56 have to

(1) Az igék között különleges helyet foglal el a have to, az öt féle have (ld 55) egyike.
A have to jelentése 'kell (vkinek vmit csinálni)'; hasonló jelentésű segédige a must

 ld  119

A 'kell' egyéb lehetséges megfelelőiről

ld 128, 157

Ez a (mindig igével álló) 'kell' nem tévesztendő össze azzal, amelyet főnév követ, és jelentése: 'szüksége van vmire [dologra]', pl.:

I need a place to hide away

 

(2) Alakjai, kapcsolódásai

(a) Mint minden have -fajta, egyesszám 3. személyben has, az alapjelen többi személyében have, alapmúltban had  ( + to).

 

(b) Állhat néhány egyalakú segédigével is:

will have to   may have to    might have to
Otherwise we'll have to go to town for milk

Otherwise we'd [= we would] have to go to town for milk

 

(c) Az inges idők kivételével minden igeidőben használható

ld 70

For a year, I've had to go to another town to do the shopping

 

(d) Van inges alakja és to-igeneve: having to illetve to have to, pl.:

I hate to have to get up early kb. = I hate having to get up early

 

(3) Have got to

A have-nek létezik got-tal "bővülő" változata is: a have to és a have got to jelentése egyaránt 'kell', de a have to (a brit angolban) főként szokásos, rendszeres kötelesség kifejezője, míg a have got to inkább egy-egy alkalommal fennálló kötelességre utal:

Gergely often has to go to Graz

de: I'm sorry I can't go; I've got to be in Graz tonight

 

A have got to rendszerint csak jelenidőben használatos.
A have got to állító és tagadó szerkezetben egyaránt többnyire összevont alakban áll (ld  51):

 

I've got to go

Jim's got to go

Tom hasn't got to go

They haven't got to go

 

(4) Kérdés/tagadás

Kérdésben és tagadásban a have to mellett do-nak kell állnia; a have got to viszont, mint segédige, do nélkül áll:

 

vagy

do you have to illetve

you don't have to

vagy

have you got to

you haven't got to

 

How often do you have to go to Graz on business?
I don't have to work hard
Have you really got to be in Graz tonight?
Fortunately, I haven't got to fly this time

 

- Múlt időben (ahol a got nem szokásos) did-del kérdezünk/tagadunk:

 

Did Gergely have to go to Austria yesterday?
He didn't have to meet anyone in Graz

 

Megjegyzés
A csak have-vel (got illetve do nélkül) történő kérdezés és tagadás régies, mesterkélt; mi magunk semmiképpen se használjuk. Olvasmányainkban találkozhatunk vele, de ma ez már írásban sem helyes:

                                                         Have you to fly...              I haven't to fly...

- A helyes alakok tehát:

Do you have to... / Have you got to...  illetve

 

don't have to... / I haven't got to... .

 

(5) Amerikai angol

Az amerikai angolban a have got to kevésbé használatos, mint a have to. A Do you have to do it? általános, rendszeres kötelesség és egyszeri, konkrét kötelesség esetében egyaránt gyakoribb, mint a Have you got to do it?
Ugyanakkor közvetlen stílusban mégiscsak használatos a got-alak, sőt mellőle a have összevont 've alakja "el is tűnhet":

I've got to  [have got to]  go Þ I got to go

Ez utóbbi alak ejtéstükröző (nem elfogadott) gotta írásával is találkozhatunk: We gotta go home.

 

(6) Have (got) to és must

ld még 119

Jelenidőben gyakran felcserélhetők egymással; a különbség gyakran csak árnyalatnyi: a have (got) to inkább külső, esetleg objektív kényszert fejez ki, míg a must többnyire a beszélő által szándékolt kényszerre utal, pl.

Le kell gépelnem ezt a levelet

[mert a főnök mondta] Þ

I've got to

type this letter

[mert még ma föl akarom adni] Þ

I must

 

Ez a különbségtétel azonban gyakran nem valósulhat meg, mivel a must használati köre eleve erősen korlátozott. A must nemlétező alakjai (múltidő, to-igenév, have-es alak) helyett többnyire éppen a have to használatos. Erről a helyettesítésről ld még 157)