87 kettesszám

Két olyan terület is van, amelyen valamely szempontból érdekes, hogy egy dologból kettő van:

- a páros tárgyak, testrészek/ruhadarabok (scissors, feet, boots): ezeket részletesen ld 20 illetve 182;

- néhány speciális névelőféle illetve névmás, amelyek esetében az angol nyelvtan kifejezetten "érzékeny" arra, hogy valamiből kettő van (ld az alábbi (1) pontot).

A közhittel ellentétben viszont ez a tény nem befolyásolja az 'egymás'-névmások viselkedését (ld az alábbi (2) pontot).

 

(1) A névelőfélék/névmások kettesszáma

(a) Három névelőféle/névmás esetében nem mindegy, hogy azok kettő vagy több dologra vonatkoznak-e:

 

többre vonatkoztatva

 

kettőre vonatkoztatva

t ö b b e s s z á m

 

k e t t e s s z á m

névelőféleként

önállóan

névelőféleként és önállóan

all                                     ill.

all

both

any

any

either

no

none

neither


Pl.:

Did you take both video machineS?

Did you take both of the video machineS?

Did you take both?

 

You can detach either speaker

You can detach either of the speakerS

You can detach either

 

Neither girl knew anyone

Neither  of the girlS knew anyone

Neither knew anybody

 

 

(b) A both, either, neither kapcsolódásai más névelőfélékkel

 

 

Æ

these/those  the; my, stb.

both1

apples

apples

either2

apple

 

neither2

apple

 

 

1 of-val is állhat, de ilyenkor kötelező utána valamely egyéb névelőféle

2 A többi névelőfélével csak az of segítségével társulhat; ilyenkor viszont ő maga névmás (önálló):

 

Vagyis (a táblázat kiolvasva):

'mindkét alma' =

both apples, both these/those apples, both the apples;

 

both OF these/those apples, both OF the apples

 

'bármelyik alma'

(a 2 közül) =

either apple,

 

either OF these/those apples, either OF the apples

 

egyik alma se / semelyik alma

(a 2 közül) =

neither apple,

 

neither OF these apples, neither OF the apples

 

(c) A both "elhagyhatja" az alanyt: ilyenkor nem névelőféle, hanem határozó 'mindketten' jelentésben:

 

(c1) A főige előtt illetve a funkcióige után állhat:

Főige előtt
they both wear earrings

Funkcióige után
they have both studied French
you were both wrong               

 

(c2) Rövid válaszban a funkcióige előtt állhat:

Have they studied French? They both have  

Ld még 114

(d) Both X and Y; (n)either X (n)or Y

Az either... or..., a neither... nor..., valamint a both... and... a következő mondatokban sem névelőfélék, sem névmások, hanem kötőszók; ige(szám)-egyeztetési problémákat okozhatnak

ld 69; ld még 95

Either Bob or his wife is at home, I think

(egyesszámú igével)

Neither Pali nor Mari are at home

Neither Pali nor Mari is at home

(egyes v. többesszámú igével)

Both Bob and his wife are at home

(többesszámú igével)

 

(2) Nincs jelentősége annak, hogy kettő vagy több dologról van-e szó
Nincs szabály, amely kimondaná: az each other két személyre, a one another pedig többre használatos;

ld 30

The dwarfs looked at each other, and then they turned back to Snow White