120 mutató névmások

Kapcsolódó szócikkek: 32, 93, 131, 135, 165, 194

 

(1) A legfontosabbak: önálló és főnév előtti this/that/these/those

 

Önálló

Főnév előtti

this / that

this / that

these / those

these / those

This is more expensive

That is more expensive

This hat is more expensive

That hat is more expensive

These are cheaper

Those are cheaper

These hats are cheaper

Those hats are cheaper

 

(2) A this/that, these/those magyartól eltérő használata:
A fenti megfelelések (this, those, stb.) nem mindig ilyen tökéletesek:

 

(a) - A this (a magyarral ellentétben) előreutaló is lehet:

This is the news (nem: ez a hírek)

 

- A that (a magyarral ellentétben) hátrautaló is lehet:

That was very nice (nem: az jó volt)

 Itt természetesen a magyarnak megfelelő this is jó.

 

Megjegyzés:
Mivel a mai magyar 'az' szó nem utal hátrafelé, "nem hisszük el", hogy a híres sor fordításában 'az' szerepel, nem pedig 'ez':

To be or not to be: that is the question: [így angolul  természetes!]

(b) This illetve That használatos (személyre is!) "azonosító" mondatokban:

That is Mr Mulligan (nem He is...)

Így a This is... szerepel a bemutatásokban is:

(Jane,) This is Kim  (itt sem lehet She is...)
 (A She is Kim persze jó mondat, jelentése: 'Ő Kim'.)

 

- Ennek speciális esete a telefonban használt this/that:

Hello. This is (vagy It's) E. Thomson (speaking). Is that you, Lionel?

(Amerikában gyakran a vonal végén lévő személy is lehet this:

Is this you, Mrs Robinson?)

 

(c) A this vicc- és történet-mesélésben egyszerűen 'egy'-et jelent:

There was this Irishman that went and bought a dishwasher for his wife

 

(3) Két terület van, ahol a mutató névmást angolul nem használjuk:

 (a) Olyan utalószóként, amely

- a (főnév nélküli) vonatkozó névmást "várja"
Pl.: az 'azt, amit' egyszerűen  Þ what (nem pedig: that which);

Megkaptad azt, amit kerestél? Þ Did you get what you wanted?

ld 93

- a főnevet és a vonatkozó névmást várja:
Pl. az 'azt a játékot, amit...' típusú mondat fordítása rendszerint:  Þ the toy which...
(nem pedig: that toy which...)

ld 194

Megjegyzés:
Az, hogy 'Vegyük ki abból, amivel dolgozunk' angolul csak akkor mondható:

 

- Ha ismerjük a főnevet:

Let's take it out of < pl. the BOX > that we're working with

ld 194

- Ha valamivel helyettesítjük a (nem ismert) főnevet:

Let's take it out of the ONE that  we're working with

ld 93, 135

 

(b) 'Hogy' előtti utalószóként:

Az 'azt, hogy' angol megfelelője nem: that that, csak: that.

(Sőt gyakran ez a that maga is elmarad!)

Nem mondta azt, hogy ő is kér fagylaltot Þ
She didn't say (that) she wanted ice cream too

ld 47

(4) A mutató névmásoknak magyarul (a főnevekhez hasonlóan) teljes ragozásuk van (pl.: 'ezzel'; 'abból'; 'ezekre'); ezeket az alakokat angolul is az elöljáró és névmás automatikus kapcsolata adja:

Ha

a hajó =

the ship    akkor

a hajó-val =

with the ship

 

ez/az  =

this/that

ez-zel  =

with this

 

Vagyis: magyar <'ez'/'az' + rag> = angol <elöljáró + this/that / these/those>

ld 32

(5) A this one és that one ill. a these ones / those ones (értelemszerűen) csak számszerű főneveknél (ld 164) állhat a this/that valamint a these és those helyett

ld 135

(6) Melléknévi valamint számnévi mutató névmás

 

(a) 'Ennyi'/'ilyen'/'ekkora' (pl.: alma/víz) csak "körülírással" fejezhető ki:

Pl.: ennyi víz  Þ pl. this much / this amount of water
egy ilyen alma Þ an apple like this

ld 74

 

(b) A this/that a so helyett 'ilyen' értelemben szerepelhet néhány melléknévvel és mennyiségszóval:

this long  

that long

this much

that much

ld 74

 

(c) 'Annyi / 'akkora / 'olyan...,  hogy'/mint..'.

ld 53

(d) 'Ugyanannyi' /' ugyanolyan' stb.

ld 190

(7) Az  'Innen indultunk', 'Itt állt az írógép' típusú kiemelésekről Þ This is where we left from, This is where the typewriter stood

ld 133

(8) A that és a those maga is kaphat utó-jelzőt (ld 193), különösen amikor már megnevezett dologra utal vissza; leggyakrabban hasonlításban szerepelnek:

Is the climate of Britain more temperate than that of Switzerland? [that = climate]
Some people think the best cars are those made in Japan

Amikor nincs ilyen, korábban megnevezett dolog (példánkban a cars), a those jelentése: 'akik':

(ld 3)

Will those (coming) from Japan board the second coach, please?