70 igeidők (Tenses)

A jelen szócikk nem az egyes igeidők és különbségeik gyakorlati tudnivalóiról, hanem az igeidők lehetséges osztályozásairól szól.

Az egyes magyar igeidők megfelelőiről

ld 84, 85, 121.

 

(1) Az angol nyelvtan hagyományosan nehéznek tartott területe az igeidők rendszere. Arra a kérdésre, hogy hány igeidő van, sokféle helyes válasz adható. Ennek oka a következő: az a 12, 16, 24 egyszerű és összetett igealak (de egyéb "eredmény" is elképzelhető), amelyeket igeidőnek szoktunk nevezni, valójában nemcsak az idő, hanem a cselekvés szemléletének módja szerint jön létre.

 

(2) Hány (ige)idő van tehát? Válaszok (A)-tól (H)-ig

 

(A) Két igeidő van:

ha csak a jelent és múltat számítjuk; ennek két oka lehet:

1. önálló jövő idő nincs, mivel azt sokféleképpen fejezzük ki, a hagyományosan jövő időnek tekintett will és shall segédigék pedig számos más dolgot is kifejeznek

(ld 85, 159, 203)

2. valamennyi egyéb "igeidő" nem önálló idő, hanem a cselekvés szemléletmódját tükrözi ("befejezett szemlélet", "folyamatos szemlélet")

 

(B) Három igeidő van:

                  ha a jelent, a múltat és a jövőt számítjuk.

E hármat a valós idősíkok alapján - nyelvtől függetlenül - különböztetjük meg; így egy angol számára is három időkör létezik.

 

(C) Nyolc igeidő van:

                  ha a jelent és a múltidőt, ezek inges alakjait, have-es alakjait, valamint azok kombinációit számítjuk.

Könyvünk ezt a nyolc típust tekinti önálló igeidőnek. (A hagyományosnál rövidebb nevek részben az igeidők formájára utalnak, ld az alábbi (3) pontot.)

 

 

"sima"

have-es

inges

have-es és inges

jelen-fajták

alapjelen

múltjelen

inges jelen

inges múltjelen

múlt-fajták

alapmúlt

múltimúlt

inges múlt

inges múltimúlt

 

ALAPJELEN: "egyszerű jelen" (Simple Present), pl.:

Inge takes after her mother

 

ALAPMÚLT: "egyszerű múlt" (Simple Past), pl.:

Luigi took a deep breath

 

MÚLTJELEN: "befejezett" jelen (Present Perfect), pl.:

Helen has taken a day off

 

MÚLTIMÚLT: "régmúlt" / "befejezett" múlt (Past Perfect), pl.:

The plane had taken off when I got there

 

INGES JELEN: "folyamatos" jelen (Present Continuous/Progressive), pl.:

Are you taking a shower, dear?

 

INGES MÚLT: "folyamatos" múlt (Past Continuous/Progressive), pl.:

I was just taking the last photo then

 

INGES MÚLTJELEN: "folyamatos-befejezett" jelen

(Present Perfect Continuous/Progressive), pl.:

I've been taking aspirin lately

 

INGES MÚLTIMÚLT: "folyamatos-befejezett" múlt

(Past Perfect Continuous/Progressive), pl.:

He'd already been taking drugs for years by then

 

(D) Tizenkettő igeidő van:
           ha a (C) pontban felsorolt nyolchoz a hagyományos négy - (shall) / will jövőidőt is hozzászámoljuk. Ennyit tanítanak a hagyományos nyelvtanok; ezt a rendszert tartalmazza a II/5 Táblázat.
A (C) pontban látott táblázat eszerint az alábbi négy jövő idővel bővül:

 

 

"sima"

have-es

inges

have-es és inges

jövőfajták

will jövő

múltjövő

inges will jövő

inges múltjövő

 

WILL JÖVŐ: "egyszerű jövő" (Simple Future), pl.:

Sherman will take part too

 

MÚLTJÖVŐ: "befejezett jövő" (Future Perfect), pl.:

By the time Rita moves in, they'll have taken all her furniture back

 

INGES WILL JÖVŐ: "folyamatos jövő" (Future Continuous/Progressive), pl.:

I'll be taking Spanish lessons all next week

 

INGES MÚLTJÖVŐ: "folyamatos-befejezett jövő" (Future Perfect Cont./Progr.), pl.:

Little Viki will have been taking German lessons for 10 years next April

 

(E) Tizenhat igeidő van:
           ha a (C) pontban felsorolt nyolc igeidőt megduplázzák oly módon, hogy az egyes igeidők aktív és passzív előfordulásait külön igeidőknek tekintik (de a jövőt nem ismerik el önálló időnek).

