159 shall

A shall egyalakú segédige (ld 28). Használata a mai angolban erősen korlátozott.

 

(1) "Ajánló" funkció

(a) Leggyakrabban olyankor használatos egyes és többes szám 1. személyben, amikor szolgálatot, segítséget ajánlunk fel, vagy valamilyen közös tevékenységre teszünk javaslatot:

Shall I carry one of your suitcases?
Shall we go to a Chinese restaurant?

 

Ebben a funkciójában a shall mindig kérdő formájú mondatban áll, sőt, a Shall I/we... kezdetű kérdések csakis ilyen szerepben használhatók.

Kérdőszavas kérdésben utasítás, tanács vagy javaslat kérésére szolgál:

Who shall I ask first?
Where shall we meet tomorrow?

 

(b) A shall we + pőreigenév szerkezet nem más, mint a let's... felszólító szerkezetnek megfelelő kérdőforma:

Let's go Û Shall we go?

ld 42

A két forma együtt is szerepelhet, hasonló funkcióban, pl.:

Let's have a game of chess, shall we?

ld még 191

A shall we kezdetű ajánlásra adott beleegyező válasz is leggyakrabban a let's, pl.: [párbeszéd:]

A: Shall we play a game of chess?
B: Yes, let's.

A shall I szerkezet is felfogható mint a felszólítás kérdőformája, ám ennek állító és tagadó megfelelője nincs.

ld 42

(c) Függő beszédben a shall-t gyakran a jelentésének megfelő körülírással pótoljuk, de néha állhat helyette should is

(ld 160), pl.:

 

"Where shall I take Roy?"

Þ

He asked where to take Roy

 

vagy:

He asked where he should take Roy

"Shall we watch television?"

Þ

He suggested watching television

 

vagy:

He suggested that we should watch TV

 

ld 47, 48

 

(2) Jövőt kifejező funkció

Számos (főként régebbi) tankönyv szerint a shall-t kell használni will helyett a jövő kifejezésére egyes és többes szám 1. személyben, mert a will - állításuk szerint - valamiféle "színezett" jövőt fejez ki. Valójában ez régóta nem így van: a mai angolban a will (illetve annak gyenge alakja, a 'll) számra-személyre való korlátozás nélkül utalhat jövőre (ugyanakkor más szerkezetek is ellátnak ilyen funkciót, ld 85).
A shall ilyen használata a kötött, hivatalos stílusra és főként az írott nyelvre korlátozódik, pl.:

I am not a manual worker and please God I never shall be one                [Orwell]

A shall tagadó alakja ilyenkor a shall not mellett a shan't

ld 51

(3) 'Márpedig' funkció

Kifejezetten régies és ritka használata a shall-nek egyes és többes szám 2. és 3. személyben, amikor a beszélő részéről erős elszántságot vagy akaratot, ígéretet vagy fenyegetést, megfellebbezhetetlen utasítást fejez ki, pl.:

If he must die, he shall die 
You shall not meet him again 

 

A shall helyett számos egyéb nyomatékosító kifejezést használhatunk, pl:

He'll certainly be punished for this = I'll make sure he's punished...