55 a have 5 típusa

 

(1) Az igék között kitüntetett helyet foglal el a have öt fajtája.  Egyikük pl. birtoklást, a másik kötelességet fejez ki, stb. Nyelvtanilag is eltérően viselkednek: pl. van közöttük olyan, amelyiket főleg rövid alakban használunk, másoknak nincs rövid alakjuk; némelyik mellett kérdésben és tagadásban a do-t kell használnunk, más have típusok nem szorulnak a do-ra.

 

(2) E szócikk az öt fajta közül az (a) és (b) pont alattiakat tekinti át;
a (c), (d) és (e) alatti have-típusoknak önálló szócikkük van.

 

(a) Igeidőképző have, pl.:

We've met somewhere before, I think

 

(b) 'Vkinek vmije van' jelentésű have, pl.:

I have an old blue Volkswagen

 

(c) 'Kell' jelentésű have to, pl.:

You have to finish quickly

ld 56

(d) Műveltető have, pl.:

When did you have the battery checked?

ld 125

(e) "Igeképző" have: have a walk  have a shave

I'll be having a meeting at 2 o'clock

ld 73

(f) Nyelvtani szerepű have szerepel a had better kb. 'jobban tennéd' jelentésű segédigefélében (ld 156) és a had rather-ben (amely néha a would rather helyett használatos; ld 148).

 

(3) Igeidőképző (hagyományosan: perfekt) have

(a) Ezt a have-et funkcióigeként (ld 46), azaz do nélkül használjuk az igeidők (ld 70) képzésénél; állító és tagadó mondatokban rendszerint összevont 've, 'd vagy 's alakban szerepel:

 

She has eaten [she's eaten] all the bread

ld 124

We had never seen each other before 1988

ld 123

They'll have been married for 24 years this June

ld 85

 

(b) Használjuk továbbá: feltételes mondatokban; have-es igenevekben; have-es inges alakokban. Ilyenkor nem funkcióige:

I would have [would've] married her if I had [I'd] known her

ld 44

You should've told me that you knew her better than I did

ld 57

Having met her before, you knew what I could expect

ld 134, 196

(4) Have: 'vkinek vmije van'

 

(a)  Ez a fajta ige a magyarban ismeretlen: a birtoklás és néhány egyéb viszony kifejezésére szolgál:

I have an old blue Volkswagen
Sue has five brothers
I always have a headache in the morning

 

(b) Ezt a have-et sem használjuk do nélkül kérdésben és tagadásban (ugyanúgy, mint a 'kell' jelentésű have-et; ld 56)

Do you have a reliable car?

rendszerint nem: Have you a reliable car?

Do you have any brothers or sisters?

rendszerint nem: Have you any brothers or sisters?

 

(c) Nem használható inges jelenben és inges múltban olyan esetekben sem, amikor más igéknek az inges alakját használnánk (ld 77):
Noha Az új kocsit használjuk már Þ We're using the new car now, csak így mondhatjuk:

We have a new car now
(nem lehet: ...are having...)

 

Megjegyzés
Olvasmányainkban találkozunk azzal is, hogy ez a have tagadó és kérdő alakban (főleg jelenidőben) nem do-val szerepel, pl.:

I haven't a very good memory
Have you time for me now?

E forma - amelyben sem a do, sem a got nem szerepel - régies, mesterkélt; mi magunk ne használjuk.

 

(d) A 'vkinek vmije nincs' kifejezésének legbiztosabb módja, ha a no szót használjuk a have-vel; a He has a beard tagadó változata tehát leginkább He has no beard (a régies He hasn't a beard mellett). Természetesen helyes a He hasn't got a beard és a He doesn't have a beard is.

 

(e) Ez a have típus is "bővülhet" - mint már láttuk - got-tal: ez különösen a brit angolra érvényes. Ebben az esetben a have viszont funkcióigévé lép elő, azaz mellette a do-t nem használjuk. A got-tal bővülő have kérdő és tagadó mondatokban a leggyakoribb:

I've got a nice flat, but it's not too big   
Have you got time to pop out for lunch?
I haven't got a choice, I suppose

 

(f) A have got legtöbbször összevont 've got vagy 's got [ = has got ] alakban szerepel; tagadásban az összevonás kötelező:

I haven't got any wine at home

nem lehet: ...have not got any wine...

 

(g) A have got-nak nincs sem to-igenévi (ld 185), sem inges alakja (ld 75):

- I'd like to have a better computer

nem lehet: ...like to have got...

- Having plenty of time, we had a drink

nem lehet Having got plenty of time, we...

 

Megjegyzés

Az amerikai angolban a 'vkinek vmije van' jelentésű have használata sokkal egyszerűbb; itt a have kérdésben és tagadásban mindig do-val áll:

Excuse me, do you have a quarter for the phone?

 

Közvetlen stílusban a got-alak mégis használható, ám ilyenkor éppenséggel a got-ot have nélkül halljuk. Ez nemcsak az amerikai angolra igaz:

I got a big problem [= I've got...]

 

(h) A 'vmi vhol van' kifejezésére több lehetőség is létezik, s egyikük éppen a have (got):

Look, what I've got in my hand!

Ilyenkor azonban használhatjuk a there is szerkezetet is (ld 183); ld még 10, 195.
A 'nálam/velem van vmi' illetve 'nincs nálam/velem vmi' kifejezésére szintén a have got-ot használhatjuk:

I haven't got a pen ON me

I haven't got any money ON me

A (there) is + at/by elöljáró nem jöhet szóba: There is no pen at/by me

Hasonlóan:

Nálam / velem van  a tollam / a pénz Þ

 

I've got / I have  my pen / the money  ON/WITH me

nem lehet: ...is at/by me

I haven't got my car with me

(Nem: on me, mert az annyit jelentene: Nincs nálam a kocsim)

I haven't got my glasses with me

(Az on azt jelentené: Nincs rajtam a szemüvegem)