133 nyomatékosítás / értelmi kiemelés

Ld. még 168

 

a

 

b

c

d

 Nick

elrejtette

 a revolvert

 a fiókjába

 tegnap este

 Nick

hid

 the revolver

 in his drawer

 last night

 

Amikor magyarul hangsúlyozni akarjuk, hogy (1) 'Nick' rejtette el, (2) a 'revolvert' rejtette el, (3) a 'fiókjába' rejtette, (4) 'tegnap este' rejtette, stb., akkor minden esetben más szórendet használhatunk; a lényeges szót ilyenkor hangsúlyozzuk:

(a) NICK rejtette a revolvert.. [nem más]

(b) Nick a REVOLVERT rejtette...[nem mást]

(c) Nick a FIÓKJÁBA rejtette... [nem másutt]

(d) Nick TEGNAP ESTE rejtette.. [nem máskor]

Ahhoz, hogy a magyar (a)-(d) típusú mondatok pontos angol megfelelőit kapjuk, kétféle
nyomatékosítási lehetőségünk van:

(I) A szórend változatlan marad, viszont a nyomatékos szó kapja a legerősebb hangsúlyt; az ezt követő szavak - bármily hosszú mondatban - hangsúlytalanok!

(a) NICK hid the revolver in his drawer last night

(b) Nick hid the REVOLVER in his drawer last night

(c) Nick hid the revolver in his DRAWER last night

(d) Nick hid the revolver in his drawer LAST NIGHT

(II) Adódnak helyzetek, mikor nem érjük be azzal, hogy mondandónkat hangsúly segítségével pontosítsuk; a hangsúly és a dallam pontos megformálásához persze sok gyakorlás szükséges. Ehelyett tehát - az írásban amúgy is gyakoribb - "egyértelműsítő" nyelvtani eszközöket is igénybe vehetjük.
(Nyomtatásban mellesleg a hangsúly jelölése csak részben lehetséges: dőlt betűvel, aláhúzással, NAGYBETŰVEL; a dallam jelölésére pedig nincs mód.)

 

(1) A leggyakoribb eszköz: kiemelés It is... segítségével:


A mondat It is... / It was... kiemelő szerkezettel kezdődik; ezt követi a kiemelt rész, majd egy utó-jelző mondat (ld 194); ezzel minden mondatrészt kiemelhetünk az állítmány kivételével.

 

(a) It was NICK who hid the revolver in his drawer last night
Az It is... múltra is használható: It is Nick who hid...

 

Névmás-alany nyomatékosításánál az It is után a személyes névmás alanyesete (régiesebb, pedáns stílusban), vagy (gyakrabban) annak tárgyesete áll:

It was I who hid the revolver last night  (s ugyanígy: he/she/we/they)

 Þ It was ME (ugyanígy: HIM / HER / US / THEM) who hid...

I és you alanynál az igeegyeztetés is kétféle lehet:

ÉN vállalok felelősséget / ÉN vagyok a felelős Þ
It is I who take responsibility / It is I who am responsible
It is ME who takes responsibility / It is ME who is responsible

 

(b) It was the REVOLVER (that) Nick hid in his drawer...

 

(c) It was IN HIS DRAWER that he hid the revolver...

esetleg:

It was HIS DRAWER that he hid the revolver in...

vagy:

It was IN HIS DRAWER where he hid the revolver...

 

(d) It was LAST NIGHT that Nick hid the revolver...

 

(2) Kiemelés what segítségével:


- (Ritkán) használjuk állítmány kiemelésére:

What Nick did was (to) HELP Agatha

 

Egyéb igeidőben:

Alapjelen:

What Nick does is (to) HELP Agatha

Múltjelen:

What Nick has done is (to) HELP Agatha

 

Amikor a kiemelendő állítmány inges időben van, a kiemelő szerkezetes mondatban a do is, az ige is inges alakú:

What I was doing right then was TRYING my new jeans ON

 

- (Élettelen) alany és tárgy kiemelésére:

What surprised Nick was the strange NOISE
What Nick hid (in his drawer last night) was the REVOLVER

 

A what-nak megfelelő who nem használható élő alany vagy tárgy nyomatékosítására.  Helyette (a fenti It is... szerkezeten kívül) használhatjuk a person(s), people illetve one szavakat utó-jelző mondattal

The person who arrested Nick was a WOMAN  
The one who had the keys was the CARETAKER  

valamint - alany kiemelésére - a passzív szerkezetet.

 

(3) Alany kiemelése passzív szerkezettel

ld 138

The revolver was hidden BY NICK  

 

(4) Jelző nyomatékosítása történhet a fenti három módon: a jelzőt a jelzett szóval együtt emeljük ki; a főhangsúly persze a JELZŐRE esik:

- It was in the TOP drawer that Nick hid the revolver
- It was in AGATHA's drawer that Nick hid the revolver
- What Nick hid last night was his SERVICE revolver

 

Ugyanez történhet utó-jelző mondattal (ld 194) is:

The question we haven't looked at yet is the THIRD one

ld 135

 

(5) Hangsúlyozott mondatkezdő ez, így, ilyen, itt (stb.)


(Pl.: EZÉRT mentünk oda   Þ THAT's why we went there)
Angol megfelelője: This is / that is + what / how / why / where / when

 

- 'Ez'/'az' és ragos alakjaik: 'ebbe', 'ezzel', 'attól', stb.

ld 32

Pont ezzel kezdődik a történet Þ
This is what the story begins with

That's what the story begins with

Ezen múlik a vállalkozás sikere ÞThis is what the success of the business depends on

 

- 'Itt'/'ott':

(Pont/épp) innen indultunk   Þ This is (just/exactly) where we left from

 

- 'Így'/'úgy': Így kezdődött a múltkor is Þ

This is how it started last time

That's how it started last time

 

- 'Ilyen'/'olyan' és ragos alakjaik:

Ilyennek képzeltem el Þ This is what I thought it to be

 

(6) As... as: mennyiségszók, melléknevek, határozószók nyomatékosítása

A szerkezet itt nem valódi hasonlítást (ld 53) fejez ki!

We may have to spend as much as 300,000 forints on renovating the cottage
As many as 100,000 people came to hear the farewell concert

 

Hasonlóan emelhetünk ki más mértéket jelentő melléknevet: short/hot/cold/deep, stb.

- As early as, as late as:

Das Kapital was widely read as early as the 1880s

NB: as long as =amíg; as soon as = amint; as far as =  -ig; amennyire

ld 67, 35

(7) Nyomatékosítás funkcióigével

(A hangsúlyos, nyomatékos szavakat NAGYBETŰVEL jelöltük.)

- Udvariassági formulákban:

DO come in! DO sit down!

ld 42

- 'Igazán', 'tényleg', 'nagyon'; nyomatékos állítás:

I AM sorry!  Oh, I DO love him!
It WAS a great film! 

 

- (But) she DID come!

ld 153, 24