31 elég

Angolul az elég-nek két dolog felel meg; ezek jelentése, használata eltérő.

 

(1) Az 'elegendő' vagy 'eléggé' jelentésű enough

Állhat (a) főnévvel, (b) melléknévvel, (c) melléknévvel + főnévvel, (d) határozószóval, (e) önállóan, határozóként.

 

(a) A sorrend: a magyarnak megfelelően enough + főnév

számszerű és nemszámszerű főnévvel egyaránt állhat; névelőféle:

ld 130

elég eszkimó/fóka  Þ enough Eskimos/seals; elég só/pénz  Þ enough salt/money

Ha konkrét, ismert dologból van elég, az enough of is használható:

Is there enough of the low-fat milk for Aunt Pauline?

 

Vigyázat! Az enough nem használható állítmányként akkor, ha az alany főnév:

a Nem elég a fóka/ nem lehet
The seals aren't enough illetve The salt isn't enough.

 

Ilyenkor értelemszerűen vagy a have igét, vagy a there+be szerkezetet (ld 183) kell használnunk jelzői enough-fal:

There aren't enough seals  We haven't got enough seals

 

Ugyanígy a nemszámszerű salt esetében: nem elég az X   Þ  nincs elég X Þ

There isn't enough salt  / We haven't got enough salt

 

Ha azonban az alany névmás, a fenti szerkezet mégis helyes (innen csengenek jónak a fenti hibás mondatok):

It will be enough

That was more than enough

This is clearly not enough

 

- a főnév az enough mellől elmaradhat: 'elég', 'eleget'

Hoztál eleget? Þ Did you bring enough? esetleg: Þ ...enough of it?
vmiből sosem (lehet) elég Þ you can't have enough of sg

Két kifejezés:

Ami sok, az sok Þ

Enough is enough

 

Elegem volt...-ból Þ

I've had enough of...

 

Régebbi, pedáns, hivatalos szövegben a főnevet követheti is az enough:

This behaviour is proof enough that the person in question will never conform to the norms of society again

Ritkán előfordul még ugyanebben a merev stílusban: money enough (enough money helyett) és fool enough (enough of a fool helyett)

 

(b) A sorrend a magyartól eltérően: melléknév + enough

elég gyors Þ quick enough,  elég sós Þ salty enough

- Magyar gondolkodással szokatlannak tűnhet az enough használata az ilyen kérésekben:

 Would you be kind enough to...

 

- Általában akkor használjuk, ha meg akarjuk mondani, hogy valami milyen szempontból, mihez elég:  melléknév + enough (for sy) to

Helen elég tapasztalt ahhoz, hogy bizalmunk legyen iránta Þ
Helen's experienced enough for us to have trust in her

 

(c) Ha a melléknév mellett főnév is áll, a sorrend: melléknév + enough + főnév

Nincs elég nagy autója Þ She hasn't got a big enough car
Nincs elég jó látása Þ She hasn't got good enough eyesight

 

- Ha meg akarjuk mondani, hogy valami milyen szempontból, mihez elég, a következő szerkezetet használhatjuk:

melléknév + enough + főnév (for sy) to

Nincs elég nagy autója ahhoz, hogy az egész családot felpakolja Þ
She hasn't got a big enough car to fit the whole family in

 

(d) A sorrend a magyartól eltérően: határozószó + enough

elég gyorsan Þ quickly enough

elég sósan: Þ pl.: using enough salt (hiszen ha a sós Þ sósan képzés nem automatikusan salty Þ saltily, akkor az elég sósan sem: saltily enough).

 

(e) Az enough önállóan, határozóként is állhat, 'eleget' jelentésben. Pl.:

eleget  alszik/dolgozik/gyakorol/tornázik Þ  sleep/work/practice/work out enough

 

Nem adható rá azonban szabály, hogy ennek az elég-nek mi felel meg angolul;
az enough + ige nem mindig jó; sokszor át kell alakítani a szerkezetet:

Eleget vagy a szabad levegőn? Þ Do you spend enough time outdoors?
Ma már eleget tévéztél Þ You've watched enough TV for today
Éppen eleget látom a munkahelyen Þ I see (quite) enough of him in the office

A fenti sleep/practice  enough helyett is gyakoribb: get enough  sleep/practice

 

(2) Amikor a magyarban az elég szó után melléknév is, főnév is áll (pl. 'elég gyors busz'), a szerkezet kétértelmű, és a fordításban az 'elegendő' jelentésű enough (pl. enough buses) és az 'eléggé' jelentésű enough (fast enough) egyaránt szóba jöhet. Figyeljünk tehát a különbségre:

BKV complain that they don't have fast enough buses
BKV complain that they don't have enough fast buses

 

Ilyen módon kétértelmű volt az (1)(c) pont Nincs elég nagy autója mondata is:

vagy: 'elég(gé) nagy' + 'autója', vagy 'elég' + 'nagy autója', azaz:

She hasn't got a big enough car vagy She hasn't got enough big cars

 

(3) Az 'elég(gé)' szóval fordítható egyéb kifejezések

 

(a) Négy szó is említhető itt;  bár a köztük lévő különbségek árnyalatnyiak és mindegyikük fordítható az 'elég(gé)' szóval is, pontosabb megfelelőik is vannak; az alábbi sorrend talán az "intenzitás-fokot" tükrözi:

fairly (Ha valami "fairly good", nem igazán lelkes a dicséret)
pretty
rather

(A rather ugyan lehet 'túl(ontúl)' jelentésű is, mégsem csak negatív dolgokra lehet használni, ld 148)

 

Elég meleg van itt Þ It's rather/fairly/quite/pretty hot in here
Ha azt akarjuk mondani: Nincs itt elég hűvös [ti. vmilyen célra], akkor
 Þ  It's not cool enough here
Elég meglepő volt azok között az alakok között látni Þ
It was  pretty/quite/rather  surprising to see him with those characters

 

Az a(n) névelővel kapcsolódva a fenti négy szó másként viselkedik; részletesebben

ld 148

Van:  a fairly/pretty/rather/quite cold day , de nincs: fairly/pretty a cold day,
csak: rather a / quite a cold day

 

(b) A fenti négy szó a leggyakrabban melléknevekkel és határozószókkal áll.

(Az eddigi példák mellékneveket tartalmaztak.)

- Határozószóval:

She reacted fairly nervously

She reacted pretty nervously

She reacted quite nervously

She reacted rather nervously

 

-A quite és a rather főnevekkel is állhat:

I'm afraid I'm in quite a hurry

I'm afraid I'm in rather a hurry
It's rather a pity that you can't join us tomorrow
(A melléknév + főnév kapcsolatokkal ellentétben ilyenkor csak a rather/quite a + főnév szerkezet létezik, az  a rather/quite + főnév nem.)

 

- A rather és a quite állhat bizonyos igékkel:

The news quite upset her

The news rather upset her

 

Ha az ige jelentése fokozható (pl. enjoy, hope, like, want, wish), akkor a quite jelentése 'meglehetősen'; ha az ige nem ilyen (pl. agree, think, understand), akkor a quite azt jelenti: 'egészen, teljesen'.

 

- A rather és a quite állhatnak a like 'mint' szóval:

It was quite like a defeat

It was rather like a defeat