III-3 hogy-os” melléknevek II     Ü 63

A táblázat azokat a hogy-os (és nem hogy-os) mellékneveket mutatja be, amelyek I am... / You are... / He is... stb kezdetű mondatokban (pl. I’m curious to know why she said she hadn’t been in in the morning) használatosak, vagyis alanyuk személy.
Aszerint vizsgáljuk őket, hogy milyen szerkezetek követhetik a bennük használt angol mellékneveket:

 

(1) that-es mondatok is, egyéb szerkezetek is
(2) that-es mellékmondatok nem, csak egyéb szerkezetek

 

Előzetes megjegyzések:

1. Az + indexű melléknevek egyéb helyen is megtalálhatók.

2. A melléknév jelentésének függvényében a that-es mondat wh- kérdőszóval „bővülhet”, pl:

”sima” that-es mondat:

wh- kérdőszóval bővülő that-es mondat:

I was aware that she took it

I was aware why she took it

 

 (Vigyázat: a wh- kérdőszóval bővülő that-es mondatban a that maga már nem szerepelhet: ...that why she took...)
- A melléknevek használatával kapcsolatban természetesen segítséget adnak az angol magyarázó szótárak példamondatai is

ld még 171

(1) Vannak melléknevek, amelyek állhatnak that-es mondattal is, valamint egyébbel is; ezeket az (a), (b) és (c) pontok alatt soroltuk fel.

(a) Az alább felsorolt mellékneveket a következő három féle szerkezet követheti
(vigyázat: a melléknevek egy részénél az egyes szerkezetek között JELENTÉSBELI KÜLÖNBSÉGEK lehetnek):

 

·         that-es mondat:
She was afraid that she’d fall off

·         to-igenév:
She’s afraid to go up the ladder

·         elöljárós szerkezet:
She’s afraid of all kinds of reptiles
She’s ashamed of her old, out-of-date clothes

 

Ha az értelem úgy kívánja, az elöljárót inges alak is követheti, pl.

She’s afraid of falling off the ladder
He was ashamed of having deceived them

Ennek az inges alaknak him ill. his szóval kifejezett saját alanya is lehet, feltéve persze, hogy az nem azonos a főmondat alanyával

ld még 75

She is afraid of little Hilary(‘s) falling off the ladder
Hilary’s mother was ashamed of her son wearing second-hand clothes

afraid

of

grateful

for

alarmed

at/by

happy

about/for

amazed

at

honoured

at/by

angry

with; about/at

hopeful

about/of

annoyed

about/at

interested

in

anxious

about/for

irritated

with/by

ashamed

about/of

keen

on

astonished

at

pleased

about

certain+

about/of

proud

of

concerned

about

relieved

about/at

content(ed)

for/with

sad+

about/at

curious+

about

satisfied

with

delighted

at/with

scared

about/of

depressed

about/at

shocked

at

disappointed

about/at

sorry

about/for

disgusted

at/with

sure+

about/of

dissatisfied

with

surprised

at

excited

about/at

suspicious

about/of

frightened

of

thankful

to; for

furious

about

upset

about/at

glad

about/of

 

 

 

(b) Az alább felsorolt mellékneveket a következő két féle szerkezet követheti:

 

·         that-es mondat:
Ivan was aware that it was much too late

·         elöljárós szerkezet:
Ivan was aware of the problem 
He was aware of the problem becoming more and more acute

(az inges alakról ld a fenti (1)(a) pontot)

 

aware

of

doubtful+

about

confident

about/of

positive

about

conscious

of

unsure+

about

convinced

about/of

worried

about

 

(c) Az alább felsorolt mellékneveket a that-es mondaton kívül csak to-igenév követheti:

You were really cruel that you treated  her like that

You were really cruel to treat her like that

 

cruel+

lucky+

determined

polite+

impolite+

unlucky+

 

(2) Vannak melléknevek, amelyek that-es mellékmondattal nem, csak egyéb szerkezetekkel állhatnak; ezeket soroljuk fel az (a) - (e) pontban.
Vigyázat: a melléknevek egy részénél az egyes szerkezetek között JELENTÉSBELI KÜLÖNBSÉGEK lehetnek.

 

(a) Az alábbiak állhatnak to-igenévvel és for him + to-igenévvel: az egyes melléknevek mellett csak a szerkezet azonos, az értelem teljesen eltérő:

ld még 132

She’s difficult to teach
She’s difficult for Victor to teach
de She’s eager to teach
She’s eager for Victor to teach

 

difficult+

impossible

eager

ready

easy+

pleasant+

fit

unpleasant

hard+

 

 

(b) to-igenévvel és (ritkábban1) inges alakkal állhatnak:

She must be brave to stand on that rock in such a storm
You’re brave standing on this rock in this storm

brave+

nice+

dishonest+

odd+

friendly+

quick

funny+

selfish+

fair+

silly+

good+

slow

honest+

strange+

horrible+

stupid+

just+

unwise+

kind+

wrong+

 

1 inges alakot a konkrét helyzetekre vonatkozók vehetnek maguk mellé, ld pl a fenti mondatokat: bátor vagy, HOGY ITT állsz szemben ezzel: bátor dolog, HOGY/HA ide állsz

- Minden fokozható melléknevet követhet to-igenév, ha a melléknevet a too vagy az enough módosítja;

ld 132

 

(c) to-igenévvel és elöljárós szerkezettel, illetve (elöljárós) inges alakkal állhatnak

You were quite clever to pass on the information to him
She’s very clever with her hands

 

foolish+

for

right+

in

helpful+

(in)

wise+

in

 (az inges változatról ld a fenti (1)(b) pontot)

 

(d) to-igenévvel, elöljárós szerkezettel, valamint (elöljárós) inges alakkal állhatnak

Be careful not to break it
Be careful (about) opening the bottle

 

careful1

(about/with)

hesitant

about

crazy+

(about)

impatient

with

embarrassed

(about/at)

prepared

for

fascinated

at/with/by

reluctant

about

fortunate+

(in)

 

 

 

1 (Jobbára felszólító) BE után a careful állhat that-es (sőt, wh- kezdetű) mellékmondattal is:

Be careful (that) you don’t slip

Be careful (that) how you come down

(e) (elöljárós) inges alakkal

I’m quite bored (with) sitting here all day waiting for him

bored

(with)

fussy

about

busy

(with)

guilty

(of)

careless+

(about)