26 a do funkcióige

A puszta főigével kifejezett igeidők nem tartalmaznak funkcióigét. Két ilyen igeidő létezik: az alapjelen (ld 4)  és az alapmúlt (ld 5).
Alapjelen: He stands at the back
Alapmúlt: He stood at the back

A két mondatban nincs funkcióige (azaz olyan segédige, amely például lehetővé teszi, hogy a mondatot tagadni tudjuk és kérdezni tudjunk rá); így csak "kívülről bevitt", üres - azaz önálló jelentéssel nem rendelkező - funkcióigével tudjuk végrehajtani azt a hét műveletet, amelyeket a funkcióigéről szóló szócikkben (ld 46) felsoroltunk. Ez a funkcióige a do.
Alakjai megegyeznek a 'csinál', 'tesz' jelentésű do alakjaival:

ld 25

Az alábbiakban bemutatjuk, miként hozzuk létre a do üres funkcióigével a 'Hátul áll' mondat angol megfelelőjének azon változatait, amelyek valódi funkcióige - pl. can - jelenléte esetén egyszerűen képezhetők. Más - valódi - funkcióigével a mondat például:  He can stand at the back; a hét változat pedig, amelyek ebből létrehozhatók, a következő:

 

(a) He can't stand at the back
(b) Can he stand at the back?
(c) Can't he stand at the back?
(d) He can stand at the back, can't he?
(e) He CAN stand at the back!
(f) Yes, he can <a fenti (b)-ben feltett kérdésre válaszolva>
(g) He can stand at the back, and so can the other tenor

Nézzük a hét műveletet a do üres funkcióige esetében:

 

(a) Tagadás

ld 173

We do not stand at the back

He does not stand at the back

I did not stand at the back

 

 

A does not szerkezetben a 3. személy ragját a stand alakon nem tesszük ki, mivel azt a does szó már tartalmazza; helytelen a does not stands.

He standS at the back
He doeS not stand at the back

 

Ugyanígy nem tesszük múltidőbe a stand igét a did not stand-ben, mivel a do-t már múltidőbe tettük; helytelen a did not stood... .

 

 (b) Kérdés

ld 89

Do you stand at the back?

Does he stand at the back?

Did we stand at the back?

 

A do látja el a 3. személy illetve a múltidő "ragjának" a szerepét; helytelenek tehát a következő mondatok: Does he stands at the back? illetve Did he stood at the back?

 

(c) Tagadó-kérdő mondatok

ld 177

Don't you stand at the back?

Doesn't he stand at the back?

Didn't she stand at the back?

 

A megfelelő alak az (a) és a (b) együttes alkalmazásából adódik.

 

(d) 'Ugye'-utókérdés

ld 191

I stand at the back, don't I?

He stands at the back, doesn't he?

They stood at the back, didn't they?

 

(e) 'De (igen/bizony)!'

ld 24

We DO stand  at the back!

She DOES stand at the back!

I DID stand at the back!

 

(A funkcióigét erős hangsúllyal ejtjük; mintha kiabálnánk a DO, DOES és DID szavakat.)

 

(f) Rövid válasz

ld 153

<Do we stand at the back?>  Yes, we do.

<Does she stand at the back?>  Yes, she does.

<Did you stand at the back?>   Yes, I did.

 

(g) 'Én is', 'Én sem'

ld 38

We stand at the back(,) and so do Bill and Sue

He stands at the back(,) and so does Bill

I stood at the back(,) and so did Sue

 

illetve:

[párbeszéd]

A: We did not stand at the back

 

B: Neither did Sue  Nor did Sue

 

(h) A do üres funkcióigét használjuk a

 

- tiltó (tagadó-felszólító) mondatokban (ld 42), pl:

Don't go to that place again!

- nyomatékos (ld 133) felszólító mondatokban, pl:

DO have some more ham!
DO shut up!

- valamint a nyomatékos állító mondatokban is:

Man, you DO look tired!

 

Az első két esetben ugyanígy a be előtt is:

Don't be angry with her
Do be quiet!

De természetesen az 'Igazán nagyon kedves vagy' nem: You DO be..., hanem: You ARE very kind (kiemelt ARE-ral).