18 could

A could egyalakú segédige ( ld 28). Szófajából eredően:

- harmadik személyben nem kap -s ragot
- nem tehető múlt időbe
(ő maga azonban olykor a can múlt-alakjaként használatos; ld még 16)
- nem állhat együtt másik egyalakú segédigével
- mindig pőreigenév követi (ld 146)
- mindig ő tölti be a funkcióige szerepét (ld 46).
Tagadó alakjai a couldn't és a could not. Kiejtéseiről ld 51.

 

 

(I) Önálló could

Önálló couldról beszélünk, ha a could nem a can múlt-alakjaként szerepel. Ez a használata lényegesen gyakoribb. Jelentése ilyenkor feltételes tartalmú: '...-hatna', 'tudna', 'képes lenne', 'szabad lenne'.

 

Legfontosabb használatai:

 

(1) Udvarias kérésekben és engedély kérésekor (a can-hez hasonlóan, kérdő formában, de ez annál árnyaltabb, udvariasabb, ld 16). Ilyenkor általában a please szó, a partner neve, esetleg mind a kettő szerepel a mondatban. Pl:

Could you please come here a second?
Do you think you could pick me up after work, Bob?
Could I possibly use your car tonight?

 

 Használhatjuk továbbá tanácsadáskor, finomabb noszogatáskor, pl:

You could go to the police and tell them everything
You could pick up those cigarette-ends from the floor

ld még 43

 

(2) Feltételes mondatokban

ld 44

(a) If2 típusú feltételes mondatok főmondatában, feltételes képesség és engedély kifejezésére használjuk (az if-es mellékmondat el is maradhat):

Andrew could play much better (if he practised every day)
(If the children weren't so noisy,) they could stay up longer

 

(b) Have-es igenévvel (ld 57), if3 típusú feltételes mondatok főmondatában, feltételes képesség és engedély kifejezésére használhatjuk (az if-es mellékmondat itt is elmaradhat):

Andrew could've played much better (if he had practised every day)
(If they hadn't been so noisy,) they could've stayed up longer

 

(3) Lehetőség, enyhe valószínűség kifejezése

 

(a) Legfőképpen a be igével, jelenre vonatkozó találgatáskor, lehetőségek latolgatásakor (ld 98, 112, 119)

[párbeszéd:]

A: Where are my glasses?

 

B: They could be under the paper

 

(b) Ugyanez have-es igenévvel is lehetséges múltra vonatkozó találgatáskor, lehetőségek latolgatásakor (és ilyenkor már nemcsak a be igével), pl.:

I wonder where Timothy is. He could've missed the bus

Az ilyen mondatok olykor félreérthetők - ha maga a szituáció nem egyértelmű - aszerint, hogy feltételes, vagy "találgatós" értelemben szerepel-e bennük a could. Pl. a They could've had an accident mondat jelentése lehet:

Balesetet szenvedhettek volna vagy Lehet, hogy baleset érte őket

 

(II) A could a can múlt-alakjaként

A could történetileg múltideje a can-nek, a mai angolban azonban főként önálló használata van, és csak bizonyos esetekben használható a can múltidejű megfelelőjeként:

 

(1) "Ing-pótló" értelemben, egyes olyan igék mellett, amelyek inges időkben nem használhatók (ld 16). Ilyenkor magyarra nem fordítjuk. Pl.:

He could see a strange light in the corner

 

(2) Célhatározói mellékmondatokban, pl.:

I gave her a key so she could come in any time

ld 17

(3) A can többi funkciójában többnyire csak tagadáskor használható, de ilyenkor is főként valamilyen múltra utaló határozóval, pl.:

She couldn't sing in tune when she was ten
(Állító alakban - Tisztán tudott énekelni tíz éves korában - a could helyett inkább a be able to-t használjuk: She was able to sing...)

A Könnyen le tudtam tenni az autóvezetői vizsgát mondat tehát, mely múltbeli képességet fejez ki, nem lehet: I could pass the driving test easily, mert abban (az egyébként helyes) mondatban a could önálló, elsődleges jelentése jelenik meg: Könnyen le tudNÁM tenni... . Helyette több más lehetőség közül választhatunk:

I was able to pass / I managed to pass / I succeeded in passing...

 

Hasonlóképp kerüljük az állító could-ot múltbeli engedély kifejezésére. A Zolika mindig dohányozhatott az ágyban mondat félreérthető lenne így: Zolika could always smoke in bed (jelentheti azt is, hogy '...bármikor dohányozHATNA...'); ezért jobb helyette a Zolika was always allowed to smoke in bed változatot használni.

 

(4) Kivált kérdésben kerülendő a 'tudott' és 'szabad volt' értelmű could, hiszen a fentiek értelmében az többnyire kérés szerepű. A Ki tudtad nyitni az ajtót? kérdés tehát nem lehet Could you open the door?, mivel ennek jelentése kb.: 'Ki tudnád nyitni / Lennél szíves kinyitni az ajtót?' Helyette ismét egyéb kifejezések közül választhatunk, pl.:

Did you manage to open the door?

 

A can hiányzó alakjait pótló kifejezésekről bővebben:

ld 157

(5) Kötelezően could áll a can helyett függő beszédben, ha a főmondat (említő mondat) alapmúltban vagy inges múltban áll, pl.:

Laurence knew I could ski better
He was thinking about how he could escape from prison

ld 47, 48

Megjegyzések:

- A függő beszéd couldja gyakran nem egészen egyértelmű: nem tudhatjuk, hogy a can "egyeztetett" múlt-alakjaként, vagy "önállóan" szerepel-e. Például az utóbbi mondat jelentése '...hogyan tudNA megszökni..' is lehet. Valójában a két jelentés között nincs zavaróan nagy különbség.

- Az önálló could és a múltidejű could együtt is szerepelhet if2 típusú feltételes mondatban, és ilyenkor látszólag kettejük funkciója és jelentése megegyezik, pl.:

She could buy a car if she could drive

 

Valójában csak az első could önálló ('tudna' jelentésben), míg a második a can múlt-alakjaként szerepel (hiszen az if2 feltételes mellékmondatban múlt időt kell használni). A második could fordított szórenddel is állhat a mondat elején, és akkor az if nem szerepel:

Could she drive, she could buy a car.

 ld 44