182 testrészek grammatikája

A testrészekkel kapcsolatos szavak és kifejezések nemcsak szótári, hanem nyelvtani tudnivalókat is tartogatnak.

 

(1) The névelő birtokos névmás helyett

A magyarhoz hasonlóan az angol birtokos névmást használ az ilyen mondatokban:

She sat at her desk with her pen in her mouth, lost in thought
Sid has broken his arm

Sid has had his arm broken

Ed's broken his finger

Ed's had his finger broken
Elemér has fractured his skull

Elemér has had his skull fractured

 

(a) Testrészekkel birtokos névmás helyett azonban jobbára a the áll, ha a szerkezet elöljárós:
 Pl. on HIS face helyett on THE face

Sue patted him on the shoulder

Sue patted him on the back
I smacked him on the face
(inkább, mint: ...on his...)
She banged herself on the forehead
(inkább, mint: ...on her...)
The old woman began dragging the drunken beggar by the hair
(a ...by his hair... éppoly helyes)
She took me by the hand

 

(b) Ha a testrész jelzőt kap, a the nem használható, csak a birtokos névmás:

The old woman began pulling the beggar by his long, dirty hair

 

(2) A(n) névelő birtokos névmás helyett

Olyankor, ha az alany magát - bármely testrészét, amelyből egynél több van - véletlenszerű fizikai hatásnak teszi ki:

Megvágtam az/egy ujjamat Þ I cut a finger
Eltörtem/Eltörött a karom/lábam/(láb)ujjam ÞI broke an arm / a leg/toe/finger
Annyira fáj, hogy biztos megrántottam az/egy izmomat Þ
It's so bad I must've pulled a muscle [magyarul: 'egy izmot'; 'az izmot']

- A testrésztől függően használhatunk birtokos névmást is (ld. a fenti példákat):

Ed's broken his finger

Ed's had his finger broken<='font-size:11.0pt;mso-bidi-font-size: 10.0pt'>

she has a pain in her shoulder

fáj a mellkasa

he has a pain in his chest

megsértette a lábát

he hurt his leg

Nem bántja a lábad az a cipő?

Aren't those shoes hurting your feet?

fáj(nak) a lába(i)m

my legs hurt

egy kis hátfájás[om]

a bit of an ache in my back

 

Megjegyzés
Hogy milyen fájdalom milyen főnévvel vagy igével fejezhető ki (ache, hurt, pain), arra vonatkozóan csak szótár adhat útbaigazítást.

- Néhány kifejezésben ilyenkor is a the szerepel birtokos névmás helyett:

That guy is a real pain in the neck

 

(durvább változatai: a (real) pain in the back(side)/arse/ass)

It's a pain in the neck having to show them round the city in this heat

 

(4) Páros testrészek

A páros testrészeket többes számú (-s toldalékos) főnevek jelölik.
Minthogy azonban külön-külön is említjük őket, a velük használt ige ennek megfelelően egyes számú is lehet, pl.:

arms               an arm                  ears                       an ear
eyes               an eye                  legs                        a leg

Noha nem ugyanilyen értelemben páros testrészeket jelentenek, ugyanígy viselkedik nyelvtanilag a következő két szó:

fingers          a finger                toes                       a toe

 

(a) A 'Fáj a karom' Þ My arm hurts, 'Megvágtam a karom' Þ I've cut my arm típusú mondatokban az értelem függvényében egyes szám éppen úgy szerepelhet, mint többes szám. Ennek ellenére sokszor angolul inkább

 többes számot használunk, mivel általában a két testrészről egyszerre beszélünk:

 

Elfáradt a lábam/szemem

My legS/FEET ARE tired

Angolul

 

 "tisztítjuk" a fogunkat,  nem mossuk

You clean your TEETH, not wash THEM

Kezet kell mosnom, mert olajos

I've got to wash my handS, THEY'RE so oily

Megvizsgáltattam végre a fogam

I've had my TEETH tested at last

Átöleltem

I took her in my armS

 

(b) a 'félkarú', 'félszemű', 'féllábú', 'félkezű' kapcsolatokban szereplő 'fél' szó a fentiekből adódóan angolul one (nem pedig half):

a one-armed bandit [= <GB> fruit machine]
a one-eyed pirate
the one-eyed monster
one-eyed giant

(Magyarul tehát csak a hiányzó testrészre mondjuk, hogy 'fél', "szabályos" esetben 'egy'-et mondunk.)

 

(c) Kifejezésekben, illetve átvitt értelemben azonban e testrészek is állnak egyes számban:

- Néhányszor az egyes szám értelemszerű is:

shoulder to shoulder
be under sy's thumb

- Azonban az angol szabályoknak látszólag ellentmond:

keep an eye on
have a good eye for sg

have an eye for sg
Can you catch the waiter's eye?
There's more to it than meets the eye

have a good ear (for music)

have a good ear (for language)
play (music) by ear
turn a deaf ear to

set foot in

give sy a hand

lend sy a hand
get out of hand
by hand
have a sweet tooth

 

(d) Idiómákban még a half an ear/eye is létezik:

with half an eye;
with only half an ear

 

(5) Páros testrészeken hordott ruhadarabok

A legtöbbjük -s toldalékos, (legtöbbször "szétszedhető") páros dolgot jelentő főnév.
A legfontosabbak: boots, gloves, shoes, socks.
A velük álló ige értelemszerűen egyes vagy többesszámú pl:
A' Hol a cipőm' / kesztyűm' / zoknim'? típusú - egyesszámú főnevet tartalmazó - magyar mondat angolul rendszerint többesszámú főnévvel áll:

Where are my shoes / gloves / socks?

Természetesen helyes az egyesszámú alak egyesszámú igével (My shoe is in the dishwasher), de csak akkor, ha valóban a pár egyik darabjáról van szó.
Kivétel (nem -s-re végződik): bra és panty-hose <US>