122 múlt alak - egyéb jelentés

Nem minden (alap)múlt idejű (-ed végű vagy rendhagyó) igealak vonatkozik a valóságos múlt időre.
A szócikk azokat az eseteket tekinti át, amikor az ige múltidejű alakjának a jelentése nem a múltra vonatkozik, hanem egyebet - kívánságot, feltételt, stb. - fejez ki.

 

(1) A feltételes mondat:

ld 44

(a) Alapmúltat kell használni az if2 típusú feltételes mondatoknak abban a részében, amely a feltételt tartalmazza, pl.

If you stayed longer, we could finish today

 

Viszont:

Nem lehet múltidejű az ige, ha a feltétel a jövőre vonatkozik:
'Ha kiolvastad a könyvet, add tovább Sacinak'  nem lehet: When you finished...
Itt csak alapjelen vagy múltjelen állhat:

When you finish / have finished the book, pass it on to Saci

 

(b) A feltételes főmondatnak (a would-os mondatnak) alárendelt összes tagmondatban az igeidő csak alapmúlt lehet (alapjelen - és különösen would-alak - soha nem). Ez azért okozhat nehézséget, mert magyarul itt nem feltételes alak áll. Ez a forma (a példákban was és asked) csak nyelvtani kényszer miatt múlt idejű:

I would never ask you to do anything that was against the regulations
If I had the time, I'd go out with the twins whenever they asked me

(2) 'Ideje, hogy...' kifejezése

It's time the children went to bed

Az it's time-ot követheti to-igenév is:

It's time (for the children) to go to bed

ld még 132, 184

(3) I'd rather/sooner szerkezet

I'd rather you studied Classical Greek instead of computers

I'd sooner you studied Classical Greek instead of computers

jelentése kb. ugyanaz, mint az I wish you would study Greek... illetve az
If only you would study Greek... mondatoknak

 

- Ugyanez az I'd rather múltimúlttal múlt értelmű:

I'd rather she hadn't sent you to that stupid Swiss school

Kb. ugyanaz, mint az I wish she hadn't sent you... illetve az
If only she hadn't sent you... mondatok.

ld még 148, 204

(4) 'Mintha' kifejezése

(a) Jelenben:

(a1)  He's shouting as if I am deaf

He's shouting as if I was deaf

He's shouting as if I were deaf

He's shouting as though I am deaf

He's shouting as though I was deaf

He's shouting as though I were deaf
He's shouting like <főleg US> I am deaf

He's shouting like <főleg US> I was deaf

(A mondat az "if2" feltételes mondatoknak arra a részére hasonlít, amely a feltételt tartalmazza: 'ha süket lennék' = if I was/were [de nem: am] deaf).

A jelenidő és a múltidő között nincs lényeges különbség: arról semmiképpen nincs szó, hogy múltat akkor használunk, ha az as if-et követő rész nem igaz, az legfeljebb kétesebb, valószínűtlenebb, mint ha jelen idejű alak szerepel benne. Csak a jelen alak használható viszont, ha tényt közlünk:

He looks as if he's sick; let's fetch a doctor
(nem lehet as if he was/were sick)

 

- Az as if-et going to-jövő és will-jövő is követheti, pl.:

It looks as if/though it's going to rain soon

 

(a2) Viszont:

He speaks to us as if we had stolen their money

He speaks to us as though we had stolen their money

(A mondat az "if3" feltételes mondatoknak a feltételt tartalmazó részére hasonlít:
ha elloptam volna... = if I had stolen...).

 

(b) Múltban

(b1)  He shouted as if I was deaf

He shouted as if I were deaf

He shouted as though I were deaf

He shouted as though I were deaf

He shouted like I was deaf <főleg US>
 (itt angolul sem jó a ...had been...)

 

(b2) Viszont:

He spoke to us as if we had stolen their money

He spoke to us as though we had stolen their money

 

Megjegyzés: Valamennyi esetben a was változat a mindennapi használatot, a were a pedáns stílust jellemzi.

 

(5) A pedáns, irodalmi stílusban múltidejű alak követheti a just imagine/suppose kifejezést:

Just suppose someone found out about our plans

 

(6) Kívánságot kifejező if only és I wish kezdetű mondatok

If only I didn't have to get up at 6  
I wish she loved me

Múlt jelentésben múltimúlttal:

If only I'd taken my father's advice...

ld 9

(7) Függő beszéd

Ha a főmondat alapmúlban (vagy inges múltban) áll, a mellékmondatban alapmúltat kell használni alapjelen helyett, pl.:

I asked her how old she was  

ld 47, 48

(8) Udvarias kifejezésekben

A magyarhoz hasonlóan, udvariasságból, tiszteletből használhatunk múltidőt egyes bizonytalanságot kifejező fordulatokban, pl:

You wanted to talk to me, didn't you?
I thought you could use the other bike
Did you wish to see me, sir?
I was wondering if you might like to come to the cinema with me
I thought you might like to come to the cinema with me
I was hoping you would like to come to the cinema with me