14 birtokos szerkezet főnév nélkül

- A kétféle birtokos szerkezet közötti választásról                                                                                                                                                                                  ld 12

 

- A birtokos eset ejtéséről/írásáról, a jelzői és önálló birtokos névmásokról                                                                                                             ld 11

 

- A birtokos szerkezetek különleges eseteiről                                                                                                                                                                                             ld 13

 

A <birtokos + birtok: Joe's maths books> illetve <birtok + birtokos: the wines of Badacsony> kapcsolatból angolul három esetben maradhat el a főnév (vagy teljesen nyomtalanul, vagy úgy, hogy valamivel pótolni kell).

 

(1) Az -s birtokos mellől a birtok-főnév (gun) teljes egészében eltűnik, csak a hozzá tartozó birtokos (Zoli, Bob) marad meg, ha már korábban használtuk (vagy a szituáció világossá teszi, miről van szó);

(a magyar 'Zolié', illetve 'a papáé', sőt 'Zoliéi', illetve 'a papáéi' mintájára).

 

A példákban szereplő Bob's / the neighbour's többféle funkciót is betölthet:

 

Állítmány főnévi része:

                           This (gun) is Bob's  This (gun) is the neighbour's

                           These (guns) are Bob's  These (guns) are the neighbour's

                           It's not your gun, it's Bob's  It's not yours, it's Bob's

Alany:                Bob's  is better The neighbour's  are  better

 

Lehet hátrautaló: Henriette's memory is like an elephant's

Lehet előreutaló: Yvette's was the prettiest dress

 (az igényes írott stílusban használatos)

 

1 Ez a forma magyarul elég nehézkes, néha azonban nemigen kerülhető el.

ld még az alábbi (3) pontot

(2) Az (1) pont speciális esete: a birtok-főnév eltűnik; csak a birtokos marad meg:
- a birtok lakóhelyre vagy valamilyen (tágabb értelemben vett) intézményre utal, pl.:

Bob's  the Hendersons'
We could meet at Bob's [home, place]

We could meet at the Hendersons' [home, place]

[az a Hendersonék csak házaspárra utalhat;
a Bobék többesszámát angolul nem lehet külön eszközzel kifejezni]

my uncle's

I'm staying at my uncle's

 

-üzletek, stb. esetében: mindig the névelővel

the butcher's
He's gone to the butcher's [shop]
at the hairdresser's
at the chemist's (a chemist's szó kissé régies; helyette állhat pl. a pharmacy)

     the dentist's       the doctor's

He's gone to the dentist's

He's at the dentist's  

Let's go to Madame Tussaud's and then to St Paul's (Cathedral)
(a panoptikum főnév megfelelőjét nem használjuk)
Harrod's (vagy Harrods, ld alább)

- áruházaknál és egyéb gyakran használt neveknél az aposztróf elmarad:

Foyles Longman(s) Selfridges

 

(3) Az eltűnt főnevet helyettesítjük

Míg az -s birtokos mellől a birtok eltűnhet, s csak a birtokos marad meg, az of-szerkezet főnevének névmás-nyoma marad (that/those).
Gyakran fordul elő dolgok összevetésekor.

 

(a) Of birtokos szerkezetnél a that/those főnév-pótlót kell használni (nem pedig a one főnévpótlót, mivel határozott dologról van szó)                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ld 135

the leg of the desk had to be replaced

that of the piano too

 

Ugyanez többesszámban:

the legs of the desk had to be replaced

those of the piano too

 

The climate of northern Italy is more pleasant than that of Sicily
(így is jó: Italy's climate is more pleasant than Sicily's)

ld 12

The wines of Tokaj are sweeter than those of Tolna county
His poetry is much more personal than that of Donne (vagy: than Donne's)
The steeple of this church is higher than that of the other

 

(b) A my own voltaképp a my one helyett áll: az own is a főnevet pótolja.

I don't want your fork, I've got my own

I don't want your fork, I've got mine

 

Önálló its és one's alakok nem léteznek (ld 11), ezek helyett kötelező az its own illetve a one's own használata, pl.

One must not touch anything that's not one's own [tkp. ...ami nem az emberé]