33 elöljáró: hátuljáró

(1) Magyarul a ragok is, a névutók is a főnév után állnak, az angol elöljáró viszont megelőzi a főnevet:

a hóban, hó alatt Þ in the snow; below/beneath/under the snow

Az elöljáró mégis néhány esetben elhagyja a főnevet (főnévi szerkezetet) vagy névmást, amelyhez tartozik.

A 'kivel?', 'ki mellett?' párnak pl. nem felel meg hasonló angol szópár;

a 'Kivel mentél?' 'Ki mellett álltál?' mondatokban a kérdőelem és az elöljáró elkerül egymás mellől:

 

 

Þ Who did you go with?

 

Þ Who did you stand next to?

 

A szócikk ezeket az eseteket tekinti át: amikor az elöljáró  (2) kötelezően jár hátul; (3) ajánlottan, de nem feltétlenül válik el főnevétől / névmásától.

 

(2) Az elöljárónak kötelező hátul járnia

(a) Passzív szerkezetben

ld 138

She was laughed at all the time
(nem lehet: At her was laughed)

 

- Stílustól vagy egyéb tényezőtől függetlenül az elöljáró csak hátul járhat.

 

(b) Utó-jelző mondatokban (ld 194), ha ezekben that / who / zéró a névmás:

The book you told me about is now available

The book you spoke about is now available

 

- A which / whom névmások után (amelyek csak a választékos, illetve írott nyelvben használatosak) választhatunk a két lehetőség közül:

The knife which the prosecution referred to cannot be the defendant's
The knife to which the prosecution referred cannot be the defendant's

(c) Felkiáltó kérdésekben

ld 40

Szórendjüket ne tévesszük össze a kérdőszavas kérdésekével

ld 89

What a mess you left your room in!

(d) Olyan igeneves szerkezetekkel, amelyek (nehézséget  és/vagy  kellemességet jelentő) melléknév vagy főnév bővítményei

ld 132

Theresa is (not) easy to work with

Theresa is (not) difficult to work with

Theresa is (not) impossible to work with
Theresa is (not) pleasant to work with

Theresa is (not) easy get on with

Theresa is (not) difficult get on with

Theresa is (not) impossible get on with

Theresa is (not) pleasant get on with
Theresa's footballer brother is (not) pleasant to look at

Theresa's footballer brother is (not) a pleasure to look at

 

(3) Gyakorlatilag mindig hátul jár az elöljáró

 

(a) Kérdőszavas kérdésekben

ld 89, 91

Who did you talk about?

Who did they laugh at?

Who did you go with?

Who did you stand next to?

                                                                                                                                       (ld az (1) pontot)

Az ilyen hátuljáró elöljáró a (who és ritkábban a what) kérdőelemmel együtt önálló kérdésként is szerepelhet:

A. Sarah's talking            B. Who to? = Who is she talking to?
A. I've bought a scooter                               B. What for? = What did you buy it for?
                                                      

(a1) A hivatalos, pedáns stílusban elképzelhető:

On what does the final outcome of the elections depend?

 

Bizonyos elöljárós igéknél azonban stílustól függetlenül hátul jár:

A look at igéből pl. soha nem lehet: At what... look?

 

(a2) Ritkán előfordul másrészt, hogy a köznapi stílusban sem választjuk el az elöljárót:

At which point did she say it was enough?
At what time are they arriving?

Ezeket célszerű így, egészben kérdőelemnek tekinteni:

ld 91

(b) Kiemelő szerkezetben

ld 133

This is what we spoke about
That was the woman they laughed at
That's just what I'm not sure of

 

(c) To-igeneves szerkezetben

ld 185, 193

Bloomingdale must be a dreadful place to live in  

Bloomingdale must be a dreadful place to go to school in  
szó szerint: ...élésre illetve ...iskolába járásra

 

(c1) Ennek speciális esete a 'van miről/mivel...'; 'nincs miről/mivel... ' típusú mondat:

Teri and Rudi have really nothing to talk about

Teri and Rudi have really no topic to talk about
I've got nothing to open it with

I've got no tool to open it with
(A pedáns, könyvszagú stílusban a ...with which to open it is elképzelhető).

 

(4) Soha nem kerülhet hátuljáró helyzetbe a during; mondhatjuk, hogy

Which battle was the general killed in? 

de csak így mondhatjuk:

During which battle was the general killed?

(5) A hátuljáró elöljárók nem használhatók gyenge alakban

ld 51

Where were you ringing from (yesterday)?

(A from elöljáró itt kötelezően erős ejtésű: /fr m/)