202 why?

(1) A why jobbára kérdőszói szerepű, kötőszóként használata korlátozott; jelentése: 'miért?', ritkábban: 'amiért'.

Míg angolul is létezik

'Hol van?'

('Ott van,) Ahol hagytad'

párhuzam,

 

Þ Where is it?

Þ It's where you left it

 

 

nincsen

'Miért jött?' 'Amiért tegnap' párhuzam.

 

Ilyenkor körülírást kell használnunk:

Þ Why has he come? Þ For the same reason as yesterday

ld még 93

A why ugyanakkor mégis kötőszó a reason szó után (194), valamint a that's why és a Why... is... kiemelő szerkezetekben (Why I dislike modern art is the following: ...)

ld 133

(2) A why + pőreigenév kérdésben nem valódi kérdés.

 

(a) Állító alakban: 'nincs értelme' jelentésű:

Why pay more? Buy Shusters Shoeshine!

 

(b) Tagadó mondatban javaslatot tehetünk vele:

Why not buy some Shusters for a change?
[= Why don't we buy..., Let's buy...]

ld még 177

(3) A why to még lefokozott kérdésként (ld 97) sem létezik, vagyis ez a két szó nem kerülhet egymás mellé. Nemcsak művek címében nem fordulhat tehát elő - 'A Miért szeressük felebarátunkat' cím csak így hangozhat: Why we/you should love our/your neighbour, nem pedig: Why to...? -, de itt sem: 'Megmondtam nekik, hogy miért kell meghámozni előbb' Þ I told them why they should peel it first.
- Vigyázzunk: a (2)(a) pontban is látott Why + pőreigenév szerkezet nem helyettesíti e hiányzó why to-t, hiszen míg a nem létező to-s változattal éppen hogy indokolni kívánnánk, miért tegyünk valamit (A 'Miért vásároljunk dobozos tejet?' mondat Why to... nem lehet, csak: Why should we buy milk in cartons?), a pőreigenes változat le kíván beszélni róla, s esetleg valami másra rábeszélni:
Why buy milk in cartons?.

 

(4) A 'miért', 'mi célból' célhatározói (ld 17) jelentést gyakran a what... for? kérdőelemmel adjuk át: What did you that  for?  What did you come for?
Az okhatározói miért persze csak why lehet, what... for? nem:

Why must I have this bad toothache?