104 melléknév főnév nélkül

 

(1) Szerepe szerint a melléknév

- Jelzői szerepű: ilyenkor főnévvel együtt (rendszerint előtte) áll
(pl. 'forró nyár 'Þ a hot summer),

- Állítmányi szerepű: ilyenkor a melléknév az állítmány "névszói" része
(pl. Ez a nyár nagyon forró volt ÞThis summer was very hot).

A magyarban a melléknév mellől a főnév elmaradhat: használhatjuk pl. az olyan, főnév nélküli szerkezeteket, mint 'a sárgát kérem', 'a franciát veszem meg' (ahelyett, hogy 'a sárga trikót kérem', 'a francia parfőmöt veszem meg'). Angolul ilyen módon a főnév nem maradhat el: a ...the yellow, ...the French ilyenkor (még hiányos válaszban is) elképzelhetetlen. A főnév helyett használni kell valamit: erre jó a one főnévpótló  (ld 135)
Bizonyos esetekben bizonyos típusú melléknevek azonban az angolban is önállóan állnak; ilyenkor ezeket alkalmi főnévként használjuk. Ezeket tekinti át a szócikk.

 

(2) Többesszámú főnévi értelemben (csak emberek teljes csoportjaira):

(a) Pl.: the rich  the brave  the weak  the elderly the underprivileged  the innocent  the wise  the blind  the jobless  the unemployed;  The Naked and the Dead

 

Ezek rendszerint a the névelővel állnak, azonban (ritkán) birtokos névmással is használhatók:

We shall have to nurse our sick and feed our hungry

illetve utó-jelzőt is kaphatnak

the unemployed in this area  the poor in spirit

ld 193)

 

(b) A népnevet jelölő mellékneveknél ez csak részlegesen - a következő fajtájú melléknevek esetében - igaz:

az -ese végűek: pl. the Chinese                  (+ the Swiss)
az -ish végűek: pl. the English   (+ the French, the Dutch)

 

The Chinese are hardworking
illetve
The Chinese were late for the reception

A népnevet jelölő melléknevek e kétféle használatáról                                                          ld 127

 

(3) Két jogi kifejezésben a 3. alak magában áll:

the accused  the deceased

- Az ige értelemszerűen egyes- vagy többesszámban áll.

 

(4) Néhány elvont fogalom főnevesítésekor melléknevet használhatunk:

 

(a)  Pl.: the beautiful  the exotic  the mystical  the supernatural

A velük álló ige mindig egyesszámú.

His music juxtaposes a variety of feelings from the trivial to the sublime
'The impossible often has a kind of integrity to it which the merely improbable lacks' [D. Adams]

 

(b) Az előbbi altípusa; felsőfokú melléknév mellől elmaradhat a főnév:

the (very) best

the (very) worst
The worst is yet to come
the latest [= the latest news]
Have you heard the latest?

 

E használat sem tipikus: ilyen esetekben rendszerint a thing szót kell használni (kivált, ha pontosan ismert, konkrét dologról van szó), pl.

 

A legviccesebb az volt Todban, hogy kék szakálla volt Þ
The funniest thing about Tod was that he had a blue beard
Nem lehet: the funniest about Tod...

 

(5) Színeknél, de csak amikor azokat mintegy főnevesítjük (ritka használat):

I use red

I use this blue
I use a lighter green

(6) Néhány elöljárós kifejezésben:

above (the) normal

in public

(go) from bad to worse

in private

for good

in secret

for the good of

in the nude

into the open

in the wild

to the full

in short [¹ shortly]

out of the ordinary

in the open

on the loose

[have] in common

 

(7) E főnév nélküli melléknevek (2)-(6) nem tévesztendők össze a főnévvé vált melléknevekkel (amelyek szófajváltással keletkeznek (ld 167)):

Pl.: a black  a daily  a weekly  a monthly  the whites  an editorial  a criminal  the classics  an eight-year-old

a regular  the reds