112 might

A might egyalakú segédige (ld 28), ebből következően harmadik személyben nem kap -s ragot, nem tehető múlt időbe, nem állhat együtt másik egyalakú segédigével, mindig pőreigenév követi (ld 146) és mindig ő tölti be a funkcióige szerepét

(ld 46).
Tagadó alakja might not (ritkán és csak a brit angolban mightn't).

 

Használatai

(1) Lehetőség, valószínűség kifejezésére

 

Ez a might leggyakoribb használata

18, 98, 119

Jelentése ilyenkor a may-éhez hasonló, de annál valamivel bizonytalanabb lehetőséget fejez ki: 'az is lehet, hogy...', 'elképzelhető, hogy...'

 

(a) Jelenre vonatkozó lehetőségek, valószínűség latolgatásakor, pl.:

[párbeszéd:]

A: Have you seen Jake?

 

B: He might be in the attic

[párbeszéd:]

A: I wonder what Julia's doing?

 

B: She might be waiting for the rain to stop

 

A might használatos but-tal kötött ellentétes mondatok első felében, pl.:

You might think I'm crazy, but it WAS a UFO

 

(b) Have-es igenévvel (ld 57), múltra vonatkozó lehetőségek, valószínűség latolgatásakor, pl.:

Where's Tim?  He might have missed the bus.  Or he might have overslept.

 

(c) Tagadása

Jelentés szempontjából a might tagadásának módja a may-ével egyezik meg és eltér az egyalakú segédigék többségének tagadási módjától: a not ugyanis nem az egész igei kifejezést tagadja, hanem csak a might-ot követő igei kifejezést

(bővebben ld 98).

Tehát:

might = 'lehet, hogy...', might not       ¹ 'nem lehet, hogy...,'          hanem
= 'lehet,hogy nem...'!

Példák:

She might not find her way to the station
You might not have understood what I said

 

(2) Feltételes mondatokban

ld 44

(a) Csak  have-es igenévvel (ld 57), if3 típusú feltételes mondatok főmondatában, feltételes lehetőség kifejezésére (az if-es mellékmondat el is maradhat):

Andrea might've become a pianist (if she had practised every day)

 

Az ilyen mondatok olykor félreérthetők - ha a szituáció nem egyértelmű - aszerint, hogy feltételes, vagy "latolgatós" értelemben szerepel-e bennük a might. Pl. a They might've been killed in the accident mondat jelentése lehet: 'Meg is halhattak volna a balesetben' vagy 'Lehet, hogy meghaltak a balesetben'

 

Ezt a szerkezetet gyakran használjuk bíráló megjegyzésekben is, pl.:

You might've switched the TV off before you went to bed

 

(b) Pőreigenévvel használható tanácsadásra, kérésre, noszogatásra, pl.:

You might try asking the police for help
You might get me a bottle of gin on your way home
You might pick up those cigarette-ends from the floor

ld még 43

 

(3) Might as well

 

Gyakran használatos szólásforma a may/might (just) as well szerkezet. Beletörődést fejez ki valamely nem túl kívánatos cselekvésbe, pl.:

It's getting dark, we may (just) as well stop playing

It's getting dark, we might (just) as well stop playing

[szó szerint: "...abba is hagyhatnánk a játékot"]

bővebben ld 98

Ebben a szerkezetben csak a might (a may nem!) kifejezhet 'mintha', 'akár' jelentésű feltételes hasonlítást is, kritikus hangnemben, pl.:

It's ever so boring here - we might as well be in Siberia

 

(4) Might a may múltidejeként

 

(a) A might nem tehető múltidőbe, azonban kötelezően áll a may helyett függő beszédben, pl.:

Fiona asked if she might leave earlier

ld 47, 48, 98

(b) Célhatározói mellékmondatban
A could-hoz hasonló szerepben, de annál lényegesen ritkábban előfordul a might múltra utaló célhatározói mellékmondatokban, pl.:

She moved a bit nearer, so that the old man might hear her better

ld 17