131 névmásegyeztetés

(1) A különböző típusú főnevekhez (és bizonyos névmásokhoz) a névmásokat egyeztetni kell:
- amihez egyeztetünk: főnév; bizonyos névmások (általános, kérdő, tagadó, mutató)
- amiket egyeztetünk: személyes névmás; birtokos névmás; -self-névmás; vonatkozó névmás

ld 194

- Ami szerint egyeztetünk: hogy a főnév

- egy vagy több dologra utal-e: desk - desks;

- hímnemű vagy nőnemű lényre utal-e: boy - girl;

- számszerű vagy nemszámszerű-e: desksugar

- határozott dologra utal-e: the boy - a boy

 

(2) Az alábbi táblázat az utána következő magyarázatokkal együtt azt mutatja be, hogy a különféle típusú szavakra milyen névmásokkal utalhatunk - milyen névmások "rímelnek" rájuk.

 

főnévi elem

személyes

személyes

birtokos

visszaható

például:

(alanyi)*

(nem alanyi)

 

 

boy

he

him

his

himself

girl

she

her

her

herself

stallion

he

him

his

himself

mare

she

her

her

herself

desk

it

it

its

(itself)

dog1

it

it

its

itself

ship2

it

it

its

itself

Denmark3

it

it

they

them

their

(themselves)

doctor5

he vagy

him vagy

his vagy

himself vagy

 

she vagy

her vagy

her vagy

herself vagy

 

THEY

THEM

THEIR

THEMSELVES

jury6

they vagy

them vagy

their vagy

themselves vagy

 

it

it

its

itself

névmási elem

 

 

 

 

everyone7,8

 

 

 

 

someone/anyone7

 

 

 

 

no-one7

THEY

THEM

THEIR

THEMSELVES

who7

 

 

 

 

every/each X7,8,9

 

 

 

 

either...7,9

 

 

 

 

one

one

one

one's

oneself

 

 

 

 

ld 8, 158

nothing

it

it

its

itself

everything8

it

it

its

itself

this/that10

it

it

its

itself

these/those10

they

they

their

themselves

 

M a g y a r á z a t

* Ez a névmás szerepel az 'ugye'-utókérdésben (ld 191)

1 Állatokra utalva: az it helyett she illetve he is állhat, amikor "emberszámba vesszük az állatot" (és persze tudjuk a nemét);
ilyen főnév a baby és a child is [születésig, illetve amikor nem ismert vagy nem fontos a nemük];
a stallion - mare stb. párokat

ld 62, I-7 Táblázat

2 Hajók; saját kedvenc autók: az it helyett a she is használatos:
The King George sank when she struck a reef; She does 0 to 100 in 8 seconds
(Biztosabb, ha magunk nem utánozzuk ezt a használatot.)

3 Országokra utalva (igen ritkán, főleg <GB> az it helyett she állhat):
France exports her wines widely; Britain is no longer the rich nation that she used to be
(Biztosabb, ha magunk ezzel a használattal sem próbálkozunk.)

4 Csaktöbbes főnevek: trousers, glasses stb. (a jelenséget magát ld 20); nemcsak a főnév van mindig többesszámban, hanem az arra utaló valamennyi névmás is:
He washed his jeans and put them on the radiator to dry with their pockets inside out

5 Mindkét nemre használható főnevek:
doctor, passenger (magát a jelenséget és további példákat ld 62)

- Ha tudjuk a szóban forgó (konkrét) személy nemét:
értelemszerűen a he, him stb. vagy she, her stb. alakokat használjuk: Dr Simpson told me to go back to her in two weeks

- Ha nem ismert az illető személy neme:

If I only knew the author of this rubbish, I'd ask them a question or two
If I only knew the author of this rubbish, I'd ask him a question or two
If I only knew the author of this rubbish, I'd ask him or her a question or two

 

A good boss should listen to their colleagues
A good boss should listen tohis colleagues

A good boss should listen to his or her colleagues

 

A he or she, him or her, his or her használata a hivatalos, igen pedáns stílusra jellemző; az or helyett szokás 'per' jelet írni: him/her  (ilyenkor is or-t mondunk). A himself/herself helyett him/herself jelölés szokásos. A he/she sokszor s/he alakban fordul elő (ejtése he or she).

