20 csaktöbbes főnevek

(1) A csaktöbbes főnevek rendszerint többesszámú alakú, de valamennyien mindig többesszámú igével járó főnevek.

Ez a legfontosabb tudnivaló róluk: az ige, amelyet e főnevekkel és a rájuk utaló névmásokkal használunk, többesszámban áll:

A cipőm sáros, nem tudom felvenni Þ
My shoeS ARE muddy, I can't put THEM on

A szemüvegem eltört, most meg kell javíttatnom, vagy újat kell vennem Þ
My glassES HAVE broken; now I'll have to get THEM fixed or buy A new PAIR
A rendőrség keresi, és most már van is elképzelésük, merre lehet Þ
The police ARE looking for him and now THEY HAVE a clue as to where he is

 

(2) Főbb csoportjaik:

(a) Formailag jelöletlen (nem többes számú -s toldalékra végződő) főnevek:

cattle

police

people1

youth1

 

The people outside were shouting obscenities
The police still haven't found him and they're at a loss now

 

- Nincs ugyan egyesszámmal járó alakjuk, de lehetnek szabályos, számszerű főnév-társaik, amelyek ugyanazt a jelentést fejezik ki:

cattle

= a cow, cows

the clergy

= a priest, priests

people

= a person, persons

police

= a policeman, policemen;  a policewoman, policewomen

youth

= a young person, young persons

 

Megjegyzés

1 A people és youth szavaknak van szabályos "megfelelője", ezeknek a jelentése: 'nép' illetve 'fiatal (ember)'

 

(b) Formailag is jelölt (-s toldalékos), páros – "nem szétszedhető" – dolgokat  jelentő főnevek, pl.

glasses

scissors

jeans2

specs

scales

pyjamas1

shorts

trousers

 

Pl. Elveszett délelőtt a szemüvegem, amit nemrég kellett megcsináltatnom Þ
My specs that had to be recently fixed have been lost this morning


Gyakran használjuk velük kapcsolatban a pair illetve pairs szavakat, amikor a számukról akarunk beszélni: abban a mondatban ugyanis, hogy Mick's other trousers are even more garish nem lehet tudni, hogy Mick másik nadrágja (egy db) vagy a többi nadrágja (több) az, amelyik még rikítóbb színű.

Ugyanígy, a These scissors are blunt mondat jelentése éppúgy lehet 'Ez az olló tompa', mint 'Ezek az ollók tompák'.

 

Megjegyzés

1 A pizsama másként "páros", mint a többi tárgy, hiszen különválasztható alsó és felső része van; mégsem mondható: a pyjama

2 A formailag sem jelölten többesszámú bra, annak teljes alakja (a csak hivatalos nyelvben használt) brassiere, valamint a panty-hose <főleg US> a várakozással ellentétben nem csaktöbbes főnevek.

 

(c) Páros testrészek

(Bővebben ld 182)

Formailag jelölt (-s toldalékos), páros testrészeket jelentő főnevek; külön-külön is gyakran említjük őket, s ilyenkor a velük használt ige a valódi számnak megfelelően egyesszámú, pl.

arms

an arm

ears

an ear

eyes

an eye

legs

a leg

 

Vigyázat!

Igaz, hogy a Fáj a karom / Megvágtam a karom típusú mondatban (ha csak az egyik testrészről van szó) egyesszám szerepel ( ÞMy arm hurts, I've cut my arm), a magyar egyesszámú alaknak azonban angolul inkább többesszám felel meg, mivel a két testrészről általában egyszerre beszélünk:

elfáradt a lábam/szemem Þ my legs/feet are tired

Angolul "tisztítjuk" a fogunkat, nem mossuk  Þ In English you clean your teeth, not "wash" them

 

Megjegyzés:

A félkarú típusú kapcsolatokban szereplő fél a fentiekből adódóan angolul one (nem half): one-armed.

 

Kifejezésekben illetve átvitt értelemben e testrészek is állnak egyesszámban:

eye:

keep an eye on

ear:

have a good ear (for music/language)

tooth:

have a sweet tooth

 

(d) Formailag jelölt (-s toldalékos), különálló, de többnyire páros ruhadarabokat jelentő főnevek esetében; ezeket a páros testrészeken viseljük; az ige a számnak megfelelően értelemszerűen egyes vagy többesszámú, pl.:

boots

socks

gloves

stockings

shoes

wellingtons


Vigyázat!

A Hol a cipőm /kesztyűm /zoknim? típusú kérdés rendszerint Where are my shoes/gloves/socks?
(Természetesen helyes a Where's my shoe [stb] ? is, de csak akkor, ha valóban a pár egyik darabját keressük.)

 

(e) Egyéb, vegyes csaktöbbes főnevek

archives

oats

arms

regards

ashes

remains

clothes

savings

contents

stairs

customs

steps

damages

tails

goods

thanks

heads

troops

manners

wages

minutes

works

(Teljesebb listát ld I-1 Táblázat)

Megjegyzés

Némelyiküknek létezik szabályos, egyes és többesszámban egyaránt álló főnév "megfelelője", ennek a jelentése rendszerint (néha teljesen) más:

arm

head

ash

manner

content

minute

custom

step

damage

tail

fund

work

 

(f) Az olyan - hagyományosan ide sorolható - szavakat, mint the rich, the needy, the poor in spirit

ld 104

 

(3) Valamennyi fenti főnév egyetlen esetben állhat egyesszámú alakban: amikor jelzőként áll másik főnév előtt. Szabály erre mégsem adható.

Pl. létezik cipőbolt Þ shoe shop
(ami logikus, hiszen a shoe egyesszámban is létező alak),
ugyanakkor létezik nadrágzseb Þ trouser pockets, pizsamakabát Þ pyjama jacket is.

 

Az "igazán erős" csaktöbbes főnevek azonban általában ilyenkor sem hagyják el az -s jelet:

A vámtiszt tehát  Þ customS officer, a fegyverzet-ellenőrzés Þ armS control, a tűzijáték-bemutató Þ fireworkS display, a takarékbank Þ savingS bank.