60 helyhatározás

A szócikk a hely-kifejezéssel kapcsolatos általános tudnivalókat tekinti át. A következő problémákkal foglalkozik: a helyzet és irány kérdésével a hely-elöljáróknál: (1)-es pont; annak a kérdésével, hogy milyen dolgok lehetnek helyhatározók: (2)-es pont; valamint az elöljáróhasználat néhány veszélyforrásával: a (2)-es pont (c) része.

 

(1) Helyzet és irány

A magyarban minden árnyalatot (az úgynevezett irányhármasságot: '-ba, -ban, -ból', stb.) külön eszközzel ki tudunk fejezni.

Angolul is felírhatjuk ugyan az alábbi megfeleléseket:

 

a  to

úgy felel meg

az at -nek

ahogyan

az into

 

az in -nek

és

az onto

 

az on -nak;

 

csakhogy az into és az onto helyett az in és az on is használatos, vagyis:

az in jelentése '-ba' és '-ban',           az on jelentése '-ra' és '-on'.


Igaz ugyan tehát, hogy magyarul az into rendszerint '-ba', ám az in '-ba' is, '-ban' is lehet. Az in nem állhat az into helyett az általános jelentésű mozgást jelentő igék mellett (go, come, walk, run), de felválthatja az into-t olyan igék mellett, amelyek végpontig tartó mozgást jelentenek (jump, fall, put, sit down, throw). Pl.

put the lighter in(to) one's pocket
jump in(to) the water
sit down IN (nem: into, nem: on!) an armchair
throw the lighter in(to) the drawer
the lighter fell in(to) the sewer

Irány kifejezésére biztosabb, ha az into-t használjuk; az onto viszont nem gyakoribb az on-nál.

 

(2) Helyhatározásra használt eszközök

 

(a) Mellékmondat: (from) where(ever)

It's where the old pharmacy used to be
They'll hide it where it will be impossible to find
They went wherever they hoped to find work

 

(b) Helyhatározószók:

 

(b1) Önálló (nem elöljáróként/igekötőként is használt) határozószók


Megjegyzések

1. A fordításban a gyakoribb jelentést, illetve a helyzetet adtuk meg.

2. A Û jel "ellentéteket" jelent; ezek azonban néha igen szűk körben használható :
pl. inland Û abroad: az abroad ellentéte pl. az at home elöljárós szerkezet is lehet.

 

- Valamennyien jelölhetnek helyzetet is, irányt is:

aboard
ashore
downhill Û uphill
downstairs Û upstairs
downstream Û upstream
east(ward)

east(wards)
far1 Û nearby (!)
here  Û there
hereabouts
home
indoors Û outdoors
inland Û abroad
locally
overhead
overseas
someWHERE

noWHERE

anyWHERE

everyWHERE

elseWHERE

ld 162

underfoot
underground

Jegyzet: a far csak kérdő és tagadó mondatban használható, ha nincs előtte valamilyen módosító szó

ld 90

- Csak irányt jelölhetnek, helyzetet nem:

aside

outward(s)

downward(s)

right

forward(s)

sideways

inward(s)

skyward

left

upward(s)

 

(b2) Elöljáróként/Igekötőként is használt határozószók

ld még 34, 187

(A lista messze nem teljes.)

about  above  across  ahead  around  away  back  behind  below  beneath  between  beyond  down stb.

 

(c) A legtöbb angol helyhatározó elöljárós szerkezet.
A helyet kifejező három leggyakoribb elöljáró: at, in, on. Csak hozzávetőleges jelentésük adható meg: az at a 'valahol' általános kifejezője, az in kb. megfelel a magyar '-ban' ragnak, az on pedig az '-on' ragnak.

Ugyanaz a rag persze nem mindig ugyanannak az elöljárónak felel meg, és ugyanez igaz fordítva is:

pl.

 'a padON' = ON the bench,

de

'a napON' = IN the sun, és

 

ON the bench = 'a padON',

de

ON the move = 'mozgásBAN'.

 

A helyet kifejező egyes elöljárók közötti pontos különbségekről - pl. arról, hogy a below, beneath és under közül mikor melyik használandó - csak jó szótárból (ld 171) nyerhetünk ismeretet.
Itt csak az elöljáró-használat néhány veszélyforrására hívjuk fel a figyelmet.

 

(c1) 'a ház előtt' ¹ before the house és 'a hídig' ¹ till the bridge
Ezek idő-elöljárók: térbeli megfelelőjük in front of és as far as

in front of you  as far as the lake

 

A before csak néhány esetben utalhat helyre:

- 'vki előtt, elébe járulva áll, megjelenik', pl. stand before the King

- sorrend/fontosság kifejezésekor:

the letter Y comes before Z
put quality before quantity

- a before my (very eyes) kifejezésben

 

(c2) Nincs elöljáró a 'külföldön/külföldre': abroad, és a 'haza': home előtt.

 

(c3) A magyar '-on' helyén in van (vagy legalábbis lehet):

 

IN the department

IN the picture

IN the field

IN the sky

IN the lecture

IN the street

IN the lesson

IN the sun

IN the list

IN the tree

IN the photo

IN the first (stb) year

 

(c4) A magyar '-ban' helyén AT is lehet, nemcsak in:

at the cinema/theatre

Intézmények, amikor azok rendeltetésszerű használatáról beszélünk
(ezek névelőhasználati nehézségeket is felvetnek; ld 129)

 

'm e g y'

 

'v a n'

 

'j ö n'

 

go to

 

be at / in <US>

 

come from

 

work1

school

college

class

university

church3

 

1 amerikai angolban is csak at work lehet, nem in
2 'bemegy dolgozni / bemegy a munkahelyére'
3 in church is

 

'm e g y'

 

'v a n'

 

'j ö n'

 

go to

 

be in

 

come out of

 

bed

prison

jail/gaol

town

hospital

court

 

4 go to bed;    ellentéte: get out of bed

'v a n'

'j ö n'

be at home

come from home

 

(c5) A magyar '-ban' helyén on szerepel:

- on TV, on the radio stb.

ld 96

(c6) Címek: at, in, <US> on

Hatvanban, a Hatvany u. 60-ban = (in Hatvan) AT 60 Hatvany Street
Hatvanban, a Hatvany utcában = (IN Hatvan) IN <US: ON> Hatvany Street

 

(c7) A 'nálam'/'nálunk' soha nem lehet at me/us; A '-nál'/'-nél' + <személy>  két dolgot jelent:

 

(i) 'személy szerint (most éppen) nála/vele (a zsebében, a ruháján)'
Ilyenkor az elöljáró: on (Lajos)   with (Lajos)

ld 55, 101, 195

(ii) 'a lakhelyén, otthon'
 Ilyenkor az elöljáró: at/with:

meet at Lajos's (home)

meet at Lajos's (place)      stay with Lajos

Ugyanígy: 'Nicholsonéknál '  Þ  at/with the Nicholsons'
Az 'Arankáéknál' (keresztnévvel): nem fejezhető ki.

ld 14

A helyhatározók mondatbeli helyzetéről

ld 54