9 bár(csak)...!

Az angol óhajtó mondatokban leggyakrabban az if only és az I wish szerkezeteket használjuk. A kívánság beteljesülésének esélyeitől függően háromféle szerkezetet használhatunk.

 

(1) Reális kívánság

A kívánt dolog a beszélő szerint bekövetkezhet. A magyar feltételes alaknak would felel meg. Különösen gyakori, ha mások rossz, kellemetlen szokásainak, hibáinak vágyott megszűntéről beszélünk.

 

If only you'd shut up
I wish you'd shut up
If only you wouldn't smoke so much
I wish you wouldn't smoke so much
If only she would come tomorrow too
I wish she would come tomorrow too
If only you would wash your feet sometimes  

I wish you would wash your feet sometimes  

 

(2) Irreális kívánság

Bár jelen idejű, a beszélő szerint nem teljesülhet. A magyar feltételes alaknak múltidő felel meg, a feltételes mondatok if2 típusú tagmondatához hasonlóan:

ld 44

If only I was younger

I wish I was younger

 

A was helyetti were a brit angolban pedánsabb, de távolról sem kötelező:

I wish he were more tolerant towards his colleagues

Az amerikai angolban viszont a was használata iskolázatlan benyomást kelt!

 

(3) Irreális kívánság

A múltra vonatkozik, tehát semmiképpen nem teljesülhet (= bánkódás vmi felett). A magyar volna-szerkezetnek múltimúlt (ld 123) felel meg, a feltételes mondatok if3 típusú tagmondatához hasonlóan:

ld 44

If only I had married Dr Hoofnail!

I wish I had married Dr Hoofnail!

 

Természetesen a wish ige más személyekkel is használatos; ilyenkor is a fenti szabályok érvényesek

He wished she had remained at the hotel

[szó szerint: "A férfi azt kívánta, bár maradt volna a nő a szállodában"]

Léteznek egyéb szerkezetű óhajtó mondatok is, pl:

May the best man win
God save the King

ld 42