175 tagadás no-val, none-nal

(1) A háromféle no

 

(a) Főként párbeszédben, válaszként használt, mondatkezdő 'nem':

No, we'll go on Monday

erről a no-ról ld 173

- Ellentéte: a Yes.

 

(b) 'Tilos' jelentésű No: No parking

hasonlóan:

Please... no swearwords in this office, Mr Briggs

 

Sorry, there's no smoking on the premises

ld még 42

(c) A not a..., not any... megfelelője:

Timothy hasn't got any friends = Timothy's got no friends

- Ellentéte pl. a some, az all. Tagadó értelmű összetételekben is szerepel, pl.: none, nobody, never

ld 162

Ezt a névelőszerű no-t, a none névmást és más összetett tagadószókat tárgyal a jelen szócikk.

 

(2) A névelőféle no

a névelőfélékről ld 130

(a) Az alapeset

A not-tal illetve n't-tel kifejezett tagadás + "a..."  vagy not-tal illetve n't-tel kifejezett tagadás + "any..."  helyett használhatunk állító szerkezetet no-val:
A no tehát nem más, mint "tagadó határozatlan névelő", a not a... vagy a not any... változata.

He didn't buy a paper for the journey Þ
He bought no paper for the journey

Herbert hasn't seen any cheap leather jackets in the sales Þ
Herbert has seen no cheap leather jackets...

I don't want any argument about this Þ
I want no argument about this

 

Fontos: Alanyként a not a... és a not any... nem állhat: helyükbe ilyenkor kötelezően a no-szerkezet lép:

Nobody accepted the job nem lehet: Not anybody...
Nothing can change his decision nem lehet: Not anything...

(b) 'Egyáltalán nem' jelentésben, sokszor ironikus használatú

I'm no fool, you see
She's no beginner
The divorce came as no surprise

 

(c) 'Jelentéktelen, kis, kevés' jelentésű melléknevek előtt; modoros használatban:

Ged had no small part in the success of the project
This is no unimportant matter to consider, Professor Magashuta

 

(d) Főnév előtt, 'nincs (olyan)', 'egy....se' értelemben

No teacher would ever do such a thing

ld 195

(e) <not any + középfok> szerkezet helyett

ld 161

I'm not feeling any better = I'm feeling no better
It's not any larger than the old one = It's no larger than the old one
It's not any different from Vera's = It's no different from Vera's
   

- Hasonló példák: no fewer than, no more than

There were no fewer than forty ministers in the cabinet

 

(3) None (of)

Az any-vel ellentétben a no nem állhat önállóan (azaz: nem névmás), s így nem követheti of sem. A no önálló megfelelője a none:

No dictionary gives/No dictionaries give a proper explanation of this word

A no dictionary itt annyit jelent: 'az összes létező szótár közül egy sem'
Ugyane mondat helyett lehetne:

 

- None of the dictionaries I've checked give / gives a proper explanation

A none tehát annyit jelent: 'bizonyos számú, konkrét szótár közül egy sem'

 

- Ha a főnév már meg lett említve, akkor az önálló none is állhat a none of them helyett:

I've checked four dictionaries and I've found that none (of them) give / gives a proper explanation

A none (of) után (mint a fenti példából is kiderül) egyes- és többesszámú ige egyaránt állhat (tudniillik ha a főnév, amiről szó van, számszerű); a "pedánsabb" nyelvhasználatban az ige egyesszámú: none of them gives...

 

- Az itt tárgyalt none nem tévesztendő össze a no-one vagy no one írású, 'senki' jelentésű névmással. Vessük össze a két hasonló mondatot:

I've asked a dozen people and it seems that none (of them) knows the word
I've asked lots of people but no one said they know the word

 

Megjegyzés: Amikor az egyik(ük) sem kettőre vonatkozik, a none (of)... helyett csak a neither használható:

Neither of the twins could walk before the age of two

ld 87

(a) None

- Számszerű főneveknél, pl.: a cup, a casino

I wanted some plastic cups too, but there were none

A there were not any cups és a there were none két lehetséges összefüggését a nyilak is mutatják:

 

there weren't

 any cups

Þ there weren't

 any Æ

 

ß

 

ß

there were

no cups

 Þ there were

none

 

I looked for casinos but I found none
They ate the whole rabbit and left none for Mum

 

- Nemszámszerű főneveknél, pl.: some garlic

She needed some garlic but there was none in the whole village

 

A there was not any garlic és a there was none két lehetséges összefüggését a nyilak is mutatják:

 

there wasn't

 any garlic

Þ there wasn'2t

 any Æ

 

ß

 

ß

there was

no garlic

Þ  there was

none

ld még 131, 135

 

(b) None of

None of his stories was really interesting

None of his stories were really interesting

[= not any of them were...]

vagy

 

[= not one of them was...]

 

None of the garlic soup was kept for Dad

[= not any of IT was...]

 

(4) A no- (illetve n-) kezdetű összetett tagadószók

A not-tal illetve n't-tel kifejezett tagadás + "any- összetétel" helyett
használhatunk állító szerkezetet no- tagadószóval.
A no- tagadószavak tehát voltaképpen a not... + any- szavak megfelelői:

Ahogyan a He didn't buy any papers / any juice for the journey
jelentésváltozás nélkül így is mondható:

He bought no papers / no juice  for the journey
 

Ugyanúgy a He didn't buy anything for the journey helyett mondhatjuk

He bought nothing for the journey

 

Az alábbi párok tehát hasonlóképpen viszonyulnak egymáshoz:

 

 

anybody

 

nobody

 

anyone

 

no one

not

anything

 Þ

nothing

n't

anywhere

 

nowhere

 

either

 

neither

 

ever

 

never


Fontos!

Alanyként a baloldali oszlop tagjai nem állhatnak: ilyenkor csak a no-szavak használhatók:

Nobody applied for the job

No-one applied for the job
nem lehet: Not anybody...
Nothing's going to change my love for you     [nem: Not anything...]

További példák:

He doesn't respect anybody in the world

He respects  nobody in the world

He doesn't respect anyone in the world

He respects no one in the world

Ilson hasn't been anywhere else yet

Ilson's been nowhere else yet

Don't you ever comb your hair?

Do you never comb your hair?

I would not accept either alternative

I would accept neither alternative

 

- A körülírt alakokat (pl.: in no way)

ld 162, V-1 Táblázat

(5) Ha a mondatban a no vagy annak bármely összetétele szerepel, akkor:

 

(a) Az igét nem tagadhatjuk:

Pl.: Senki nem ment el a kiállításra Þ Nobody went to see the exhibition

 

(b) Utána másik no-elem nem állhat:

Senki nem értett semmit Þ Nobody understood anything

A no-elem helyett az any-t vagy annak összetételeit kell használnunk, különben a kettős tagadás (ld 173) hibáját követjük el.

 

(6) Gyakoribb kapcsolatok, kifejezések no-val, none-nal

- no use, no point in:

There's no point in talking to them before the results are public
No use crying over spilt milk <közmondás: Eső után köpönyeg>
 

ld 76

- no wonder...

No wonder there's no one there

 

- no doubt...

You have no doubt been informed about the new schedule of the conference

 

- Túlzásokban 'kevés/kicsi' értelemben:

in no time
it's no distance

 

- no longer:

I can no longer live without you

ld 99

- no sooner:

No sooner did he open the carton than the milk spilt

ld 67

- be none of sy's business vagy be no business of sy's

It's none of your business (what I do or where I go)
It's no business of yours (what I do or where I go)

- have none of:

I will have none of this behaviour in this house