190 ugyan-szavak

Kapcsolódó szócikkek: 2, 53, 74, 93, 162; V-1 Táblázat

 

(1) Amit magyarul egyetlen szóval kifejezünk, angolul sokszor körül kell írnunk; ilyenek az 'ugyan'-szavak is, pl. 'ugyanakkora', 'ugyanannyi'.

Az 'ugyan'-elemnek rendszerint nyomatékosító szerepe van; olyasmit jelent, hogy 'éppen', 'pont(osan)': ugyanott = pont(osan) ott.
Amikor csak nyomatékosít, megfelelője rendszerint mindkét nyelven elhagyható.

 

(a) Magyarul is, angolul is elhagyható

 

Ugyanúgy csináld, (ahogy én) = Úgy csináld...
 Þ Do it the way I do it
Ugyanannyi (sör)t ittam, mint Joe = Annyi (sör)t ittam...
 Þ I drank as much beer as Joe

 

Hangsúlyozni lehet, (pont úgy, éppen annyit), pl.:

...exactly/just the way I do it, ...just/precisely as much as Joe

 

(b) Magyarul sem, angolul sem elhagyható

 

Ez a két könyv nem ugyanolyan (Az 'Ez a két könyv nem olyan' mondat mást jelent!)
Þ These two books are not the same / alike [¹ aren't like that]

Találkozzunk ugyanott (¹ Találkozzunk ott)
Þ Let's meet at the same place [¹ Let's meet there]

 

(2) A nem elhagyható 'ugyan'-szavak megfelelői a leggyakrabban a the same (vagy nyomatékosításkor, a just, exactly/precisely + same) kombinációi.
Hasonló szerepű, de ritkább, irodalmibb nyomatékosító elem a same előtti very:

ugyanazon az éjen Þ the very same night ugyanarra Þ in the very same direction.

 

Az 'ugyan'-szavak tehát a megfelelő kérdőszók, névmások, illetve elöljárók ismeretében biztonsággal létrehozhatók.

ld 93

- Ha a '-val'/'-vel' angolul with (ld 32), vagyis:  ezzel a kővel = with this stone, akkor:
ugyanezzel a kővel = with THE SAME stone

- ha a 'vmekkora' csak of X size utó-jelzővel (ld 193) mondható, vagyis:  ekkora kő = a stone (of) this size,   akkor:
ugyanakkora = of the same size.

 

Példák

(pontosan)  ugyan

 

 

 

 

-az1

 

(thing)/person

ld 120

-az a kő/sör

 

 

stone/beer

 

- azért2

for

 

(thing)/person stb.

 

 

 

 

 

 

-olyan

..... (of)

(exactly)

kind/sort/type3,4

ld 53, 74

-akkora

..... (of)

(just)

size/height3,4

 

 -annyi

..... (of)

(precisely)

amount/quantity4

 

stb. stb.

 

T H E

 

 

 

 

S A M E

 

 

-így

(in)

 

way/manner/fashion

 

-oda

(to)

 

place

 

-ott

in/at

 

place

 

-akkor

at

 

time

stb. stb.

 

Magyarázatok

1 Az önálló 'ugyanaz(t)' esetében csak az összefüggésből tudjuk meg, dologról - the same (thing) -, vagy emberről - the same person - van-e szó.
Pl.: ugyanazt nézi, mint tegnap Þ watch the same person as yesterday
De: ugyanazt hallottam én is Þ I heard the same (thing) myself

 

2 ugyanazért jöttem... Þ I've come for the same (thing)...
(Ha az 'ugyanaz' személy, ld az 1 Magyarázatot.)
Ha viszont az 'ugyanazért'  a 'miért?' kérdésre felel, azaz okról van szó, pl.:
ugyanazért nem volt hajlandó enni Þ refused to have any for the same reason

 

3 'ugyanolyat / 'ugyanakkorát / 'ugyanannyit stb. kérek': önállóan nem lehetséges;
- Az angol mondatban kitesszük az illető tárgyat, vagy:
- Az ugyanolyan esetében (számszerűségtől függően) one-t illetve some-ot használunk

ld 131 illetve 135

- Az 'ugyanakkora' esetében one-t használunk helyette:
ugyanolyat kérek, mint... Þ I want one/some of the same kind as...
ugyanakkorát vettem, mint... Þ I bought one of the same size as the other one
Az önálló 'ugyanannyi': the same number/quantity.

I want the same number [számszerű főnévvel]
I want the same amount/quantity [nemszámszerű főnévvel]

ld 110

4 A megadott elemek vagy a főnévnek, vagy a one/some szavaknak az utó-jelzői:
ugyanilyet órát kérek Þ I want a watch like this
ugyanilyet kérek Þ I want one/some like this;
I want one/some of the same kind

ld 74

"Normál", (elő-)jelzővel is kifejezhető: I want a similar one

 

(4) A same as vagy same that  kérdéséről

ld 53