 

(F) Huszonnégy igeidő van:
           ha a (D) pont tizenkét igeidejét oly módon duplázzák meg, hogy azok aktív és passzív előfordulásait külön igeidőknek tekintik.

 

Megjegyzés

Még két "eredmény" elképzelhető, ha az (E) illetve (F) pontban felsoroltakból levonjuk a hosszú és nehézkes, ritkán használt passzív alakokat:

 

(G) Tizennégyet kapunk tizenhat  helyett,
           ha eltekintünk az inges múltjelen és az inges múltimúlt passzív alakjától:

(pl: it has been being taken illetve it had been being taken);

 

(H) Huszat kapunk huszonnégy helyett,
           ha nem számítjuk ugyanezt a két igeidőt plusz az inges will jövő passzív alakját és az inges múltjövő passzív alakját (pl: it will be being taken illetve it will have been being taken.

 

 

(3) Könyvünk a (2)(C)-ben szereplő nyolc típust tekinti önálló igeidőnek, mivel:

- A jövő idő a fentiek miatt nem önálló nyelvtani idő;

- A have-vel és a be-vel létrehozott ("befejezett" és "folyamatos") kombinációk viszont önálló nyelvtani idők, mivel egyedi használati tudnivalókat is igényelnek, kivált magyar szemmel nézve.


Az egyes hagyományos magyar és angol elnevezések azonban inkább félrevezetnek, mint segítenek a helyes használat megtanulásában, pl:

 

- "befejezett":

Az I've known her for more than ten years azt jelenti, hogy most is ismerem az illetőt; befejezettségről szó sincs;
Az I've been working since 9 am csak akkor helyes, ha a cselekvés még tart, vagyis nem fejeződött be, igeidejének neve mégis "folyamatos-befejezett" jelen

 

- "régmúlt"

A név azt sugallja, hogy csak régen történt cselekvésre utalhat, holott pl. a 'Mikor egy perce benéztem, Sean még nem fejezte be' mondat így hangzik: Þ Sean hadn't finished when I looked in a minute ago ('egyetlen perce néztem be'!);
másfelől az igazán régen történt, és befejezett dolgokra nem kell a régmúltat használni: 'Hadrianus császár Kr.u. 121-ben építette ezt a falat' Þ The Emperor Hadrian built this wall in 121 AD (nem pedig: ...had built...)

 

- "folyamatos"

A név azt sugallhatja, hogy a folyamatosan végzett cselekvések mindig ebben az igeidőben állnak, pedig pl. a 'A múlt héten sokat olvastam' mondat helyesen: Þ Last week I read a lot, (nem pedig: ...was reading...

 

A hagyományos nevek helyett ezért rövidebb, nem megtévesztő, részben az egyes igeidők formájára utaló elnevezéseket használunk:
(Az egyes igeidőkről lásd a nevüknek megfelelő szócikkeket.)

alapjelen

ld 4

alapmúlt

ld 5

múltjelen

ld 124

múltimúlt

ld 123

inges jelen

ld 78

inges múlt

ld 80

inges múltjelen

ld 81

inges múltimúlt

ld 79

 

 

(4) Az egyalakú segédigéket tartalmazó szerkezeteket nem szokás igeidőbe sorolni. Mindegyikük vonatkozik persze időre: múltra, jelenre, jövőre, néha többre is; ugyanaz a could például vonatkozhat mindháromra:

 

Could you do it tomorow?

jövő

I couldn't do it in 3 days

múlt

I couldn't do it in 3 days

jelen feltételes

ld 28, valamint a megfelelő szócikkeknél egyenként is