135 one (főnévpótló)

"Az ember" jelentésben:

ld 8

(I) Jelzőként használt melléknév mellől magyarul elmaradhat a főnév, ha már korábban használtuk (vagy a szituáció egyértelművé teszi). Angolul ez nem történhet meg: a jelzői melléknév ilyenkor sem nem állhat főnév nélkül: a one-nak (vagy többesszámú megfelelőjének, a ones-nak) azt helyettesítenie kell akkor is, ha

 

(1) A jelző a főnév előtt áll, s akkor is, ha

(2) A jelző a főnév után áll

ld 193

(1) Főnév előtti jelző


Minőségjelző:

a kék trikó

Þ a kék

the blue T-shirt

Þ the blue one

egy nagyobb lakást

Þ egy nagyobbat

a bigger flat

Þ a bigger one

Nemszámszerű főnév nem helyettesíthető one-nal.

Red mercury is more expensive than silver-coloured mercury

 

Viszont:
Birtokos, ill. mennyiségjelző:

az én trikómat Þ az enyémet

my T-shirt ¹Þ

 my one

 

 

Þ

 mine

 

Jim trikóját Þ Jimét

Jim's T-shirt ¹Þ

 Jim's one

 

 

Þ

 Jim's

 

 

 

 

ld 14

Ugyanígy:

 

 

 

három trikó Þ három

three T-shirts ¹ Þ

 three ones

 

 

 

 three

 

 

 

 

 

A 'kéket', 'hármat', 'Jimét' típusú jelzők közül tehát az utóbbi kettő állhat magában is: I want three, Let's use Jim's

 

(2) Utó-jelzőaz asztalon lévő dosszié(t)

Þ az asztalon lévő(t) Þ

the folder on the desk

Þ the one on the desk

Ugyanígy : az erkélyes(et)

the one with a balcony

 

 

Viszont: ha of-os birtokos jelzőről van szó:

 

az íróasztal lábát ki kellett cserélni

Þ a zongoráét is

the leg of the desk had to be replaced

¹ the one of... helyett:

 

that of the piano too

Ugyanez többesszámban:

 

the legs of the desk had to be replaced

¹ the ones of... helyett:

 

those of the piano too

Ez a that nemszámszerű főnevekre is utalhat:

His poetry is much more personal than that of Donne

ld 120

(II) Amikor határozatlan főnévre utalunk vissza, annak a magyarral ellentétben mindig marad nyoma; legtöbbször persze magyarul is használhatjuk az egy szót:

Albert has always wanted to buy a bicycle and now he's bought one
Would you like a coffee?     No, thanks, I've just had one

ld 131

Bizonyos esetekben a melléknév (vagy melléknévi igenév) mellől mégis elmaradhat a jelzett szó (ld még 104):

- Felsőfokú melléknév után:

That car was the smallest (one) in the whole of Europe

-  Névmásként is használt névelőfélék után:

Pl. this, that, these, those

The old card was a lot thicker than this
Which (one) is thicker, then?