132 '-ni' végű igenév

A magyar '-ni'-végű ("főnévi") igenévnek számos nyelvtani szerepe van. Szerepelhet alanyként ('Jó enni'), tárgyként ('Imádok enni'), a tárgy részeként ('Láttad már Pistit enni?') célhatározóként ('Jöttünk enni'), valamint különféle egyéb szerepekben. A szócikk e magyar funkciók szerint csoportosít, és utal azokba a szócikkekre, ahol a megfelelő kérdésről bővebb magyarázat található.

ld 185

(1) Alany

(a) enni [= az evés] / öröm  Þ eating is fun, it's fun to eat stb.

olvasni [= az olvasás] hasznos/élvezet   Þ reading is useful/enjoyable
it is useful/enjoyable to read stb.

ld 63, 75

(b1) Néhány (nehézséget és/vagy kellemességet jelentő) melléknév
esetében sajátos angol szerkezetet használhatunk:

 

Az elöljáró ugyanúgy elválik a főnévtől (vagyis "hátul jár" ld 33), mint pl. a kérdésekben:

 Who did you work with? 

A szerkezet nehézségét egyrészt az okozza, hogy a mondat eleji szó tárgy mivoltát illetve "tárgyragozott" voltát (dolgozik/kijön VELe) semmi nem jelöli (ld 178), másrészt éppen az a tény: hogy az elöjáró - kötelezően - "hátuljár":

Hiba! A hiperhivatkozás érvénytelen.

A másik - It is... kezdetű megoldás természetesen ugyanolyan jó:

It is easy/nice/hard stb. to work with Tom
It is difficult to look at this matter from another angle

(Ez az It is... kezdetű szerkezet a fenti, bonyolultabb változat kiinduló formája).

ld még III-2 és III-3 Táblázat

(b2) Ugyanez a helyzet, ha nem melléknév, hanem a (b1) pontban leírt jelentésű melléknévvel rokon főnév az állítmány része:

John is a pleasure [ = pleasant] to teach
( = It's a pleasure to teach John)

 

(b3) A (b2) alesete az enough/too... to...  (magyarul nem '-ni'-s szerkezet)

X is

<alkalmas melléknév> enough

to...

 

too <alkalmas melléknév>

to...

Pl.:

This knife is too blunt to use = This knife is not sharp enough to use

ld 31, 201

(2) Tárgy

- ('Nem/'jobban) szeret, utál, gyűlöl stb. vmit csinálni'

ld 76

- 'Akar, 'kíván, '(meg)tanul vmit csinálni': mindig to igenévvel

I want to break free  

 

(3) Célhatározó

- Az 'angolozni jöttem' típusú mondatokat

ld 17

- A 'van kihez fordulnia', 'nincs mire üljünk' stb. kifejezése:

Have you got something to put the new cassettes in?

ld 195

 

(4) Érzékszervi igékkel, a tárgy részeként:

Láttam Tomot bejönni Þ I saw Tom enter(ing)

ld 39, 76

(5) Vegyes használatok

(a) A következő segédige-szerű elemek után:

mer, fog, szándékozik, fél, készül, képes, tud, (nem) hajlandó, tilos, kell, muszáj, lehet, szabad, (nem) sikerül:

Ha a magyar segédige-szerű igét (pl. 'tud', 'fog') angolul egyalakú segédige fejezi ki (can, will), akkor a '-ni' végű igenévnek angol pőreigenév felel meg;
Ha egyéb fejezi ki (pl. 'szándékozik': intend; 'képes': able), akkor a '-ni'- igenévnek to-igenév felel meg.

He can sew and iron
He is able to sew and iron

 

(b) Ha 'sikerül' = manage, akkor to-igenévvel:  We managed to open it
ha 'sikerül' = succeed, akkor in ...-ing: We succeeded in opening it

ld 16, 188

(c) 'Ideje ...-ni'  (it's time to) kifejezése:

ld 122, 184

It's time for them to start packing

 

(d) Sajátos eset: 'látok írni'/vezetni', stb.

Csak így:

It's light enough (for me) to...

 

There is enough light (for me) to, esetleg

 

I can see well enough to write/drive, stb.

 

(e) Durva felszólításban: 'Felállni!' Bár a Stand up! talán nem annyira durva, mint a magyar főnévi igenév lehet, mindenképp kerüljük.

ld 42, 43