93 kérdőszóból kötőszó

Ld még 194

(1) A magyarban a 'hol?' kérdőszó Þ '(ott) ahol' kötőszó páros mintájára valamennyi kérdőszóból kötőszó képezhető:

ki? Þ (az,) aki',  miért? Þ (azért,) amiért,  kinek? Þ (az,) akinek, stb.

Angolul a legtöbb esetben más és más eszközt használunk.

Az általános szabály szerint:

a magyar

rámutató elem + (névmási) kötőszó

 

'annak'

'aki...'

szerkezet angol megfelelője:

 

rámutató elem nélküli főnév (vagy -pótló) + utó-jelző mondat

 

——

the person / one

who...

ld 194

 

A kérdőszó—kötőszó párosok többsége így szempontunkból nehézséget okoz:

 

Kérdőszavak

Rámutatószó / Kötőszó

 

KI ette meg?

ANNAK , AKI megette, annak kell fizetnie

 

WHO has eaten it?

THE ONE WHO ate it should pay for it

 

 

nem: Who ate it...

ld 3

KIT szeretett?

Nem ment hozzá AHHOZ, AKIT szeretett

 

WHO did she love?

She didn't marry THE MAN Æ she loved

 

 

nem: ...marry who she loved

 

KINEK A kesztyűje sáros?

AKINEK A kesztyűje sáros, az a gyilkos

 

WHOSE gloves are muddy?

The PERSON WHOSE gloves are muddy is the murderer

 

 

nem: Whose gloves are...

 

MELYIKet veszed meg?

AZT, AMELYIKet a kezedben tartod

 

WHICH do you want to buy?

THE ONE Æ you're holding in your hand

 

 

nem: Which you...

 

 

(A that which nem helytelen, de túl pedáns, irodalmi forma)

 

HÁNY gyereke van?

ANNYI fagyit vett, AHÁNY gyereke van

 

HOW MANY kids has he got?

He bought AS MANY ice-creams AS he has kids

 

MENNYI bort vett?

ANNYI bort vett, AMENNYIRE volt pénze

 

HOW MUCH wine did he buy?

He bought AS MUCH wine AS he had money for

 

MIÉRT jött később?

AZÉRT jött később, AMIÉRT tegnap

 

WHY was he late?

He was late FOR THE SAME REASON AS he was yesterday

 

HOGY csináljam?

Próbáld ÚGY, AHOGY én csináltam

 

HOW do I do it?

Try --- THE WAY Æ I did it

 

 

(2) A what, where és a when kérdőszók szabadon használhatók kötőszóként is:

 

a what jelentése:  mi és  Þ (az,) ami
a where jelentése:  hol és  Þ (az,) ahol
a when jelentése:  mikor és  Þ (akkor,) amikor

 

A what, where és when esetében tehát

 

a magyar

 

 

rámutató elem + (névmási) kötőszó

 

 

szerkezet angol megfelelője:

 

 

 

rámutató elem nélküli (névmási) kötőszó

 

az(t)

ami(t)...

——

what

ott

ahol...

——

where

akkor

amikor..

——

when

 

MIT csináltatok ma?

AZT csináltátok,

AMIT mindennap?

WHAT did you do today? Did you do

——

WHAT you do every day?

 

(a what az 'azt..., amit' megfelelője)

HOL dolgozik a felesége?

 OTT dolgozik,

AHOL a felesége

WHERE does his wife work? He works

——

WHERE his wife does

 

(a where az 'ott..., ahol' megfelelője)

MIKOR ment el?

AKKOR

AMIKOR elment

WHEN did he leave? He said it

——

WHEN  he left

 

(a when az 'akkor..., amikor' megfelelője)

 

(3) A what használata 'ami' jelentésben szigorú szabályokhoz van kötve:
Csak önállóan használható, előzmény-főnévvel (vagyis olyan főnévvel, aminek az utó-jelző mondat a jelzője, NEM állhat):

 

Azt csináljuk, AMIT tegnap! Þ Let's do — WHAT we did yesterday

de:

Csináljuk

AZT

a feladatot,

AMIT [=amelyiket] tegnapÞ

 

 

Let's do

THE exercise

(THAT) we did yesterday

 

 

előzmény-főnév

utó-jelző mondat

azaz a jelzett szó

ld 194

 

(4) Ami igazán jó volt benne, az a harmadik felvonás vége volt Þ

What I really liked about it was the end of the third act

ld 133