12 birtokos szerkezet

- A főnevek birtokos esetének ejtéséről és írásáról, valamint a jelzői és önálló birtokos névmásokról                     ld 11

 

- A birtokos szerkezetek különleges eseteiről                                                                                                                       ld 13

 

- A főnév nélküli birtokos szerkezetről                                                                                                                       ld 14

 

(1) Az angolban az egyetlen eset, amely felismerhető végződéssel rendelkezik, a birtokos eset, pl.: Rosemary's dog. A birtokviszony egyik kifejezése az -s-szel jelölt birtokos eset; a másik lehetőség viszont az of elöljárós szerkezet használata: ez ugyanis funkció szerint igen hasonló az "igazi" birtokos esethez, az -s birtokoshoz.
Az -s birtokos éppúgy, mint az of-szerkezet a birtokláson kívül sok egyéb dolgot is kifejez. '"Birtokos"-nak nevezzük azt a szót vagy szerkezetet, amelyik az -s végződést kapja, illetve amelyik elé az of járul.

 

(2) A kétféle birtokos szerkezet közötti választást két tényező befolyásolja:

(a) a szerkezet jelentése

(b) a birtokos (vagyis az -s végződést felvevő illetve of szerkezetben álló főnév) típusa.

Ha az (a) szempont alapján mindkét birtokos szóba jöhet, akkor a (b) szempont  alapján kell mérlegelnünk a választást.

 

(a) Választás a jelentés fajtái szerint

 

Jelentés:

-s birtokos

of-birtokos / of-szerkezet

 

birtokviszony:

Pauline's new dress

the roof of the building

 

 

the kid's balloons

the toys of the kids

 

eseményt kifejező birtokos szerkezet:

 

 

ld 13

- a birtokos

Pauline's arrival

the collapse of the roof

 

cselekszik

 

 

 

vmit

my parents' permission

the decline of the trade

 

 

 

 

 

- a birtokos

the killer's hanging

the stoning of the thief

 

a cselekedet

 

 

 

elszenvedője

 

 

 

a birtokos

 

the city of Miskolc

 

azonos

 

 

 

a birtokkal:

 e:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'>

"egy birtoknyi":

 

 

 

 

 

an item of furniture

ld 164

 

 

 

 

időt kifejező birtokos:

 

 

ld 13

a birtokos

ten days' work

a period of two weeks

 

mértéket jelent

 

 

 

összetétel-szerű 's-birtokos:

 

 

ld 13

a birtokos

boy's socks

 

ld 13

fajtát jelent

 

 

 

 

cow's milk

 

ld 13

"fordított birtokos":

 

 

 

a birtokos

 

a question of great importance

 

valójában

 

 

 

a birtok

 

a woman of marvellous talent

 

tulajdonsága

 

 

 

 

(b) Ahol tehát a táblázat bal és jobb oldala egyaránt ki van töltve, szabadon választhatunk az
-s birtokos és az of-birtokos között.

Milyen fajta birtokosoknál használjuk az 's végződést?

- Általában a főszabály szerint:

személyeknél, az ember szemében valamely szempontból fontos állatoknál:

Kossuth's statue the girl's idea the horse's mane

- emberek csoportjainál, földrajzi neveknél illetve intézményeket jelölő közneveknél:

the committee's business London's traffic system China's history the Earth's surface the Church's task

- időbeli mértéket jelentő főneveknél                                                                                                                   ld még 13

today's news next week's programme a night's sleep a moment's thought this year's sales

- bármely, az ember(i tevékenység) szempontjából fontos dolgoknál (sokszor mintegy megszemélyesítve azokat):

the mind's development in freedom's name the book's title duty's call the play's philosophy the play's structure television's future the city's traffic

(valamennyi példa mondható of-szerkezettel is; A legbiztosabb, ha csak az ismert példákat használjuk; magunk ne próbálkozzunk újak alkotásával)

 

(c) Kifejezésekben néha választhatunk, néha nincs szabad választás:

for charity's sake vagy for the sake of charity

Mindig -s: get your money's worth within arm's reach in my mind's eye for heaven's sake at a stone's throw out of harm's way