146 pőreigenév (Bare infinitive)

(1) Meghatározása, fajtái

A pőreigenév nem más, mint a to nélküli (főnévi) igenévi alak.
Az egyszerű pőreigenév azonos az alap-, azaz szótári alakkal:
pl.: take [a szótárban így:] 'vesz'.
A pőreigenév azonban nemcsak egyszerű, hanem összetett is lehet; azonkívül azt sem mondhatjuk, hogy mindig a magyar '-ni' végű igenévnek felel meg, mivel:

- sokszor a -'ni' igenévnek sem pőreigenév, hanem a to-igenév felel meg (és sokszor egészen más):

Pl. a 'menni akarok' csak I want to go lehet, pőreigenév nem;

Pl. a 'láttam őket bejönni' lehet inges alak is:

I saw them coming in,

                                                   pőreigenév is:

I saw them come in

E kettő különbségéről ld 39

Az angol pőreigenévnek létezik három, a magyarban ismeretlen alakja:
- Az inges ("folyamatos") pőreigenév: be taking
- A have-es ("perfekt") pőreigenév: have taken
- A have-es inges ("perfekt folyamatos") pőreigenév: have been taking

A négy típus közül kettőnek létezik passzív változata; ez további alakokat jelent.

 

(2) A pőreigenevek táblázatban

 

aktív

passzív

"sima"

1. TAKE

5. be taken

inges

2. be taking

6. be being taken

have-es

3. have taken

7. have been taken

have-es-inges

4. have been taking

8. have been being taken

 

Az egyes igenévi alakoknak még megközelítő fordítása sem adható meg, hiszen magyarul még a take és a to take sem különül el.
Az apró betűs alakok igen ritkák.

 

(3) Hol fordulnak elő a "sima" pőreigenevek?

(a) Egyalakú segédigék után, pl.:
Mary may come back any time now
We must finish this by February
The chairman may take stricter steps from now on

ld 28, valamint az egyes segédigék szócikkeit

 

(b) (Ha)d better / (Ha)d best után

I think you'd better go now

ld 156

(c) Let (ld 52) és a make után

Let me finish this first
They made him pay for the damage

A műveltető make passzív alakja nem pőre-, hanem to-igenév:

He was made TO pay for the damage

ld 125

 

(d) Pőreigenév (és nem to-igenév) áll a hear, see stb. érzékszervi igék után:

 I saw them come in (noha magyarul: 'láttam őket bejönni')

ld 39

(e) Why után:

Why worry?

ld 202

(f) Rather than után:

Rather than go to the police, he began investigating on his own

 

(g) Nem to-igenév, hanem pőreigenév áll olyankor, amikor két igeneves szerkezetet a következő szavak kapcsolnak össze:  and, or, but, pl.:

Sheila started to shout and Æ swear                  [nem: and to swear]
Would you prefer to go out tonight, or stay in?              [nem: or to stay]

(4) Hol használatosak az összetett pőreigenevek?

Valamennyien egyalakú segédigék után: másutt nem is fordulnak elő.
Itt a may, must, should segédigéken mutatjuk be őket.

 

- They may be taking the most important decision in their lives now
 

Figyeljük meg az igeidőt a rokon jelentésű mondatban:

It's possible that they are taking (!) the most important...
azaz: it is possible that they are taking Þ they may be taking

[inges jelen]

- If it's 2 pm, they must have taken their decision by now
 

Figyeljük meg az igeidőt a hasonló jelentésű mondatban:

It's probable that they have taken (!) their decision now

azaz: it is probable that they have taken Þ they must have taken

[múltjelen]

ld 57

- Heavens, they must have been doing this exam for over three hours
  

Figyeljük meg a rokon mondat igeidejét:

I think they've been doing this exam for over three hours

azaz: it's probable that they have been doing Þ they must have been doing

[inges múltjelen]

ld 57

- Any of the exams may be taken at any time during the course
 
Some of their decisions should have been taken by the chairman

ld 57

(5)  To-igenév és pőreigenév egyaránt állhat:

(a) A help igével:

Little Nellie helped Mum (to) find the lost puppy

(b) Amikor két igeneves szerkezetet a but, except, than kapcsol össze:

There was nothing left to do but/except (to) cry