III-2        "hogy-os" melléknevek I       Ü 63

A táblázat a magyar melléknév + hogy-os mondatoknak megfelelő It is + melléknév... kezdetű angol mondatokat, pl.

It's curious that I never remember such an easy name

aszerint vizsgálja, hogy a bennük használt angol mellékneveket milyen szerkezetek követhetik:

(1) that-es mondatok is, egyéb szerkezetek is
(2) that-es mellékmondatok nem, csak egyéb szerkezetek
(3) csak that-es mellékmondatok

 

Előzetes megjegyzések:

1. Az + indexű melléknevek egyéb helyen is megtalálhatók.

 

2. A megadott magyar fordítások nem a melléknevek fordításai; úgy adtuk meg azokat, mintha azok teljes hogy-os mondat részei volnának;
pl. a crazy magyarul őrült(ség) alakban van megadva:

It was crazy of him to criticize Dan

 

3. Ha másképp nem jelöljük, a fosztóképzős melléknevek ugyanúgy viselkednek, mint azok, amelyekből képezzük őket.

 

4. Ritkán előfordul, hogy az it's + melléknév + to-igenéven kívül az it's + melléknév + ...ing szerkezet is használható, pl.
It was nice talking to you az It was nice to talk to you mondat mellett, vagy az
It's useless complaining az It's useless to complain mellett; ezt a lehetőséget külön nem vettük fel a táblázatba.

 

5. A melléknév jelentésének függvényében a that-es mondat wh- kérdőszóval "bővülhet", pl:

'sima' that-es mondat

 

wh- kérdőszóval bővülő that-es mondat

It's interesting that she took it

de:

It's interesting why he took it

 

(Vigyázat: a wh- kérdőszóval bővülő that-es mondatban a that maga már nem szerepelhet: ...that why she took...)

 

(1) That-es mondattal vagy egyébbel állnak az alábbi (a), (b) és (c) pontokban felsorolt melléknevek

 

(a) Az alább felsorolt mellékneveket (annoying -- wrong) a következő négy féle szerkezet követheti:

 

(a1) that-mellékmondat:

It's annoying that I never remember her name

 

(a2) to-igenév:

It's annoying to do the same exercise over and over again

 

(a3) of + somebody [=részéről] + to-igenév:

It was so annoying of her to ask me my name a dozen times

 

(a4) for + somebody [=részére] + to-igenév:

 

It's annoying for Joe to have to watch Episode 88 for the 4th time

 

annoying

irritating

awful

lovely

bad+

nice+

curious+

odd+

disastrous

peculiar

disgusting

pleasing

dreadful

reasonable

embarrassing

remarkable

extraordinary

right+

funny+

sensible

good+

shocking

great+

strange+

helpful+

surprising

horrible+

understandable

irrational

wrong+

 

(b) Az alább felsorolt mellékneveket (cruel — silly) a következő három féle szerkezet követheti:

 

(b1) that-mellékmondat:

It's so cruel that they only feed the children once a day

 

(b2) to-igenév:

It's cruel to keep dogs in such a small flat

 

(b3) of + somebody + to-igenév:

It was really cruel of you to send them away like that

 

cruel+

polite+

fair+

selfish+

impolite+

silly+

just+

 

 

(c) Az alább felsorolt mellékneveket (advisable — worrying) a következő három féle szerkezet követheti:

 

(c1) that-mellékmondat:

It's advisable that the guests should lock all the doors

 

(c2) to-igenév:

It's advisable to lock all the doors

 

(c3) for + somebody + to-igenév:

It's advisable for the guests to lock all the doors

 

advisable

improper

alarming

interesting

amazing

justifiable

amusing

logical

appropriate

lucky+

astonishing

natural

awkward

necessary

compulsory

obligatory

crucial

pleasant+

depressing

possible

desirable

proper

disappointing

sad+

essential

satisfactory

fortunate+

satisfying

frightening

tragic

important

vital

impossible+

worrying

 

Megjegyzés: az imperative és urgent után to-igenév önmagában nem, csak
for + somebody + to-igenév állhat:

It's imperative for Eleanor to find a job before she has the baby

It's urgent for Eleanor to find a job before she has the baby

 

(2) Az alábbi melléknevek that-es mondattal nem, csak egyéb szerkezettel állhatnak:

 

(a) Az alább felsorolt mellékneveket (boring — unwise) a következő három féle szerkezet követheti:

 

(a1) to-igenév:

It's boring to have to watch the weatherman all day

 

(a2) of + somebody + to-igenév:

It's so boring of Kevin to talk about the weather all the time

 

(a3) for + somebody + to-igenév:

It's awfully boring for Ken to have to listen to the weather report

 

boring

crazy+

brave+

stupid+

clever+

unwise+

 

(b) Az alább felsorolt mellékneveket (careless — wise) a következő két féle szerkezet követheti:

(b1) to-igenév:

It's careless to ride a motorcycle without a helmet on

 

(b2) of + somebody + to-igenév:

It was so careless of you to drive at 150 on that slippery road

 

careless+

friendly+

dishonest+

honest+

foolish+

wise+

 

Megjegyzés: a kind után to-igenév önmagában nem, csak of + somebody + to-igenév állhat:

It's kind of you to have helped my children

2

(c) Az alább felsorolt mellékneveket (dangerous — useless) a következő két féle szerkezet követheti:

(c1) to-igenév:

It's dangerous to ride a motorcycle without a helmet on

 

(c2) for + somebody + to-igenév:

It'd be dangerous for you to drive so fast on that road  

 

dangerous

hopeless

difficult+

pointless

easy+

safe+

exciting

useful

hard+2

useless

 

(3) Az alább felsorolt valamennyi melléknevet csak that-mellékmondat követheti, egyéb szerkezet nem; pl.

It's apparent that she has no intention of working in an ice cream shop

apparent

evident

certain+

likely

clear+

obvious

doubtful+

probable