162 some-, any-, no- szavak

Egymással való összefüggésük: úgy viselkednek, mint a some, any, no.

A some/any pár összefüggését

ld 161

Az 'akár-' szavakat

ld még 2

A 'se-' szavakat

ld még 175

 

Az 'akár-/bár-' oszlop szavai kérdésben 'vala-', tagadásban 'se-' jelentésűek is lehetnek:

We can go anywhere after the concert
We could have something to eat
I don't know anybody in this city

 

 

"vala-"

"akár-"

"se-"

 

"né-"

 

 

 

some-

any-

no-

'-ki'

somebody vagy

anybody vagy

nobody vagy

 

someone

anyone

no-one

'-mi'

[somewhat]1

——

——

 

something

anything

nothing

'-hol'

somewhere2,3

anywhere2,3

nowhere2,3

'-mikor'

at some time

ever

never

 

at one time

 

 

 

sometime4

any time5

at no time

'-hogy'

somehow

[anyhow]6

——

 

(in) some way

(in) any way

(in) no way

'-melyik'

one (of)

any (of)

no, none

 

 

either ld 87

neither ld 87

'-milyen'

some7

any

no

'-hány'/

 

 

 

'-mennyi'

some

any

no, none

'-miért'

for some

for any

for no

'-milyen okból'

reason

reason

reason

 

- A vízszintes vonalak nemlétező alakokra utalnak: pl. a "mi" sorában a —— jel azt jelenti, hogy nem létezik anywhat ill. nowhat; a kérdőszó helyett ilyenkor egyéb elem lép be, esetünkben a -thing.

 

Szabályos megfelelést az alábbi négy dolog között csak a "hol" mutat:

kérdőszó

some- szó

any- szó

no- szó

where?

somewhere

anywhere

nowhere

 

(Hasonló meg nem felelésről ld 93)

 

1 Vigyázat: A somewhat jelentése nem: 'valami', hanem: 'valamivel', 'valamennyivel', 'valamennyire', 'kissé'; 

pl.: It was somewhat easier than we'd expected

2 A somewhere, anywhere, nowhere szavakon kívül csak <US>: someplace, anyplace, no place is létezik

3 A somewhere, anywhere, nowhere 'hely' jelentésű is lehet:

Is there somewhere nice and quiet

I need somewhere nice and quiet

4 Magában - tehát másik időhatározó nélkül - rendszerint jövő idejű:
Let's meet sometime;  de: I saw them sometime last week, I think;  sometime between 1980 and 1990;  a sometime jelentése melléknévként: 'egykori', 'korábbi'

5 Az Any time! jelentése ('Köszönöm'-re adott) 'Szívesen!' 'Bármikor!' is lehet, főleg Amerikában

6 Vigyázat: az anyhow jelentése nem 'valahogy', hanem: 'mindenképpen'; 'mindenesetre':

She may have one already, but I'll buy it anyhow

7 A 'valamilyen' jelentésű some mellett egyesszámban áll a számszerű főnév:

I've read in some book

ld 161