145 pótlószók és -szerkezetek

Tág értelemben pótlószónak tekintünk minden olyan szót, ami valamely más (és más fajta) szó helyett áll, az ismétlés elkerülése érdekében használjuk őket: ebben az értelemben pótlószók a személyes névmások is:

Sarah didn't want to show how disappointed she was

 

Ugyanilyen pótlószó minden olyan funkcióige (ld 46), amely úgynevezett rövid válaszokban használatos a teljes igei szerkezet helyett. Az alábbi válaszban a can a remember her szavakat (a remember igét és annak tárgyát) helyettesíti:

(A: Can you remember her?)
B:  Yes, I can

- A pótlószókkal több kapcsolódó szócikk is foglalkozik

131, 135, 165

- (Részben) hasonló jelenségeket tárgyal

61, 153, 179

Az alábbiakban olyan pótlószókat tekintünk át, amelyek to-igeneveket, illetve egész 'hogy'-os mondatokat helyettesítenek; kivétel e szempontból az (5)-ös és (6)-os pont.

 

(1) A to szócska áll a teljes to-igenév (+ annak bővítményei) helyett:

(a) Sokszor nehézséget okoz, hogy az így keletkező szerkezet másként hiányos, mint a magyar:

Hívtak, hogy menjek el velük golfozni,  de  én  nem  akartam Æ  Þ
They asked me to go and play golf with them but I didn't want TO

 

Mondhatjuk azt is, hogy: ...but I didn't feel like it, (esetleg: ...but I didn't want it, bár ez inkább annyit jelent: '..de nekem nem kellett [a golf]'), de ha nem akarjuk a teljes igenevet ismételni, akkor a want mellett a to-t is használnunk kell: want to, nem pedig: ...I didn't want.

Lényeges, hogy a to csak igét pótolhat: want TO = want TO play golf

Amikor főnévi szerkezetet helyettesítünk, más pótlószó szerepel, pl. a 'Kínáltak szivarral, de én nem kértem' mondat 'kér' igéjét is mondhatjuk ugyan want-tal, de abban nem a to szerepel:

 Þ They offered me some cigars but I didn't want any

ld 161

(b) Amikor 'Remélem', 'Szeretném', 'Azt hiszem' típusú választ adunk valamilyen már elhangzott dologra visszautalva, megtehetjük, hogy (a fentiek értelmében) csak az igenév to-ját ismételjük:

A: Do you think you will ever see her again?
B: I hope to, but I don't expect to
[nem lehet: ...hope it!]

Minden olyan esetben, amikor a kérdés olyan igenevet tartalmaz, amely a would like/love, intend/mean, promise, afford, forget, stb. után (valamint a fent látott igék után) áll, gyakran csak az igenév to-ja szerepel (annak viszont szerepelnie kell) a válaszban:

A: Would you like to buy more of the shirts?
B: Well, I'd like to, but I can't afford to

[Nem lehetséges sem a to nélküli I'd like, sem az I'd like it]

 

(2) A so a következő igékkel elhangzott állításra utal vissza:

hear, gather/understand, tell, believe, say

Mondat elején, az alany előtt áll; az irodalmi stílusra jellemző.

 

A: Is it really so painful?
B: So I hear from Doctor Lebedieff

[= That's what I hear - azaz ...have heard - from Doctor Lebedieff]

A: The Queen is to be there, in person?
B: So it says here in the paper

[= That's what it says in the paper]

A: Is it true that the comet will come near us again?

 

B: So they told me

/ So I understand from the paper

[= That's what they told me]

[=That's what I know from the paper]

 

Megjegyzés: A so nem használható akkor, ha az idézett állítás csak később következik: az 'Úgy hallottam, a királynő maga is ott' lesz mondat nem lehet így: So I hear that the Queen... . Helyesen: I hear / I've heard that the Queen herself will be there

 

Az elhangzott állítás megismétlését így is elkerülhetjük:

Párbeszéd: A: Is she bright?                     B:   I don't know, but everybody says so

ld 179

(3) A so do I, so have I stb. típusú mondatokat (ezekben a do a pótlószó)

ld 38, 153

(4) Do so

A kötöttebb stílusban szintén az ige ismétlésének elkerülésére szolgál. A do itt nem funkcióige (ld 46): azaz do-val kérdezünk rá, azzal tagadjuk, stb.

Nem tévesztendő össze a so do I, so have I típusú szerkezettel

ld 38

A do so nem jelenti azt, hogy 'így csinálja', hanem: 'azt tesz', 'megtesz', 'így is tesz'; csak szándékos cselekvést jelentő igékre használható:

Ivan wanted to start breaking the code and he did so without delay
I understand you opened it only now; you should have done so as early as Monday

 

Csak olyankor használható, ha:
- korábban említett cselekvésre utal vissza,
- a két cselekvés alanya ugyanaz,

Pl.: ez a  mondat: Hugh akarta kinyitni a lakatot, de végül én nyitottam ki csak
 Þ Hugh wanted to open the lock but finally Ivan did  lehet, nem pedig:  ...  Ivan did so.

 

A következők tehát helyesek a (szintén so-t tartalmazó) 'én is', 'én sem' szerkezetben:

Ivan always takes sugar; so does his girlfriend, Agatha
Ivan never drinks his coffee black; nor does Agatha

De nem lehetségesek a do so-val:

Ivan always takes sugar; Agatha rarely does so
Ivan never drinks his coffee black; Agatha always does so

 

(5) A so állhat a melléknévi állítmány helyett; a kötöttebb stílus használja:

The government was rather impotent and remained so for a long time

 

(6) Az 'Azt hiszem/Úgy vélem' jelentésű I think/suppose so illetve 'Remélem' jelentésű I hope so mondatokról

ld 179

(7) Az as használható irodalmi stílusban 'mint ahogy... is' értelemben; hasonló hozzá - mindig állhat is helyette - az 'én is', 'én sem' szerkezet:

Az as were kb. = and so were, ebben pedig a so a melléknév/főnév (esetünkben religious/a Pantheist) helyett áll, az as maga is pótlószó:

He was clearly religious, as were most scientists of his time

He was clearly a Pantheist, as were most scientists of his time
...and so were most scientists of his time