101 másként viselkedő igék és melléknevek

Számos angol ige és melléknév a következő okok miatt okozhat nehézséget:

 

(1) Mindkét nyelven igével fejezünk ki valamit, de a mondatok "perspektívája" egészen más:

(1a) A magyar alany a "dolog"  ÜÞ  az angol alany a személy

Van egy aranyhalam                 I have (got) a goldfish
Nagyon hiányzik Mari                     I miss Mari a lot

 

(1b) A magyar alany a személy ÜÞ  az angol alany a "dolog"

(ÉN) Nem láttam gólnak                  IT didn't look like a goal to me

 

(1c) A magyar alany a "dolog"  ÜÞ az angol alany a személy

 (a "dolog" angol elöljárós szerkezet)

Érdekel a zene                                   I am interested in music

 

(2) A magyar igének angolul nem ige, hanem <be + melléknév> felel meg, pl.:

fél ÜÞ  be afraid

 

(3) Angol ige fejezi ki azt, hogy 'vmilyen vmije van' az érzék(szerv)i igéknél

pl.:      vminek X íze van ÜÞ  sg tastes X               [X = melléknév]

vminek Y íze van ÜÞ  sg tastes like Y      [Y = főnév]

 

(4)  <be + melléknév> felel meg a magyar kifejezésnek:

igaza van ÜÞ  be right

 

(5) A 'Köszönöm'-re adható 'ÉN köszönöm' válasz angolul: Thank YOU.

 

Az alábbiakban részletesen áttekintjük a fenti eseteket.

 

(1a) Magyarul is, angolul is ige szerepel, de a mondatok "perspektívája" más:

 

a magyar alany a "dolog"  

                   ÜÞ        az angol alany a személy

 

 

                                   (a "dolog" angolul nyelvtani tárgy)

 

ige

alany

 alany  ige  tárgy

(nekem)

van1

egy tollam

I have (got) a pen

(nekem)

nincs2

tollam

I have no pen                         ld még 55,  183

(nekem)

nincs meg3

a tollam

I haven't got my pen (on / with me)

(neki)

nincs

tapasztalata

He lacks experience

(nekem)

hiányzik4

Mari

I miss Mary

(nekem)

ízlik5

a leves

I like the soup

nekem

tetszik6

a Mari

I like Mary

(engem)

nem zavar,

[vmi/ha]

I don't mind sg / -ing / if...

(engem)

nem izgat,

[vmi/ha]

I don't care if...

(nekem) kell / szükséges

[vmi]

I need sg (pl. a book)

(nekem) kell / szükséges

[vmi]

I need to go,  I have to / must / ought to stb. go

 

 

[= vmit tenni]

  

A magyar szórend ettől eltérhet

Csak e sorrendben állhatnak

 

Megjegyzések


1
(neked / számodra) van egy jó munka Þ there's a good job for you

ld még 183

2 (neked / számodra) (ott) nincs hely Þ there's no place for you (there)

3 nincs nálam a tollam

ld 60

4 (nekem) hiányzik [az] egy[ik] tollam Þ one of my pens is missing

5 a szeretem a levest [mint olyat]  Þ csak névelő nélküli I like soup lehet!

6 Az I like Mary persze azt is jelentheti: 'szeretem Marit'; de csak a love ige jelenti egyértelműen azt, hogy 'szeret'

 

(1b)

a magyar alany a személy

 

ÜÞ

az angol alany a "dolog"

 

 

(én ezt) gólnak láttam

 

 

it looked like a goal to me

 

 

(én ezt) nem látom/hallom

 

versnek

it doesn't look/sound

 

like a poem to me

 

 

költőinek

 

 

poetic

(Az (1a) és az (1b) esetek valójában tükörképei egymásnak.)

 

(1c)

A magyar alany a "dolog"               ÜÞ

 az angol alany a személy

 

(a "dolog" angol elöljárós szerkezet)

érdekel a zene

I am interested in music

megleptek a szavai

I was surprised at his words

ld még 201

Ehhez hasonló az a teljesen szabályos eset is, amikor az elöljáró a by:
ez nem más, mint a passzív szerkezet:

Megdöbbentett a felelőtlensége ÜÞ I was astonished by his thoughtlessness

Magyarul természetesen azt is mondhatjuk: 'Megdöbbentem a felelőtlenségén'

(ld a (2) pontot)
ld 138

 

(2)

A magyar igének angolul nem ige, hanem BE + melléknév felel meg

 

alszik

 

asleep

késik

 

late

csalódik

 

disappointed

megdöbben

 

astonished;

csodálkozik

 

amazed

megijed

 

frightened

él

BE

alive

meglepődik

BE

surprised

fázik

 

cold

örül

 

glad / happy / pleased

fél

 

afraid, scared

sajnál

 

sorry

haragszik

 

angry

téved

 

wrong / mistaken

idegeskedik

 

upset

unatkozik

 

be bored

izgul

 

nervous

vigyáz

 

careful

 

Természetesen az 'alszik' ige lehet to sleep is, a 'fél' és a 'téved 'igéknek megfelelhetnek az igen könyvszagú to fear és a to err (To err is human...). Az itt szereplő igék nagy többsége azonban angolul nem mondható igével!
A 'fázik' be cold ellentéte a 'melege van' be hot; ezt ld a (4) rovatban.
Teljesebb listát, valamint ezeknek az "ige-mellékneveknek" a vonzatait (csodálkozik VMIN = be amazed AT; sajnál VMIT = be sorry ABOUT/FOR)

ld III-4 Táblázat

 

(3)

- Angolul ige fejezi ki azt, hogy '(vmilyen) vmije van':

- Érzék(szerv)i igéknél

ld 39

 

A megfelelés:

"a dolognak X íze/szaga/tapintása van" ÜÞ

 <a dolog + IGE + X [melléknév]>

a levesnek x (pl.) íze van

the soup tastes x (pl. great)

   y (pl. rossz) szaga van

smells y (pl. bad)

az anyagnak z (pl. sima) tapintása van

the fabric feels z (pl. smooth)

"a dolognak Y íze/szaga/hangja/tapintása van"  ÜÞ  "a dolog + IGE + like Y [főnév]"

 

ennek a karfiolnak halíze van

this cauliflower tastes like fish

ennek a tejnek olajszaga van

this milk smells like oil

a gépnek traktorhangja van

the machine sounds like a tractor

 

- Hasonló jelenség a 'van/'nincs  kedve/hangulata vmihez': pl.:

I don't feel like having anything warm for lunch today

 

(4) Angolul be + melléknév felel meg néhány magyar kifejezésnek, mint pl.:

tisztában/tudatában van (vminek) ÜÞ  be aware (of sg)

honvágya van ÜÞ be homesick
melege van ÜÞ be hot [nem lehet: warm!]

(ennek ellentéte: fázik ÜÞ be cold; ld. a fenti (2) pontot)

igaza van ÜÞ  be right   nincs igaza, téved ÜÞ be wrong

Ezekben nem a have szerepel, hiszen melléknevek!

A have mellett csak a főnév right szó állhat (jelentése: 'jog'):

She had no right to vote for the first five years

 

(5) 'ÉN köszönöm'  Þ thank YOU

Amikor valakinek a 'Köszönöm' mondatára udvarias 'ÉN köszönöm' választ adunk, nem mondhatjuk azt, amit a magyar sugallhat: I thank you.
A párbeszéd így hangzik:

A: (riporter)

Thank you

(tulajdonképpen:  [én] köszönöm önnek)

B: (riportalany)

Thank YOU

(tulajdonképpen:  [én] köszönöm ÖNNEK)