153 rövid válasz, rövid mondat

Az alábbi (1)(a1) - (5)(b) helyzetekben a "rövid válasz" valamely változatát találjuk.
A "rövid válasz" kifejezés igen tágan értendő: sok esetben nem mások, hanem a magunk gondolatát visszük tovább, néha ugyanabban a mondatban.
Ahol párbeszédről - vagyis valódi (kérdésről és) válaszról - van szó, ott a szereplőket "A" és "B" jelöli.

 

(1) A "klasszikus" rövid válasz:

A "B" beszélő igenlő vagy tagadó választ ad az "A" kérdésében foglaltakra, mely lehet akár állító, akár tagadó alakban:

(a1)     

 

A:

Tudsz sakkozni? Þ

B:

Tudok Þ

 

 

 

Can you play chess?

 

(Yes,) I can

 

 

A:

Beszélsz németül? Þ

B:

Beszélek Þ

 

 

 

Do you speak German?

 

(Yes,) I do

ld 46

 

 

 

B:

Nem tudok Þ

 

 

 

 

 

(No,) I can't

 

 

 

 

B:

Nem beszélek Þ

 

 

 

 

 

(No,) I don't

 

 

A Do you have a car? kérdésre csak a do-val válaszolhatunk, míg a Have you got a car? kérdésre csak a have-vel adható rövid válasz:
Yes, I do; No I haven't

ld 55

(a2)

 

A:

Nem tudsz sakkozni? Þ

B:

Nem tudok Þ

 

 

Can't you play chess?!

 

(No,) I can't

 

A:

Nem beszélsz németül? Þ

B:

 Nem beszélek Þ

 

 

Don't you speak German?

 

(No,) I don't

 

 

 

B:

De (, tudok) Þ

 

 

 

 

(YES,) I can!

 

 

 

B:

De (, beszélek) Þ

 

 

 

 

(YES,) I do!


A legnagyobb nehézséget az ilyen, 'De...' kezdetű mondatok adják; A fenti mondatokban a dallam körülbelül a tipográfiával jelzett irányt követi.

ld 24

 

(b) A negatív előzménnyel egyetértő válasz magyarul kezdődhet 'Igen...'-nel, angolul soha: típushiba az egyetértést (kivált az 'Igen... nincs...' mintájára) mondat eleji Yes-szel jelezni.
Azt kell megszoknunk, hogy angolul No-val kell egyetértenünk valakivel, aki No-t használt: nem létezik:Yes, ...not.

Helyesen:

A:  Nem gyakorolsz eleget németül? Þ

B:  (Igen), nincs időm Þ

 Don't you get enough German practice?

 No, I don't have the time

A:  Nincs itt a biciklije Þ

B:  (Igen), megint nincs itt Þ

 His bike's not here

 No, it isn't again

A:  Nem tud biciklizni? Þ

B:  Igen/Nem, miért? Þ

 She can't ride a bike?

 No, why?

Az ilyen tagadó kérdés használata ráadásul eltér a magyartól, ld  177

 

(c1) "Részleges helyeslés illetve tagadás: kérdésre"

A "B" beszélő

- csak nagyjából (szűkítően) egyetértő / igenlő választ ad "A" kérdésére

- (részben) egyetértő / igenlő választ ad, de annak egy konkrét részét "helyesbíti":
A dallam körülbelül a tipográfiával jelzett irányt követi.

A:  Tudnak golfozni? Þ

B:

Jeremy tud Þ

 Can they play golf?

 

JERemy can!

A:  Beszélnek németül? Þ

B:

Jeremy igen Þ

 Do they speak German?

 

JERemy does!

 

 

("Nem tudom, a TÖBBIEK..., de JEREMY az IGEN")

 

 

B:

Jeremy nem (tud) Þ

 

 

JERemy can't!

 

B:

Jeremy nem [beszél] Þ

 

 

JERemy doesn't!

 

 

("Nem tudom, a TÖBBIEK..., de JEREMY az NEM")

A:  Nem tudnak golfozni?! Þ

B:

Jeremy nem Þ

 Can't they play golf?!

 

JERemy can't!

A:  Nem beszélnek németül? Þ

B:

Jeremy nem Þ

 Don't they speak German?

 

JERemy doesn't!

 

 

("Nem tudom, a TÖBBIEK..., de JEREMY az NEM")

 

 

B:

Jeremy tud Þ

 

 

JERemy can!

 

B:

Jeremy igen Þ

 

 

JERemy does!

