3 aki

A magyar 'aki' névmás három funkciót tölt be:

 

(1) Az 'aki' állhat főnevet követően, utó-jelző mondat bevezetőjeként (az ilyen mondatokat hagyományosan  vonatkozó vagy jelzői mellékmondatnak nevezik):

 

 

aki ott áll

Þ the GIRL (who/that is) standing there

(az) a LÁNY,

akit szeretek

Þ the GIRL (that/who/whom) I love

 

akivel járok

Þ the GIRL (that/who/whom) I'm going out with

 

A magyar főnevet ilyenkor gyakran előzi meg rámutatószó (az(t), azzal, annak, stb.), melynek angol megfelelője viszont csak a the névelő lehet. Az aki megfelelője - a nyelvtani szerkezettől is függően - többféle szó lehet; gyakran azonban semmilyen névmás nem szerepel a mondatban, mint a fenti példák is mutatják. Minderről részletesen

ld 193 és 194

 

(2) Az 'aki' másik funkciójában nem főnevet követ, hanem önmagában áll (az 'az' rámutatószó vagy annak valamely ragos alakja azonban ilyenkor is szerepelhet).

 

 

aki

ott áll

(az, azt, azzal, stb.)

akit

szeretek

 

akivel

járok

 

akik

ott állnak

(azok, azokat, stb.)

akiket

szeretek

 

akikkel

járok

 

Az ilyen - nem jelzői - mellékmondatokban az 'aki' megfelelői önmagukban nem lehetnek a fenti (1)-es pontban bemutatott that, who, whom névmások. Az egyik lehetőség az, hogy az angol mondatba "betesszük" a magyarban nem szereplő konkrét főnevet (persze csak ha az logikusan következik a szituációból), pl.:

Nem látom (azt), akivel tegnap este táncoltam Þ
I can't see the girl/woman/boy/man (that/who) I danced with last night
Hogy hívják (azt), aki küldte a virágot? Þ
What's the name of the person that/who sent the flowers?

 

Ha ilyen konkrét főnév nem kínálkozik, számos tágabb jelentésű névmással alkothatunk hasonló szerkezeteket. Ahhoz azonban, hogy eldönthessük, pontosan milyen szerkezet használható, meg kell tudnunk különböztetni az önálló 'aki'-vel kezdődő mellékmondatok két - jelentésében eltérő - fajtáját:

 

 (2a) 'Bárki' értelmű 'aki' (feltételezett: nem biztos, hogy van illetve lesz ilyen személy):

 

Aki jegy nélkül utazik, pótdíjat fizet Þ

 

Anyone who

travels

without a ticket will be fined

Those who

travel

without a ticket will be fined

Whoever

travels

without a ticket will be fined

Anyone

travelling

without a ticket will be fined

Those

travelling

without a ticket will be fined

Those

----

without a ticket will be fined

 

Aki jönni akar holnap a várba, nálam jelentkezzen Þ
Those who wish to see the castle tomorrow should come to me to register
a
ki nem lép egyszerre... Þ those who are out of step...
Válassz, akit akarsz Þ Choose anyone you like / Choose whoever you like

 

 - Ma már nem használatos, régies forma a he who

He who hesitates is lost

 

(2b) Valóságos, konkrét személyek közül választó 'aki' (valóságos, biztosan megtörténő cselekvéssel):

Válaszd azt, aki jobban táncol Þ Choose the one who dances better
Aki másodiknak beszélt, még jobb volt, mint az elnök Þ

The one

who spoke

second was even better than the chairman

The one

speaking

second was even better than the chairman

 

(3) Az 'aki'-kezdetű mondat kiemelő funkciót tölt be:

Aki igazán jól énekelt, az a bolgár vendégművész volt Þ
The one who sang really well was the Bulgarian guest star

ld 133