48 függő kérdés/kérés

Bevezetés: a lefokozott kérdés

A függő kérdés a lefokozott kérdések (ld 97) egyik fajtája. A lefokozott kérdés maga olyan kérdés, amelyet alanyként, tárgyként vagy vonzatként egy másik mondat tagjává "fokozunk le". A Nem izgat, mikor jönnek mondat alanya a Mikor jönnek? kérdés lefokozott formában;  az állítmány: Nem izgat. Ugyanígy: a Kérdeztem, mikor jönnek mondat tárgya a Mikor jönnek? lefokozott formája; az állítmány: Kérdeztem.
A tárgyi lefokozott kérdéseket nevezzük hagyományosan függő kérdésnek.
Az angol függő beszédben az ún. említett mondatnak hat típusa van (ld 47); közülük négy "eredetileg" kérdés volt, egy kérés, egy pedig kijelentés.
Az alábbiakban e négy fajta függő kérdést (1) és a függő kérést (2) vizsgáljuk meg.

 

(1) Függő kérdések

(a) Wh-kérdőszót tartalmazó mellékmondatok
Olyankor állnak a főige mellett, amikor az eredeti mondat - "az idézet" - kérdőszavas kérdés. Pl.:

'How can she do it?'

Þ I told him how she could do it

'How long will it last?'

Þ Nobody knew how long it would last

'Who should I report to?'

Þ Greg asked me who he should report to

 

(a1) A magyarban majdnem minden esetben használhatjuk a 'hogy' kötőszót; angolul a that nem használható! A kérdőelem egyben kötőszó is. Gyakori hibák az effélék: 
...told him THAT how...  ...knew THAT how long...
stb

 

(a2) Az eredeti mondatok szórendje fordított szórend, azaz:

kérdőelem

funkcióige

alany

állítmány maradéka

How

can

she

do it?

 

A függő beszédben "visszaáll" az egyenes szórend, azaz a

 

kérdőelem

alany

funkcióige +

állítmány maradéka

 

s egyben kötőszó

 

 

 

I told him

how

she

could

do it

 

Szórendi szempontból hibás tehát: ...told him how could she do...

 

(a3) Ha az eredeti mondatban nincs más segédige csak a do, a függő beszédben ez a do "eltűnik"

(ld 26)

 

kérdőszó

do

alany

állítmány

kérdőszó

alany

állítmány

 

 

 

maradéka

 

 

maradéka

'What

does

Eve

want?'

Þ I asked  what

Eve

wanted

'Mit akar Eve?'      

 

 

 

Megkérdeztem, mit akar Eve

 

 

 

(a4) Ha az eredeti kérdés az alanyra vagy annak jelzőjére vonatkozó kérdőszavas kérdés, a függő beszédben ugyanolyan egyszerű a helyzet, mint magyarul; csak arra kell ügyelnünk, hogy a do-t ne használjuk:

 kérdőelem

állítmány

[főmondat]

kérdőelem

állítmány

'How many people

trusted you?' Þ

I didn't know

how many people

trusted me

 

Megjegyzés: A függő beszédben lévő kérdések után nem írunk kérdőjelet!

 

(b)  If/Whether szót tartalmazó mellékmondatok
Olyankor állnak az említőige mellett, amikor az eredeti mondat - az "idézet" - eldöntendő kérdés.

 

'Has John called?' Þ

I didn't know whether John had called

I didn't know if John had called

'Is Ann coming?' Þ

I don't know whether Ann is coming

I don't know if Ann is coming

'Did I tell you about her?' Þ

I don't remember whether I've told you about her

'Will she be back tonight?' Þ

Did you ask them whether she'd be back that night?

 

Did you ask them if she'd be back that night?

 

(b1) A fenti mondatok szerkezete

 

főmondat (említőmondat)

mellékmondat (említett mondat)
whether/if


alany


funkcióige


állítmány maradéka

I didn't know

whether/if

John

had

called

I don't know

whether/if

she

is

coming

I don't remember

whether/if

I

 

told you about her


Amikor magyarul '...-e' alakú mellékmondatot használunk, annak mindig angol whether/if mellékmondat felel meg.

