalakú segédige

 Gyakori pótlója

Példa

can  Þ

be able to

Will you be able to come?

ld még 188

 

 

 

manage to

Did you manage to open it?

 

succeed in

Did he succeed in doing it?

 

be capable of

It was even capable of flying

 

 

 

can, may  Þ

be allowed to

We were allowed to smoke inside

can, may  Þ

it is possible

It'll be possible to see Mars

 

(for X) to

 

must  Þ

have to, need to

We didn't have to pay admission

 

ld 56, 128

 

 

be supposed to

He was supposed to be there at 9

 

be to (alap-időkben)

Doug was to peel potatoes

 

ritkán: (be obliged to)

I was obliged to help her

 

ritkán: (be bound to)

She was bound to say 'no'

needn't Þ

don't/didn't have to

You didn't have to wear a tie

 

ld 56

 

mustn't Þ

be not allowed to

He won't be allowed to go out

 

be not supposed to

She was not supposed to complain

 

be not to (alap-időkben)

We were not to say a word

 

(4) Fosztóképzős pótlók

A be + melléknév szerkezetű segédigepótlók tagadása történhet úgy is, hogy nem a bennük szereplő segédigét tagadjuk, hanem a melléknév fosztóképzős változatát használjuk: be unable to, be incapable of, be impossible to
Példák:

After the accident, Ingrid was unable to walk for two years
The men were absolutely incapable of meeting deadlines
It has long been impossible to buy genuine farm milk

 

(5) Az alábbi példákban vegyesen, és nem a teljesség igényével mutatjuk be egyes segédigepótlók használatát.

A betűjelzések (a)-tól (e)-ig megfelelnek a fenti (1) ponton belüli felsorolásnak:

 

(a)

Were you allowed to stay out late?

 

Were you supposed to leave so early?

 

 

(b)

I've been able to read music since I was six

 

 

(c)

Will it be possible (for us) to re-use the cartridge?

 

No-one should be allowed to feed the elephants

 

You must be able to speak French if you want to be a diplomat

 

 

(d)

He isn't joining us because he doesn't want to have to pay every month

 

It's essential to be able to speak French if you want to be a diplomat

 

To be allowed to speak freely is a human right

 

 

(e)

Mr Presley insisted on being allowed to see the documents