53 hasonlítás

Ez a szócikk az úgynevezett alapfokról szól; a közép- és felsőfokról ld 45.

 

(1) Milyen dolgokat hasonlítunk össze?

 

(a) Mennyiségeket: 'annyi (...), mint...''
A számszerűség (ld 164) függvényében választanunk kell a many és a much között (erről ld 110):

- Nemszámszerűvel:

(almost) as much wine as in the other bottle

- Számszerűvel:

(just) as many cups as on the other table

 

Mindkét mennyiségszó lehet önálló:

Ingrid drank as much as she could
I didn't find (nearly) as many as I'd hoped I would

 

(b) Mellékneveket: 'olyan ... (...), mint...'
Állítmányként használt melléknévnél: as ... as, pl.:

Ez a kaszinó éppen annyira/olyan drága, mint bármely másik a világon
This casino is (exactly) as expensive as any other in the world


Jelzőként álló melléknévvel:
 Vagy <főnév> + as  + <melléknév> +  as, pl.:

- (Számszerű egyesszámú főnév):

I thought I could afford a car as expensive as my brother's

 

- (Nemszámszerű főnév):

I can compose music as original as my brother's

 

- (Számszerű többesszámú főnév):

I can't afford bow ties as expensive as my brother's

 

(Számszerű főnévvel lehetséges még a "könyvszagú" as + <mnév>  + a  + <főnév>  + as

pl. I can't afford as expensive a car as my brother's

 

Vagy "állítmányosítva" a jelzőt utó-jelző mondattal, pl.:

I can compose music that's as original as my brother's
                                                                                                                                                                                                                      
ld 194

(c) Határozószókat: 'úgy/olyan <vhogyan>, mint...'
Angolul:  as <határozószó> as, pl.:

I could drive as fast as your brother if I had a car as fast as he has

 

(d) Speciális ("mérhető") jelentésű igéket:

(Pont) úgy szeretem a kávét, mint/ahogy a teát (szeretem)  Þ
I like coffee (exactly) as much as (I like / I do) tea

 

(2) Tagadás

 

A fenti (1a) és (1b) esetben a not as vagy a not so segítségével, pl.:

It's not as much as I expected

It's not so much as I expected
This is not as expensive (a car) as your brother's

This is not so expensive (a car) as your brother's

 

Viszont (c) és (d) esetekben vagy az igét tagadjuk, pl.:

I couldn't ever drive as fast as your brother
I don't like coffee as much as tea

vagy 'negatív' fokozást használunk:

I like coffee less than tea

ld 45

(3) A 'mint' szó megfelelői alapfokú hasonlításban

 

(a) as: ld az (1) pont példáit
Megjegyzés: az as után álló névmás nem-alany esetben (pl.: me) és alanyesetben (pl.: I) egyaránt lehet (az előbbi jóval gyakoribb).:

She's exactly as old as me

She's exactly as old as I
I couldn't drive as well as he

I couldn't drive as well as him

 

Ha a névmás után folytatjuk a mondatot, csak az alanyeset helyes:

She's almost as old as I am
I drive just as well as he does

ld még 165

(b) like (elöljáró)

She's very much like her mother

 

Az elöljáró like mellett a névmás alanyesete értelemszerűen nem helyes:

She may not be as sensitive as Kate, but otherwise she's quite like her

(nem: quite like she)

 

(c) A same mellett használandó "as vagy that" kérdése
Ha a 'mint'-et újabb állítmány nem követi, akkor a the same  +  <főnév> +  as, amikor újabb állítmány követi, akkor a the + same  +  <főnév>  + that/as  szerkezetet használjuk:

This is not the same place as last time
(soha nem lehet: the same that...)
This is not the same place that you showed me last time

This is not the same place as you showed me last time

 

Egyéb elöljáró (with, like, stb.) nem használható.

Ha nem tesszük ki a főnevet (hogy 'ugyanaz a MICSODA'), akkor csak az as használható:

This is not the same as (you showed me) last time

 

(4) Az összehasonlított dolgok azonos mivoltát az 'ugyan'-szavakkal is nyomatékosíthatjuk: 'ugyanolyan', 'ugyanannyi', stb; ld 190

 

(5) A so + <melléknév> +  a +  <főnév>,  illetve  such a +  <melléknév + főnév>  + that... szerkezetet, valamint az 'úgy'/'annyira'  + <ige> + , hogy...  szerkezetet

ld 74

(6) Nem hasonlítást fejez ki az as az alábbi esetekben:

 

(a) Összetett elöljárókban:

as long as (a while rokona)
as soon as (a when-hez áll közel)
as far as

 

(b) Az as mint elöljáró a work mellett '-ként (dolgozik)' jelentésű, a tell you as... kifejezésben pedig ezt jelenti: 'vmilyen minőségben (mond)':

- He worked in this town as a doctor for a year

(A like elöljáróval azt jelentené: Úgy dolgozott, mint egy orvos; gondoljunk az 'Úgy főz, mint  egy szakács' mondatra)

- I'm telling you all this as a doctor, not as your friend

 

(c) Pl.: He used the screwdriver as a weapon

 

(7) Az as if helyetti like-ról

(He moves around like there's[= as if there  is/was/were] nobody else in the whole house 

ld 122