17 célhatározás

(1) A cselekvés célját különféle eszközökkel – elöljáróval, igeneves szerkezettel, valamint (célhatározói) mellékmondattal – fejezhetjük ki:

 

(a) For elöljáróval:  '-ért', '-ra', 'kedvéért', 'érdekében'

Egy sörre / Egy beszélgetésre / Az értekezletre  jöttem  Þ
I've come for a pint (of beer) / for a chat / for the meeting

Uram, a késemért jöttem  Ê

Pénzért dolgozik?   Ê

I've come for my knife, sir

Does he work for money?

 

Inges alak nem állhat olyankor, ha egyszeri cselekvés konkrét céljáról van szó, nem helyes tehát: We have come for drinking. Ilyenkor csak főnevet használhatunk.

Általános cél megjelölésénél használható az inges alak is:

A corkscrew is used for opening bottles

 

(b) Igeneves szerkezettel:

Sört inni [sörözni] / Beszélgetni  jöttem   Þ
I've come to have a pint (of beer)  /  to have a chat

 

Akkor használhatjuk, ha a két alany ugyanaz: 'ÉN jöttem, hogy ÉN igyak'

I went home at 4 to have an hour's rest before the meeting
[cselekvő (aki hazament) = én] [cselekvő (aki pihen) = én]

 

(b1) Az egyszerű to igenéven kívül használatos a határozottabb

in order + to-igenév,  és a  so as + to-igenév:

 

Mr Toth bought a cellular phone in order to communicate easily with his clients

Mr Toth bought a cellular phone so as to communicate easily with his clients

 

- Az  in order to / so as to  tagadó formája  in order NOT to / so as NOT to (a sima NOT to ritkábban használatos).

 

(c) Azonban muszáj mellékmondatot használni, ha a két alany nem ugyanaz:

 

I went home at 4 so that Dora could iron my shirt before the meeting
[cselekvő (aki hazament) = én] [cselekvő (aki  vasal) = nem én]

 

Létezik a so that mellett két másik forma:

(c1)  A so that-nél közvetlenebb: so

Mum has given him the car so he can take Martha for a ride
(
Why did the wolf have such a big mouth?)
So he could eat Little Red Riding Hood more easily

(c2) A so that-nél hivatalosabb: in order that

Mr Eckersley gave Professor Brandt a lift to the conference in order that he would be in time to deliver his speech

 

A mellékmondatban többnyire szerepel egyalakú segédige:

- Amikor a főmondat igéje jelen idejű, akkor a can, will használatos  (ritkábban a may).

- Ha a főmondat igéje alapmúlt vagy múltimúlt, a mellékmondatban could, would szerepel (ritkábban should és a might).

Ld 16, 203, 98; 18, 204, 160, 112

- Tagadó értelmű mellékmondatban a do illetve did is előfordul:

Dora went home early so her father didn't have to cook the dinner

 

Megjegyzés

Az ilyen mondatokban a so és a so that másik jelentése miatt - 'így tehát', 'ezért, 'úgyhogy' - kétértelműség állhat elő:

Sonia took a map with her so that she could find her way

 

(2) A 'nehogy', 'hogy ne' kifejezése

 

A 'nehogy', 'hogy ne' jelentést leginkább a fenti szerkezetekkel fejezhetjük ki (tagadó formában).  Bizonyos esetekben e tagadó alak helyett használható a to avoid (azonos alanynál), valamint a to prevent, to stop (két különböző alanynál):

 

Sylvia crossed to the other side so she wouldn't meet Aunt Mathilda
Sylvia crossed to the other side to avoid meeting Aunt Mathilda
'King' carefully wrapped the box to  prevent/stop  the cake from being squashed

 

A brit angolban "laza" stílusban ilyenkor az in case is használatos:

The pigs must be killed in case the epidemic spreads

 

(Az in case fontosabb használatát ld még 44)

Ugyanezt jelenti a régies, hivatalos lest:

The pigs must be killed lest the epidemic (should) spread

Megjegyzés:

A (just) in case kifejezés jelentése a leggyakrabban 'arra az esetre, ha...', 'hátha'.

I'm here (just) in case something happens
Insure the house in case there's a fire
Insure the jewels in case they get stolen

He took his overcoat in case it rained

 

Típushiba az 'arra az esetre, ha' mintájára alkotott in case if; helyesen tehát: in case.

Vigyázat: a case szó ezenkívül még egyéb módokon is használatos:

a. in case of <főként feliratokban> = if there is helyett; ...esetén, (abban az esetben,) ha...van:

In case of  fire  break glass

In case of  emergency  break glass

b. in the case of:

This is true in the case of Hungary

 

(3) A go shopping, go roller-skating szerkezetekben az inges alak szintén célt fejez ki.

ld 76