6 Csoport-főnevek: jury, family
A rájuk utaló névmás they, them, stb. vagy it, stb;
A csoport-főnevek egyes és többesszámú igével egyaránt állhatnak, aszerint, hogy a csoport egészét, vagy az egyedeket jelentik. Amikor a mondat igéje többesszámú, olyankor a they, egyesszámú ige esetén az it áll:

The company is back on its feet again

[a cégre mint egészre gondolunk]    DE:

The crowd were waving their hands towards their beloved leader

[az emberekre egyenként gondolunk]

(Az amerikai angolban egyrészt csak egyesszámú ige, másrészt csak az it, stb. névmás használatos.)

(a jelenséget magát                                                                                                                                                                                                                                              ld 69)

7 Ha az everyone, someone, anyone, no-one; az every / each.... + főnév; a who; az either... + főnév szerkezet egyforma neműekre vonatkozik, természetesen használható a she, stb. vagy a he, stb. Tehát például (lánykollégiumban): Everyone should take care of her own property; a hadseregben: Somebody left his cap in the canteen

8 Az each, every és származékai után egyesszámú ige áll: Everything is all right ld 69

9 Élettelent jelentő főnevekkel használjuk az it, stb. névmást: Every single item here is well worth ITS price (nem: their price)

10 A this/that és these/those mutató névmásokra (ld 120) az it illetve they névmásokkal utalunk:
That's very nice of her, isn't it?
These are all completely new, aren't they?

 

(3) Amikor egy főnévre visszautalunk, annak (akár alany, akár egyéb a mondatban) a magyarral ellentétben mindig marad névmás-nyoma. Ez alól csak a hiányos mondatokkal (ld 61) adott rövid válasz (ld 153) a kivétel. Hogy milyen névmás helyettesíti, az attól is függ, számszerű avagy nemszámszerű (ld 164) a főnév, valamint attól, határozott vagy határozatlan dolgot jelent-e.

 

Határozott:

 

 

 

Mark régóta meg akarta venni a Skodámat, és most

Æ

megvette

Æ

Mark has long wanted to buy my Skoda and now

HE

has bought

IT

 

 

 

 

Határozatlan:

 

 

 

Albert régóta akart zeneszekrényt venni, és most

Æ

vett

Æ

Albert has long wanted to buy a stereo and now

HE

has bought

ONE

ld még 135

 

Alábbi példáinkban a névmások tárgyként és a there + be szerkezetben (ld 183) szerepelnek.

 

határozott és számszerű (AZ üveg) vagy nemszámszerű főnév (A cukor)

Hol az üveg? Þ

A hűtőben van. Þ

Az asztalra tettem Þ

Where's THE bottle?

IT's in the fridge

I've put IT on the table

Hol a cukor? Þ

Ott van a tartóban Þ

Az asztalra tettem Þ

Where's THE sugar?

IT'S in the bowl

I've put IT on the table

 

határozatlan és számszerű (EGY postahivatal) vagy nemszámszerű főnév (Æ cukor)

Van itt posta? Þ

 

 

Is there A post office here?

 

 

Van (egy) a sarkon túl Þ

 

Láttam egyet a sarkon túl Þ

There is ONE round the corner

 

I saw ONE round the corner

Az egész városban nincs Þ

 

Errefelé nem láttam Þ

There isn't ONE in the whole town

 

I haven't seen ONE near here

Van cukor? Þ

Van még a tartóban Þ

Tettem az asztalra. Þ

Is there ANY sugar?

There's SOME in the bowl

I've put SOME on the table

 

Azt hiszem, nincs Þ

A tartóban nem láttam Þ

 

There isn't ANY, I think

I haven't seen ANY in the bowl

 

There's NONE, I think

I've seen NONE in the bowl

ld még 161, 175

 

határozott és (számszerű) többesszámú főnév (AZ újságok)

Megvetted az újságokat? Þ

Az asztalodon vannak Þ

A kocsiban hagytam őket Þ

Have you bought THE papers?

THEY are on your desk

I've left THEM in the car

 

határozatlan és (számszerű) többesszámú főnév (kaszinók)

Vannak Grubliában kaszinók? Þ

 

Are there ANY casinos in Grublia?

 

Vannak, de jobb őket elkerülni Þ

Mintha láttam volna Þ

There are SOME, but you'd better avoid them

I think I've seen SOME

Még nincsenek Þ

Nem emlékszem, hogy láttam volna Þ

No, there aren't ANY as yet

I don't remember seeing ANY

No, there are NONE as yet

Egyet sem láttam Þ

 

I saw NONE

ld még 161, 175