130 névelőfélék (Determiners)

A névelőfélék a névelőkhöz hasonló szerepűek, a főnév előtt állnak, s a főnév által jelölt dolgok körét befolyásolják ("determinálják") azzal, hogy meghatározottságra, mennyiségre, stb. utalnak. A legtöbb névelőféle kölcsönösen kizárja egymást, azaz egyszerre nem jelenhetnek meg a főnév előtt. A magyarral ellentétben, ahol sokszor használunk névelő nélküli főnevet (pl. 'vegyél levest', 'apám tanár') az angol főnév előtt rendszerint áll valami névelőféle: vagy névelő, vagy az alább felsoroltak valamelyike.
Ha semmi nem áll a főnév előtt (azaz "Æ névelő" áll), annak rendszerint szintén jelentése van.

ld 129

(A) A következő névelőfélékből egyszerre csak egy állhat a főnév előtt:

a(n), the

ld 129

some / any / no

ld 161, 129

this / that / these / those

ld 120

my, your, his / her / its, our, their

ld 11

every, each

ld 114

enough

ld 31

how many, how much

ld 91

either, neither

ld 87

whose

ld 91

which(ever), what(ever)

ld 2

What...!, What a...!

ld 40

such, such a

ld 74

 

- Ide sorolható a we és a you személyes névmás:

we / us / you <többesszámú főnévvel> We Hungarians used to like a good joke

(B) Az alábbi csoport névelőféléi valamennyien mennyiségszók

ld 110

Állhat előttük az (A) csoport névelőféléiből egyik-másik:
Az (1) táblázat mutatja, miként állnak a fenti (A) csoport névelőféléi a (B) csoportba tartozó many, several, few; every névelőfélék előtt:

 

(1)

these many apples

those many apples

my4 many apples

the many apples

 

these several apples

those several apples

my4 several apples

the several apples

 

these few apples

those few apples

my4 few apples

the few apples

 

ritkán: my4 every word

 

A (2) táblázat azt mutatja, miként állnak a fenti (A) csoport névelőféléi az alább felsorolt (B) csoportba tartozó névelőfélék után:

all, both, half
a (great stb.) number (of) ; lots (of) és a lot (of);
plenty (of), a great (stb) amount of / a small amount (of)
a great deal of  a good deal of  a great (stb) quantity of /a small quantity of  a bit of

 

 

(2)

 

 

 

this

these

the

 

Æ

a(n)2

that

those

my4

half1

 

apple

apple/milk

apples

apple/apples/milk

all1,3

apples/milk

 

apple/milk

apples

apple/apples/milk

both1

apples

 

 

apples

apples

a (great stb.)

 

 

 

 

 

     number of

apples

 

 

apples

apples

lots of

apples/milk

 

milk

apples

apples/milk

a lot of

apples/milk

 

milk

apples

apples/milk

plenty of

apples/milk

 

milk

apples

apples/milk

a bit of

milk

 

milk

 

milk

a great stb.

 

 

 

 

 

     amount of

milk

 

milk

 

milk

a great deal of

milk

 

milk

 

milk

a great stb.

 

 

 

 

 

     quantity of

milk

 

milk

 

milk

 

1 Of-val is állhat, de ilyenkor kötelező utána valamely (A) típusú névelőféle:

all/both/half OF apples Þ all/both/half OF the(se) hats

2 Az a névelő olykor (főleg amerikai angolban) előtte is állhat: He stayed a half hour

3 Jelentése 'minden' (all apples) vagy 'egész' (all milk)

 ld 114

4 My, your, stb.