74 ilyen/olyan

Kapcsolódó szócikkek: 40, 93, 113, 190, 194

 

(1) Amikor az 'ilyen' és az 'olyan' között valóban van különbség helyzet tekintetében (az 'ilyen': közelre utal; az 'olyan': távolra), olyankor azt angolul a this/that ellentétpár fejezi ki:

I don't want a dog like this, I want one like that

(Ne feledjük azonban, hogy a this-nek nem mindig az ez szó felel meg; a that-nek pedig nem mindig az, ld 120).
Az 'ilyen'/'olyan' szópárnak attól függően felelhet meg angolul más és más, hogy mi áll utánuk:

 

(2) Határozó előtt álló 'ilyen'/'olyan',                  pl.:  'ilyen/'olyan gyorsan' Þ this/that/so fast

(A legegyszerűbb eset.)

(a)

so/this

Nem tudok ilyen gyorsan futni Þ I can't run this/so fast

so/that

Nem tudok olyan gyorsan futni Þ I can't run that/so fast

 

(b) as - ha hasonlító 'mint' követi, akkor csak as ... as...

I can't run as fast as Jennifer

ld még 53

so - ha következményes 'hogy' követi: so... that

Irene goes jogging so often that she has no time for anything else

 

(3) Melléknév előtt álló 'ilyen'/'olyan': so/this

 

(a) so/this

- (mutatva az illető dolgot):

It was so big

 

 

It should be this high

      so

- felkiáltásokban: It was so easy

 

 

(b) as

- 'mint...' előtti összehasonlításban:

 

This is not as easy as last week's

 

ld még 53

      so

- 'hogy...' előtti összehasonlításban:

 

It was so easy that even I could do it

 

Ide tartozik a 'Legyen olyan kedves/szíves + ...ni / és...'; ez angolul:

Would you be so kind as to... (soha nem ...kind to...)

 

(4) Melléknév (+ főnév) előtt álló ilyen/olyan, pl.: 'ilyen/olyan könnyű (kérdés)'

A leghétköznapibb forma az (a): konkrét dolgok összehasonlításánál használjuk.

 

(a) ...like this/that

utó-jelzőként ld 193

I'd like to get an  easy  question  like this
(esetleg: ...a question that's easy like this...)

 

(b) főleg tulajdonság hangsúlyozására használható, illetve ha következményes 'hogy' követi:

számszerű főnévvel:

It was such a big monkey!
Ben was such a stupid character that nobody ever was able to talk to him

 

nemszámszerű főnévvel:

It's such good fun
It was such wonderful news that I jumped for joy

 

- Melléknév nélkül a such túlságosan pedáns, hivatalos stílusú:

Ingrid definitely disliked such behaviour

 

(c) Ritka, igen választékos a so + melléknév + határozatlan névelő (számszerű főnév előtt)
To me it seemed so enormous a creature Nekem olyan hatalmas lénynek tűnt
(következményes hogy ezt a szerkezetet is követheti).

 

(5) Puszta főnévvel álló 'ilyen'/'olyan':

(a) a such akkor állhat melléknév nélküli főnévvel, ha a főnév maga "melléknév-szerű", összevethető tulajdonságot jelent, pl.:

It was such stupidity on their part [ = such a stupid thing]

 

(b) this/that  kind/sort/type of...

I don't like this sort of questioning
That kind of encyclopedia is not suitable here

 

Szintén konkrét dolgok összehasonlításánál használjuk, de ez a változat választékosabb:

 

(c) of this/that  kind/sort/type

In cases of this sort, the executioner has a more difficult job
Encyclopedias of that kind are not suitable here

 

(6) Az 'olyan' mint utalószó angolul ugyanúgy nem létezik, mint a többi mutató névmás

 ld 120

Léteznek olyan üzletek, amelyek... Þ There are Æ shops where...
Ismertem olyan embereket, akik... Þ I've known Æ people who...
Van olyan, aki naponta mos hajat Þ
There are Æ people who wash their hair every day

ld még 3

(7) ilyen + ...-ű:

ilyen színű gombot kérek  Þ ...a button of this colour

ld 13, 106

Megjegyzés: az ilyen méretű cipő nem such/this size shoes, nem is shoes of this size, hanem shoes in this size:

We don't have boots in this size
(De kérdésben: What size shoes does he take?)

 

(8) Mértékre és méretre utaló mutató névmások: 'akkora', 'ennyi

ld 120

Egyszavas angol megfelelőik nincsenek; ehelyett this/that + értelemszerű melléknevet használunk
(az 'ekkora' néha 'ilyen nagy'-ot, néha - ritkábban - éppenséggel 'ilyen kicsi'-t jelent):

ekkora/akkora: such a big...   (vagy: ...small...)
so/this/that big... (vagy: ...small)

Soha nem láttam még ekkora svábbogarat Þ I've never seen such a big cockroach
Soha nem láttam még ekkora kutyát Þ I've never seen such a small dogegy ekkora gyerek Þ a child

(who's) this young/old

[korra, nem magasságra]

of this age

 

'ennyi'/'annyi' ( = 'ilyen/'olyan sok') angolul kifejezhető még:

- számszerű főnévvel: so/this/that many; such a lot of

I've never seen so many snails

I've never seen this many snails

I've never seen such a lot of snails

 

- nemszámszerű főnévvel: so/this/that much; such a lot of

I've never seen so much blood

I've never seen this much blood

I've never seen such a lot of blood

 

(9) Felkiáltó hasonlítás


pl.: Olyan jó volt! Þ It was so lovely!

Olyan nagyon [=annyira] szeretlek! Þ I love you SO much!

ld 40

(10) 'ugyanilyen/olyan'

 ld 190

(11) Két kifejezés: 'mint olyan'  Þ as such; 'ilyen az élet'  Þ such is life