32 elöljárók

Kiejtésüket ld 51

 

(1) A magyar ragok és névutók szerepét az angolban az elöljárók töltik be.
Az 'a hóban'  ragjának éppúgy elöljáró felel meg, mint 'a hó alatt' szerkezet névutójának:
in the snow; below/beneath/under the snow.

E szócikk az elöljárókkal kapcsolatos általános tudnivalókat tekinti át; az egyes elöljárók közötti pontos különbségekről - pl. arról, hogy a below, beneath és under közül mikor melyik használandó - csak egy jó szótárból (ld 171) nyerhetünk ismeretet.

Ugyanaz a rag természetesen nem mindig ugyanannak az elöljárónak felel meg, ugyanaz az elöljáró pedig nem mindig ugyanannak a ragnak.
Ezt ismét csak a szótár mondhatja meg:

 

pl.

a padON Þ ON the bench,

de

a napON Þ IN the sun, és

 

ON the bench,

viszont

ON the move.

 

(2) A hely(határozás) és az idő(határozás) eszközei az angolban jobban elkülönülnek, mint a magyarban:

(a) Ennek két nyilvánvaló példa-párja:

before szemben az in front of-val 

till szemben az as far as-zel

A magyarban nem teszünk továbbá különbséget két annyira eltérő dolog között, mint az 'alatt' időben és térben való használata:

egy nap alatt Þ  in a day illetve a szünet alatt Þ during/in the break
viszont: az íróasztal alatt Þ  under the desk

 

(b) A helyen belül viszont az angolban az irány és a helyzet kevésbé különül el, mint a magyarban (ahol minden árnyalatot esetleg külön eszközzel tudunk kifejezni):
pl. az in jelentése '-ba' és '-ban', az on jelentése '-ra' és '-on';

ld 60

Irány kifejezésére biztosabb, ha az into-t használjuk; az onto viszont ritkább az on-nál.

 

(3) Az elöljárók összetett elöljárókat is alkothatnak:
ilyen az out of, amelyet már nem is tekintünk összetettnek; az up to, az owing to, because of (ld 35) és sok olyan elem, amelynek 'elöljáró + főnév + elöljáró' a szerkezete: in front of  by means of  in contrast to

 

(4) Két elöljáró az alábbi módokon is egymás mellé kerülhet:

- amikor pl. a magyar 'alól', 'mellől', 'fölöttről' névutókat fejezzük ki:
...alól = from below/beneath/under
...mellől from beside
...fölöttről = from above

- után + -ig = until <after the war>  
(az előtt + -ig lehet egyszerűen Þ before)

- ...után/előtt óta =  since <after the war>  since <before the war>

 

(5) Mi állhat elöljáró után?

(a) Névmás, pl. about her

 

(b) Főnév(i szerkezet), pl. about Little Red Riding Hood

 

(c) Főnév nélküli melléknévi szerkezet (kifejezések):

on the sly  out of the blue

ld 104

(d) Inges alak
pl. instead of crying

Hasonló példák:
I look forward to seeing Anita's parents
I object to having a meeting again on this topic
She's used to working uncivilized hours

ld 192
Ld még 76

 

(e) Lefokozott kérdés (azaz wh-szóval kezdődő mellékmondat; ld 97), a whether- kezdetűeket is ideszámítva, pl.:

It depends on what he will say,  illetve
It depends on whether he likes it

(If-fel kezdődő mellékmondatok nem követhetik: It depends on if...)

DE: NEM ÁLLHAT elöljáró után that-es mondat (that szóval kezdődő mellékmondat):

Tisztában voltam AZZAL, hogy kések Þ
AHELYETT, hogy sírt volna Þ
AHHOZ, hogy lehetetlen munkabeosztása legyen Þ

nem lehet:

I was aware of that I...;  Instead of that...;  ...to that she...

Ehelyett három másik lehetőségünk van:

 

- a the fact betétele (de csak ahol valóban TÉNYRŐL van szó):

I was aware of the fact that I was late
She's used to the fact that she has to work uncivilized hours

 

- az elöljáró elhagyása:

I was aware that I was late

(Hogy az elöljáró mikor maradhat el, az nem foglalható szabályba; csak akkor hagyjuk el egy adott ige vagy melléknév mellől, ha már találkoztunk ilyen alakkal)

 

- az inges alak alkalmazása:

I was aware of being late

További példákért ld. a fenti (5)(d) pontot

 

(f) Az egyes igék és melléknevek esetleges elöljárós vonzatáról

ld 63, 201, valamint II-2 és II-3, III-2 és III-3 Táblázat

- A mondat végére került elöljárókról (What are you looking FOR?)

ld 33

- Az elöljáró nem-ragszerű használatáról (amikor nem követi főnév:

walk past ill. the day before)

ld 34

- Az elöljáró - kötőszó párokról (during Û while)

ld 35

- A ragos kérdőelemekről ('kivel?' ,'miből?')

ld 91

- Az egyes határozófajtákban használt elöljárókról ld

60 , 66 , 71, 17, 134,
37 , 151; ld még 96

- A by és a with kérdését ('busszal', 'késsel')

ld 37

- A for vagy to kérdését

ld 151

- Az alanyt bevezető for elöljárót

(It is hard for her to say no)

ld 185

- Az of elöljáróval kapcsolatban

ld 12