110 mennyiségszók

Kapcsolódó szócikkek: 129, 130, 163, 164

A jelen szócikk a névelőfélék (ld 130) egyik legfontosabb fajtáját tekinti át.
A mennyiségszók használatuk szerint állhatnak
-  mennyiségjelzőként (főnév előtt: 'sok szappant vett'): (1) pont
valamint
-  önállóan (főnév nélkül: 'sokat vett'): (2) pont.

 

(1) Mennyiségjelzőként álló mennyiségszók

Mennyiségjelzőként - tehát főnév előtt - mindegyikük állhat:

 

(a) Némelyikük csak of-val: Plenty of guests were invited

 

Ezt a tényt a táblázatban az (of) jelöli (ld. (3) pont).

 

(b) Az every csak az of elöljáró nélkül szerepelhet:

Every guest brought a bottle

(Ha az of mindenképpen szükséges - pl. azt akarjuk kifejezni, hogy 'minden vendégük' -, akkor vagy az each of, esetleg az every one of használható: each of their guests ill. every one of their guests).

 

(c) Az összes többi mennyiségszó állhat of nélkül vagy of-val:

many guests vagy many of the guests;
each guest vagy each of the guests;
Did they invite many guests?               Many of the guests brought two bottles

A két használat (a magyarhoz hasonlóan) nem mindig felcserélhető:

I didn't see many foreigners                I didn't see many of the foreigners
Several guests didn't get the invitation
Several of the guests didn't get the invitation

 

(d) Csak az of-os változat használható viszont, ha a mennyiségszó mellett egyéb névelőféle (my, this stb.) is szerepel:
Pl.: A my és az each nem kerülhet egymás mellé:
Sem az each my guest, sem a my each guest nem jó: a 'minden vendégem' helyesen angolul csak így hangozhat: each of my guests

ld még 114

Ugyanígy nem létezik: some these ill. these some, csak some of these.

 

(2) Önállóan álló mennyiségszók

(a) Önállóan - tehát főnév nélkül - mindegyikük állhat, kivéve az every:

Of the 1,000 guests, several got drunk, a great number were too noisy and a few even fought, but most behaved decently and got home safe

 

Az I took every helyett tehát I took each/all, esetleg I took every one (of them) használható:

ld még 114.

(b) Önálló mennyiségszó után az of nem használható:

a 'sok van'/'kevés van' nem lehet: We have a lot of illetve We have few of,
csak: We have a lot illetve We have few

ld még 90

(3) Mennyiségszók táblázata

A ('sok'-tól a 'kevés' felé haladó) táblázat azt mutatja be, hogy a számszerűség függvényében milyen mennyiségszók kapcsolódhatnak a főnevekkel:
A nyilak azokra a szócikkekbe utalnak, amelyek az egyes mennyiségszókat részletesen taglalják.

 

csak számszerű

csak nemszámszerű

számszerű és nemszámszerű főnév

főnév előtt álló

főnév előtt álló

előtt egyaránt álló

 

mennyiségszók

mennyiségszók

mennyiségszók

 

every, each

 

all

ld 114

a (great1) number (of)

a great1 amount (of)

plenty (of)

 

 

 

lots (of)

 

many

much

a lot (of)

 ld még 90, 164, 130

 

a great1 quantity (of)

more,  most

ld még 45, 53

 

a great deal (of)

a good deal (of)

 

 

how many?

how much?

 

ld 91, 164

both (of) ld 87

 

 

 

 

 

enough

ld 31

 

 

some, any, no

ld 161, 175

several

 

 

 

 

 

half

ld 163

one, two,... a hundred

stb. ld 163

 

  

 

 

a bit (of)

 

 

a few

a little2

 

 

few(er), few(est)

little2

less,  least

ld még 45

 

1 A great helyén állhat a good / large / huge / vast / immense, stb.

2 tudniillik ('egy) kevés' jelentésben:

(a) little champagne; ugyanez a szó melléknévként 'kicsi' jelentésű: a little bottle = 'kis(méretű) palack'

 

(4) A few/little és az a few/a little különbsége


- Az a few ugyanazt jelenti számszerű főnévvel, mint az a little nemszámszerűvel: 'némi' = 'néhány', illetve 'némi' = 'egy kis'/kevés'.
Mindkettő helyett állhat a some.

Could you give me a few [=some] books?

Could you give me a a little [=some] water?

Középfoka nincsen.


- A few viszont ugyanazt jelenti számszerűvel, mint a little nemszámszerűvel: 'kevés'.

There are very few books left            There's very little water left

Közép- és felsőfoka: few, fewer, fewest;  little, less, least

ld még 45

Megjegyzés: A less / least a kötetlenebb stílusban felválthatja az irodalmi nyelvben kötelező fewer/fewest alakokat:
fewer mistakes [ez a sztenderd alak] Þ  less mistakes