1 afraid

A be afraid többféle szerkezetben áll, és jelentése ettől függően többféle lehet:

 

(1) 'nem mer'
to-igenévvel: She's afraid to go up the ladder


A 'mer' angolul leggyakrabban be not afraid to; ezt használjuk inkább, mint a dare igét:

ld 22

Lajos biztos meg meri neki mondani Þ Surely Lajos is not afraid to tell her

 

(2) 'aggódik vkiért vagy vmiért'
for vagy about elöljáró + főnév

You needn't be afraid for the kids, they're not on their own

You needn't be afraid about the kids, they're not on their own

 

(3) 'fél vmitől vagy vkitől' / 'fél, hogy...'

 

(a) of elöljáró + főnév

Cecily is awfully afraid of dogs

 

(b) 'attól, hogy...': of + inges alak

She's afraid of falling off the ladder

'attól, hogy vki más...': of + másik alany + inges alak
Cecily is afraid of little Hilary falling off the climbing frame

 

(c) that-mellékmondat

She's afraid that she'll fall off the ladder    illetve
Cecily is afraid that little Hilary will fall off

 

(4) Az I'm afraid gyakori szólásforma, jelentése 'sajnos...' (főként olyan helyzetekben, mikor mondandónk a partnerünk számára kedvezőtlen):

I'm afraid there's no other train to Brighton, sir

(Típushiba mindig 'Attól tartok...'-nak, 'Attól félek...'-nek fordítani.)

 

I'm afraid so illetve I'm afraid not:

A: Have they lost all their money?

B: I'm afraid so

 

A so / not ilyen használatát: ld 153

(5) Az afraid melléknév nemcsak a be-vel, hanem a seem, look, appear igékkel is állhat együtt:

He seemed (to be) very afraid of something

He looked (to be) very afraid of something

He appeared (to be) very afraid of something