 

 

("Nem tudom, a TÖBBIEK..., de JEREMY az IGEN")

 

(c2) Részleges helyeslés illetve tagadás: állításra

A "B" beszélő csak nagyjából (szűkítően) ért egyet "A" állításával;
válaszában éppen ez a helyesbítés a fontos.
A dallam körülbelül a betűszedéssel megadott irányt követi.

A:  Jól bridzselnek Þ

B:  (De) Jennifer nem Þ

 They can play bridge well

 (But) JENnifer can't!

A:  Kitűnően tudnak németül Þ

B:  (De) Jennifer nem Þ

 Their German is excellent

 (But) JENnifer's isn't!

A:  Nem jól bridzselnek Þ

B:  (De) én igen Þ

 They can't play bridge well

 (But) I can!

A:  Nem valami jól tudnak németül Þ

B:  (De) Jennifer igen Þ

 Their German is not very good

 (But) JENnifer's is!

 

Ugyanazon a mondaton belül:

THEY can play bridge well but I can't!
Their German is not very good but JENnifer's is!

(2) 'én is' / 'én sem'

A:  Remek játékos volt Þ

B:  Apja is Þ

He was an excellent player

So was his father

A:  Nem játszott valami jól Þ

B:  Jeremy sem Þ

He didn't play too well

Nor did Jeremy


Ugyanazon a mondaton belül is:

Their German has always been excellent and so has Jennifer's

ld 38

(3) Egyetértő, jóváhagyó 'úgy bizony!', 'tényleg!'

A:  Olga sokat úszik Þ

B:  Sokat bizony Þ

Olga swims a lot

So she does!

A:  Jól megnőttek a fiúk! Þ

B:  Meg bizony Þ

The boys have grown a lot

So they have!

ld még 38

 

(4a) Viszontkérd(ez)és

A pontos dallamtól függően érdeklődés, esetleg csodálkozás vagy hitetlenkedés, esetenként éppen érdektelenség jele; ezek megkülönböztetése nagy gyakorlást igényel.

A:  Nagyon jól tollasozott Þ

B:  Valóban? Þ

 She played badminton really well

  Did SHE?ˇ

A:  Nem akart velem tollaslabdázni Þ

B:  Tényleg? Þ

 She didn't want to play badminton

 Didn't SHE?

ld 198

Egyazon mondaton belüli hasonló szerkezet az ismert utókérdés.

 

(4b) Utókérdés

  Liza elvesztette a játszmát, nem? Ê

Neil nem indult, ugye? Ê

  Liza lost the game, didn't she?

Neil didn't run, did he?

ld 191

(5a) "Szubjektív" rövid válasz

'Szerintem / azt hiszem igen', 'szerintem nem' típusú rövid válaszok:

A:  Szerinted Monetti győz? Þ

B:  Remélem Þ

I hope so

 Do you think Monetti will win?

Remélem, nem Þ

I hope not

A:  Monetti nem indul? Þ

B:  (De,) Remélem igen Þ

I hope he is

 Isn't Monetti running?

 Remélem, nem Þ

I hope not

 

Hasonló igék:

believe

figure

imagine

suppose

 

expect

gather

presume

think

 

fear

hope

reckon

 

 

 

 

 

 

valamint a be afraid "ige": ld 1

 

A szubjektív rövid válasz eltér a közönséges rövid választól.

Is it Sunday tomorrow?

I think so  I suppose so  I hope so

Is Geoff coming along too?

I imagine so  I understand so

Is he going to play his guitar?

I'm afraid so  I fear so

 

A fenti igékkel adható tagadó válaszok így hangzanak:

Is Geoff coming along too?              I think not  I expect not

(Az I fear so, az I think not és az I expect not csak a pedáns, választékos stílusban használatos)

Helytelen az I think (that) no vagy az I think that not válasz, de hibás az  I don't think it mondat is.
A 'gondol, vél' jelentésű igékkel - a következő tagadó válasz is adható:

A: Did he go to conservatory?
B: I don't think so  I don't suppose so I don't expect so  I don't believe so

 Helyes a teljes I don't think he did válasz is.

 

(5b) Ha a kérdésre 'Remélem', 'Szeretnék' típusú válaszokat akarunk adni, megtehetjük, hogy a válaszban csak az igenév to-ját ismételjük meg:

A: Do you think you will ever see her again?

B: I hope to, but I don't expect to

ld 145

(6) A Let's... -et tartalmazó olyan javaslatokra, mint a Let's have a milk shake (, shall we)?, hasonló rövid válasszal is adhatunk beleegyezést: csak a let's-et kell megismételnünk: Yes, let's!