III-4        Angol melléknév — magyar ige    Ü 101

A legjellemzőbbek azok közül az esetek közül, ahol a magyarban igével fejezünk ki valamit, s ennek az angolban be + melléknév felel meg:
Egyetlen ige-melléknév példáján bemutatjuk, hogy a táblázat "miként olvasandó".

Az (1) csoport mellékneveit that-es mondat, valamint az oszlopokban felsorolt dolgok követhetik vonzatként: a plusz és mínusz jelek arról informálnak, hogy mely melléknevet milyen szerkezetek követhetnek.
A (2) csoport mellékneveit that-es mondat nem, csak a felsorolt dolgok követhetik.

 

A táblázatból tehát kiolvasható, hogy (az (1) csoportban található) afraid vonzata hat féle
(a. — f.) dolog lehet:

a. that-es mondat             (akár a csoport minden melléknevénél)
She's afraid that she'll fall off

b. elöljárós főnév (itt: of az elöljáró)

   She is awfully afraid of spiders

c. to igenév
She's afraid to come up

d. elöljáró (itt: of) + inges alak
She's afraid of falling off

Újabb két vonzat-lehetőséget jelent, ha létezik olyan szövegkörnyezet, melyben az alanyon kívül másik személy is részt vesz. Ilyenkor az elöljáró + inges alak mintegy "kibővül"; e másik személyt a szótárakban a sy szokta jelölni.
Amikor ilyen második személyről nincs értelme beszélni, úgy természetesen ez a szerkezet nem használatos: nem mondhatom pl. hogy 'vigyázok, hogy X vmit hogy csináljon', sem azt, hogy 'vonakodom, hogy X csináljon vmit'; így természetesen nem létezik be careful about sy('s) -ing illetve be hesitant about sy('s) -ing

 

e. elöljáró (itt: of) + sy + inges alak
She is afraid of her son falling off

f. elöljáró (itt: of) + sy's + inges alak

 

A sy's + inges alak funkciója ugyanaz, mint a sy + inges alaké, az utóbbival csak ritka, pedáns használatban találkozunk.

She is afraid of Tommy's falling off

ld még 1

A fenti e. és f. vonzatot, tehát a sy + ing és a sy's -ing lehetőségét külön sehol nem jelöltük.

- Egyes esetekben mást jelenthet, ha to igenév követi a melléknevet, és mást jelent, ha elöljáró követi;

erről ld 76

(1)

 

 

 

elöljáró

melléknév

elöljáró

TO igenév

-ING

afraid

of

+

of

amazed

at

+

at

angry

with; about/at

+

about/at

annoyed

with; about

+

about/at

ashamed

about/of

+

about/of

astonished

at

+

at

aware

of

-

of

concerned1

about

-

about

concerned2

with

-

with

disappointed

in/with; at/about

+

at/about

doubtful1

about

-

about

excited

at/about

+

at/about

glad

about/of

+

about/of

happy

about

+

about/for

hopeful

of/about

+

of/about

interested

in

+

in

keen

on

+

on

pleased

about/with

+

about

relieved

at

+

about/at

shocked

at

+

at

sorry

for/about

+

for/about

surprised

at

+

at

suspicious

of/about

-

of/about

worried

about

+

about

 

(2)
A mellékneveket that-es mondat nem, csak az oszlopokban felsorolt dolgok követhetik vonzatként, pl.

 

careful

about/with

+

about/with

eager

about/for

+1

-

hesitant

about/over

+

about/over

inclined

-

+

-

wrong1

about

+

about

 

1 az eager mellett az eager for sy to is elképzelhető:
I'm eager for him to go to college