 

(b2) A that kötőszó itt sem használható; helytelen a ...know that whether she's coming...
Ez az if természetesen nem azonos a 'ha' jelentésű if-fel; azt jelenti: 'hogy vajon...' . (Ezért is állhat - nem feltételes! - mellékmondatban utána would, ld 44, 204).

Megjegyzés: az if és a whether között nincs lényeges különbség; mégis biztonságosabb a whether használata, mivel az if-re több megszorítás vonatkozik. Az if egyébként inkább beszélt nyelvi alak.

 

(c)  Wh-kérdőszót és to-igenevet tartalmazó mellékmondatok

 

(c1) Magyarban ismeretlen szerkezet; akkor állhat az említőige mellett, amikor az t:solid windowtext .75pt; padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt'>

wonder

ask

inform

remind

tell

 

explain

know

show

understand

 

 

I wonder who to invite

Ü'Who should I invite?'

Can you tell me how to get to the station?

Ü'How can I get to the station?'

Ask him where to put the car

Ü'Where shall I put the car?'

 

(c2) A why kérdőszó nem szerepelhet a mellékmondatban a to előtt; helytelen pl.: Could you tell us why to do it again?
Helyette csak ezt mondhatjuk: Could you tell us why we should do it again?

Could you tell us why we ought to do it again?

 

(c3) A that kötőszó a kérdőelem előtt itt sem használható; helytelen a ...show her THAT what to...

 

(c4) Típushiba a fenti mellékmondat önálló kérdésként való használata:
 How to do it?  Where to go now?  Ezek helyett csak a megfelelő értelemszerű "valódi" (nem függő) kérdéssel kérdezhetünk: 

How should we do it? / How shall we do it? / How are we to do it?
Where should we go now? / Where shall we go now? / Where are we to go now?

- Kivételt képez az az eset, amikor az ilyen to-s szerkezeteket címként, feliratként használják:

'How to be an Alien' (George Mikes)
'How to lose 20 kilos and win $1,000,000 in a week?'

 

(d) Whether szót + to-igenevet tartalmazó mellékmondatok

 

(d1) Magyarul ismeretlen szerkezet. Akkor állhat az említőige után, amikor az eredeti mondat eldöntendő kérdés, az említőigék pedig a fenti (c) pontban felsoroltak közül olyanok, amelyekkel értelemszerűen kapcsolódhat eldöntendő kérdés.

I don't know whether to answer her letter Ü Shall I answer her letter?

I wondered whether to open that suspicious-looking box Ü Shall I open this suspicious box?

(d2) A that kötőszó nem használható a whether előtt!

 

(d3) A to-igenév előtt álló whether helyett nem használhatunk if-et:
hibás: ...know if to answer...

 

(2) Függő kérés

(a) Szerkezetileg: to-igenevet tartalmazó mellékmondat
A magyarban ismeretlen szerkezet. Olyankor áll a főmondat után, amikor annak igéje az ask, advise, tell, warn illetve az ezekkel rokon értelmű igék, s ha az eredeti mondat felszólítás, utasítás, parancs, kérés, tanács, stb.

I told Greg to be more careful Ü 'Be more careful, Greg!'
The landlady asked us to be quiet after midnight
She warned me not to kiss the frog

 

(b) A szerkezet rendszerint nem okoz gondot. Inkább arra kell ügyelnünk, mikor nem használható. Néhány fontos eset:

 

- Nem állhat to-igeneves mellékmondat a tell mintájára a say mellett:
helytelen a ...said (to) us to be quiet  tagmondat. Helyesen: ...told us to be quiet.

- Nem állhat a suggest ige mellett:

My uncle suggested to me getting a job in a bank

nem lehet: ... suggested to get...

 

(c) A that a függő kérésben sem állhat, holott magyarul például mondhatjuk: '...hogy legyen óvatosabb'.

 

(d) A tagadó alak - tiltás - esetében a not tagadószó a to elé kerül, mint a fenti She warned me not to kiss the frog [nem: to not kiss] mondatban.

 

(e) Az ask, advise, say, suggest, tell, warn és ezekkel értelmileg rokon igékkel nemcsak to-igeneves, hanem that-es mondatot tartalmazó függő kérés is szerepelhet:

I advised your colleague that he should find another accountant
She warned me that I must not kiss the frog
Sinead says I shouldn't worry

ld 63, valamint II-2 Táblázat